ТЕМА 3
Поточний рахунок в іноземній валюті
Поточний валютний рахунок може бути відкритий
Види поточних рахунків
Вкладний (депозитний) рахунок
Договори
Документи для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті юридичної особи можуть бути використані за допомогою спеціального платіжного засобу виключн
Поточні торговельні операції в іноземній валюті
Документи-підстави для придбання валюти за торговельними операціями
Документи-підстави для придбання валюти за неторговельними операціями
Умови використання придбаної валюти
Відображення доходів і витрат від купівлі-продажу валюти в обліку
Оподаткування операцій з купівлі іноземної валюти
Приклад обліку та оподаткування операцій з купівлі валюти
Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Полісся” за 29 березня ц.р.
Випадки продажу іноземної валюти
Оподаткування операцій з продажу валюти
Приклад обліку та оподаткування операцій з продажу валюти
Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Полісся” за 25 лютого ц.р. (варіант а)
Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Полісся” за 25 лютого ц.р. (варіант б)
На самостійний розгляд:
1.27M
Category: financefinance

Облік валютних операцій (3.4 - 3.7)

1. ТЕМА 3

Облік валютних
операцій

2.

3.4.Рахунки в банках в іноземній валюті: види,
порядок відкриття, відображення операцій в
бухгалтерському обліку
3.5.Нормативно-правові засади здійснення операцій
з купівлі та продажу іноземної валюти
3.6.Документальне оформлення та відображення
операцій з купівлі іноземної валюти на рахунках
бухгалтерського обліку та в оподаткуванні
3.7.Документальне оформлення та відображення
операцій з купівлі іноземної валюти на рахунках
бухгалтерського обліку та в оподаткуванні
2

3. Поточний рахунок в іноземній валюті

відкривається суб'єкту господарювання для зберігання
грошей і проведення розрахунків у межах законодавства
України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для
здійснення поточних операцій, визначених законодавством
України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків
за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики
України, для зарахування, використання і погашення
кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті,
для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно
до законодавства України, а також для проведення
операцій,
передбачених
генеральною
ліцензією
Національного банку на здійснення валютних операцій
3

4. Поточний валютний рахунок може бути відкритий

юридичним особам-резидентам України для
здійснення поточної діяльності;
представництвам юридичної особи-нерезидента
України з правом здійснення підприємницької
діяльності або без надання такого права (залежно від
мети і завдань, передбачених статутом юридичної
особи-нерезидента);
дипломатичним, консульським, торговим та іншим
представництвам іноземних держав;
іноземним інвесторам.
4

5. Види поточних рахунків

рахунки
за спеціальними режимами їх використання, що
відкриваються у випадках, передбачених законами України або
актами Кабінету Міністрів України;
поточні рахунки типу “Н”, що відкриваються в національній валюті
офіційним представництвам і представництвам юридичних осібнерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на
території України;
поточні рахунки типу “П”, що відкриваються в національній валюті
постійним представництвам;
поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів;
інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам в
уповноважених банках України відповідно до вимог цієї Інструкції для
здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення
іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних
іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.
5

6. Вкладний (депозитний) рахунок

рахунок, що відкривається банком клієнту
на договірній основі для зберігання грошей,
що передаються клієнтом в управління на
встановлений строк або без зазначення
такого строку під визначений процент
(дохід) і підлягають поверненню клієнту
відповідно до законодавства України та
умов договору
6

7.

Інструкція про порядок
відкриття, використання і
закриття рахунків у
національній та іноземних
валютах
7

8. Договори

Договір банківського рахунку
Договір банківського вкладу
8

9. Документи для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті

заява про відкриття поточного рахунку;
засвідчена
копія
належним
чином
зареєстрованого
установчого документа;
засвідчена копія довідки про внесення юридичної особи до
ЄДРПОУ;
засвідчена копія документа, що підтверджує взяття юридичної
особи на облік в органі державної податкової служби;
засвідчена копія документа, що підтверджує взяття юридичної
особи на облік в органі Пенсійного фонду України;
картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена
нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно
підпорядкований, в установленому порядку
9

10.

У разі відкриття поточного рахунку клієнту
в його заяві в розділі "Відмітки банку"
уповноважений працівник банку зазначає
дату відкриття та номер рахунку.
Ця дата вважається днем відкриття
поточного рахунку клієнта.
.
10

11.

Банк має право проводити видаткові
операції за рахунком клієнта починаючи з
дати реєстрації отримання банком
повідомлення органу державної податкової
служби про взяття рахунку на облік в
органах державної податкової служби
11

12.

Кошти юридичних осіб-резидентів
зараховуються на поточні рахунки в
іноземній валюті :
а) через розподільні рахунки;
б) безпосередньо на поточні рахунки.
12

13. Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті юридичної особи можуть бути використані за допомогою спеціального платіжного засобу виключн

Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті
юридичної особи можуть бути використані за допомогою
спеціального платіжного засобу виключно для:
одержання готівки за межами України для оплати витрат
на відрядження;
здійснення розрахунків у безготівковій формі за межами
України, які пов'язані з витратами на відрядження та
витратами представницького характеру, а також на
оплату експлуатаційних витрат, пов'язаних з утриманням
та
перебуванням
повітряних,
морських,
автотранспортних засобів за межами України, відповідно
до умов Кодексу торговельного мореплавства України,
Повітряного кодексу України, Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію, Міжнародної конвенції про дорожній
рух
13

14.

