Кут між прямими. Перпендикулярність прямих, прямої і площини. Перпендикуляр і похила до площини
Дякую за увагу!
147.31K
Category: mathematicsmathematics

Кут між прямими. Перпендикулярність прямих, прямої і площини. Перпендикуляр і похила до площини

1. Кут між прямими. Перпендикулярність прямих, прямої і площини. Перпендикуляр і похила до площини

Підготувала: Коржова
Єлизавета,
Учениця 10-А класу

2.

α
α
Якщо дві прямі перетинаються ,
вони утворюють чотири кути.
Кутова міра не найбільшого з
них називається кутом між
даними прямими, що
перетинаються. Кут між
прямими, що перетинаються, не
перевищує 90º.
Теорема 14.
Якщо дві прямі, які
перетинаються, паралельні
іншим прямим, що
перетинаються , то кут між
першими прямими дорівнює
куту між другими.
А
С
В
α
Вʹ
Аʹ
β Сʹ

3.

Якщо дві прямі паралельні,
то вони не мають спільних
точок, а тому кута, як
геометричної фігури, не
утворюють. Вважають, що
кут між паралельними
прямими дорівнює 0º.
Кутом між мимобіжними
прямими називають кут між
прямими, які перетинаються
і паралельні відповідно
даним мимобіжним прямим.

b

α
О
с
β
a
Оʹ
Кут між мимобіжними
прямими, як і між прямими
однієї площини, не може
мати більше від 90º

4.


Вʹ
Аʹ

B
A
Дві прямі називають
перпендикулярними, якщо
кут між ними дорівнює 90º.
C
D
h
Теорема 15.
Якщо пряма
перпендикулярна до однієї з
двох паралельних прямих,
то вона перпендикулярна і
до другої прямої.
a
b

5.

Пряма називається
перпендикулярною до площини,
якщо вона перетинає цю площину
і перпендикулярна до будь-якої
прямої, що лежить у площині і
проходить через точку перетину.
A
α
O
C
B
A
B
О
α
Теорема 16 (ознака
перпендикулярнорсті прямої
і площини)
Якщо пряма, яка перетинає
площину, перпендикулярна до
двох прямих цієї площини, що
проходять через точку
перетину, то вона
перпендикулярна до площини

6.

A
c
a
O
b
α
Пряма, перпендикулярна до двох
прямих, що
перетинаються,перпендикулярна
до площини, яка проходить через
ці прямі. Пряма,
перпендикулярна до площини,
перпендикулярна до будь-якої
прямої, що лежить у цій
площині.
N
Наслідок
Якщо пряма
перпендикулярна до двох
сторін трикутника, то вона
перпендикулярна і до
третьої його сторони
B
M
A
α
C

7.

Теорема 17
Якщо одна з двох паралельних
прямих перпендикулярна до
площини, то і друга пряма
перпендикулярна до цієї
площини.
a
a
b
α
b
α
Теорема 18
Дві прямі,
перпендикулярні до однієї
площини, паралельні.

8.

A
Похила
Проекція
похилої
C
Основа
перпендикуляра
B α
Основа похилої
Теорема 19
Якщо з даної точки, взятої поза
площиною, проведені до цієї
площини перпендикуляр і
похилі, то:
1. Дві похилі, які мають рівні
проекції, рівні.
2. З двох похилих та більша,
проекція якої більша.
3. Перпендикуляр коротший
за будь-яку похилу.
Перпендикуляром,
опущеним з даної точки на
дану площину, називають
відрізок прямої,
перпендикулярної до
площини, що міститься між
даною точкою і площиною.
A
B
α
C
K
P

9.

Теорема20 (про три
перпендикуляри)
Пряма, проведена на площині
перпендикулярно до проекції
похилої, перпендикулярна до
цієї похилої. І навпаки, якщо
пряма на площині
перпендикулярна до похилої,
то вона перпендикулярна і до
проекції похилої.
A
P
C
B
K
Пряма, яка лежить у площині, перпендикулярна до похилої
тоді і тільки тоді, коли цяпряма перпендикулярна до
проекції похилої.
α

10. Дякую за увагу!

English     Русский Rules