Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в
Пригадайте
Економічна географія є структурним компонентом суспільної географії
Методи економіко-географічних досліджень
Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі
Географічне середовище
Значення знань з економічної географії
Значення знань з економічної географії для людства
Підсумуємо
2.21M
Categories: economicseconomics geographygeography

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі

1. Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в

системі географічних наук.
Значення знань з
економічної географії

2. Пригадайте

1. Які природні об'єкти ви вивчали в курсі
«Фізична географія України»?
2. Що ви знаєте про рельєф країни?
3. Як ви вважаєте, рельєф України сприятливий
для розвитку господарства? Чому?
4. Назвіть характерні риси клімату країни.
5. Чому важливо правильно вибрати район
розміщення промислового підприємства?
6. Які науки ви знаєте? Що вони вивчають?
7. Наведіть приклади взаємозв'язків між
географічними науками.

3. Економічна географія є структурним компонентом суспільної географії

1. Суспільна географія — це
наука про закони та
закономірності
територіальної організації
суспільства, механізми дії та
форми прояву їх у
територіальних суспільних
системах, що функціонують у
географічному просторі.
2. Економічна географія
вивчає територіальну й
видову структури
виробництва.

4. Методи економіко-географічних досліджень

Для економічної
географії важливе
значення мають такі
методи
досліджень:
картографічний,
статистичний,
моделювання,
економічного
прогнозування

5. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі

Географічне середовище — це
частина географічної оболонки,
земного простору, пов’язана з
процесом життєдіяльності людей,
необхідна складова існування
суспільства, з яким воно
перебуває у безпосередній
взаємодії, частина географічної
оболонки, включена в сферу
людської діяльності.

6. Географічне середовище

це частина географічної оболонки, із якою
людина безпосередньо взаємодіє у своєму
житті та виробничій діяльності.
http://presentation-creation.ru/

7. Значення знань з економічної географії

— полягає у проведенні різнопланових досліджень
розвитку й розміщення господарства, створенні
рекомендацій щодо вдосконалення його
територіальної організації
http://presentation-creation.ru/

8. Значення знань з економічної географії для людства

Пригадайте з курсу 8 класу, який внесок в українську
географічну науку зробили :
Павло Чубинський,
Степан Рудницький,
Юрій Липа,
Костянтин Воблий,
Володимир Вернадський,
Георгій Висоцький.
Михайло Туган-Барановський
Максим Паламарчук
Богдан Гаврилишин
Пол Робін Кругман

9. Підсумуємо

Суспільна географія — це наука про закони та
закономірності територіальної організації суспільства,
механізми дії та форми прояву їх у територіальних
суспільних системах, що функціонують у географічному
просторі.
Економічна географія вивчає територіальну й видову
структури виробництва.
Економічна географія є структурним компонентом
суспільної географії.
Для економічної географії важливе значення мають такі
методидосліджень: картографічний, статистичний,
моделювання, економічного прогнозування.
English     Русский Rules