Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в
Економічна географія є структурним компонентом суспільної географії
Методи економіко-географічних досліджень
Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі
Об’єкт економічної географії
Місце економічної географії в системі географічних наук
Суспільна географія
Географічне середовище
Методи дослідження економічноїгеографії
Значення знань з економічної географії
Підсумуємо
3.44M
Category: geographygeography

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі

1. Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в

системі географічних наук.
Значення знань з
економічної географії

2. Економічна географія є структурним компонентом суспільної географії

1. Суспільна географія — це
наука про закони та
закономірності
територіальної організації
суспільства, механізми дії та
форми прояву їх у
територіальних суспільних
системах, що функціонують у
географічному просторі.
2. Економічна географія
вивчає територіальну й
видову структури
виробництва.

3. Методи економіко-географічних досліджень

Для економічної
географії важливе
значення мають такі
методи
досліджень:
картографічний,
статистичний,
моделювання,
економічного
прогнозування

4. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі

Географічне середовище — це
частина географічної оболонки,
земного простору, пов’язана з
процесом життєдіяльності людей,
необхідна складова існування
суспільства, з яким воно
перебуває у безпосередній
взаємодії, частина географічної
оболонки, включена в сферу
людської діяльності.

5. Об’єкт економічної географії

Фізико-географічні
науки
Суспільногеографічні науки
Картографія
вивчають
географічну
оболонку в цілому,
її компоненти
досліджують
закономірності
розміщення та
розвитку суспільства
рельєф, клімат,
океани, води
суходолу, ґрунти,
рослини, тварини
кількість, склад і
структура населення,
умови життя, особливості
розселення й трудової
діяльності
http://presentation-creation.ru/

6. Місце економічної географії в системі географічних наук

http://presentation-creation.ru/

7. Суспільна географія

http://presentation-creation.ru/

8. Географічне середовище

це частина географічної оболонки, із якою
людина безпосередньо взаємодіє у своєму
житті та виробничій діяльності.
http://presentation-creation.ru/

9. Методи дослідження економічноїгеографії

Картографічний
Експедиційний
Спостережень
Статистичний
Порівняльно-географічний
Дистанційних спостережень
Математичний
Моделювання
Геоінформаційний
http://presentation-creation.ru/

10. Значення знань з економічної географії

— полягає у проведенні різнопланових досліджень
розвитку й розміщення господарства, створенні
рекомендацій щодо вдосконалення його
територіальної організації
http://presentation-creation.ru/

11. Підсумуємо

Суспільна географія — це наука про закони та
закономірності територіальної організації суспільства,
механізми дії та форми прояву їх у територіальних
суспільних системах, що функціонують у географічному
просторі.
Економічна географія вивчає територіальну й видову
структури виробництва.
Економічна географія є структурним компонентом
суспільної географії.
Для економічної географії важливе значення мають такі
методидосліджень: картографічний, статистичний,
моделювання, економічного прогнозування.
English     Русский Rules