Кошти на вкладний (депозитний) рахунок
суб'єкта господарювання перераховуються з його
поточного рахунку і після настання обставин їх
повернення, визначених договором банківського
вкладу, повертаються на поточний рахунок
суб'єкта господарювання.
14

15.

За вкладним (депозитним) рахунком
суб'єкта господарювання
забороняється:
проведення розрахункових операцій,
крім операцій, пов'язаних із реалізацією
майнових прав на суму коштів, що
зберігаються на вкладному депозитному)
рахунку, відповідно до договору застави
коштів;
видача коштів готівкою.
15

16.

Облік на валютних рахунках ведеться на
підставі виписок банку і доданих до них
розрахунково-платіжних документів, які
отримані від інших підприємств і
організацій, виписані самим власником
рахунку або банком.
Виписки банку даються окремо за кожним
валютним рахунком.
16

17.

312 “Поточні рахунки в
іноземній валюті”
314 “Інші рахунки в банку в
іноземній валюті”
17

18.

Операції з купівлі та продажу іноземної валюти
можуть здійснюватись як резидентами, так і
нерезидентами через уповноважені банки або інші
фінансові установи, що мають ліцензію НБУ
(Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою)
УВАГА! Купувати та продавати іноземну валюту,
минаючи уповноважені банки, не дозволяється.
Для здійснення операцій з купівлі та продажу
іноземної валюти підприємство укладає договір з
банком та сплачує йому за надання цієї послуги
комісійну винагороду
18

19.

Юридичні особи-резиденти для
розрахунків за торговельними операціями
з нерезидентом мають право купувати та
обмінювати іноземну валюту лише через
одного суб’єкта ринку за кожним
зовнішньоекономічним договором
19

20. Поточні торговельні операції в іноземній валюті

розрахунки за експорт та імпорт товару без
відстрочення платежу або з відстроченням, що
відповідно до договору не перевищує строки,
установлені
законодавством
України
для
здійснення таких розрахунків;
розрахунки на території України між резидентами
- суб'єктами господарювання за товар на підставі
індивідуальної ліцензії Національного банку.
20

21. Документи-підстави для придбання валюти за торговельними операціями

договір із нерезидентом;
митна декларація, якщо товар ввезено на територію
України (окрім тимчасово ввезених);
акт здавання-приймання виконаних робіт (наданих
послуг), імпорт прав інтелектуальної власності;
документи, передбачені для документарної та/або
вексельної форми розрахунків
21

22. Документи-підстави для придбання валюти за неторговельними операціями

а) розрахунки витрат:
на відрядження за межі України;
на експлуатаційні витрати для транспортних засобів, що виконують рейси
за межі України;
для оплати праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними
договорами (контрактами) працюють в Україні;
на перерахування страхових виплат особам, які виїхали на постійне місце
проживання за межі України;
на перерахування пенсій відповідно до угод про здійснення платежів
соціального характеру, укладених Україною з відповідними країнами, угод
між Пенсійним фондом України та відповідними фондами іноземних країн;
для здійснення та виплати міжнародних поштових переказів та оплати
міжнародних поштових відправлень з післяплатою відповідно до угод між
Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" та
поштовими службами іноземних країн;
22

23.

б) документи, які мають силу договору і використовуються згідно
з міжнародною практикою з метою:
оплати видачі охоронних документів на використання об'єктів
промислової власності та підтвердження їх чинності;
оплати за використання творів зарубіжних авторів та інших прав
інтелектуальної власності;
повернення резидентом благодійної допомоги в розмірі
невикористаного залишку або в разі нецільового використання цієї
допомоги за умови, що кошти, які надійшли в Україну як благодійна
допомога, були повністю продані на міжбанківському валютному
ринку України (якщо повернення передбачено договором);
оплати відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних,
правоохоронних органів іноземних країн, сплати мита, митних
зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства
іноземних країн;
переказування коштів міжнародним організаціям за проведення на
території України заходів під їх егідою;
23

24.

в) копії угод про здійснення платежів соціального характеру,
укладених Україною з відповідними країнами, угод між Пенсійним
фондом України та відповідними фондами іноземних країн (надаються
під час першого звертання до уповноваженого банку);
г) копій угод між Українським державним підприємством поштового
зв'язку "Укрпошта" та поштовими службами іноземних країн (надаються
під час першого звертання до уповноваженого банку);
ґ) копії постанови виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України та його управлінь в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, відділень у районах і містах
обласного значення та її робочих органів;
д) копії документа про умови вступу до міжнародної організації або
іншої юридичної особи - нерезидента у разі сплати вступного внеску або
копії документа, який засвідчує вступ резидента до міжнародної
організації або іншої юридичної особи - нерезидента, у разі сплати
членського внеску. Для сплати вступного та членського внесків
одночасно - документ, що підтверджує обов'язок сплатити ці внески
одночасно;
24

25.

е) за операціями з повернення коштів у разі відкликання банкаминерезидентами розрахункових документів:
вказівки банку-нерезидента щодо повернення коштів, перерахованих
ним на користь клієнта уповноваженого банку. Вказівка має бути
засвідчена підписом відповідального працівника валютного
підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього
підрозділу, або печатки уповноваженого банку;
виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження
та зарахування іноземної валюти на рахунок клієнта уповноваженого
банку. Виписка має бути засвідчена підписом відповідального
працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого
штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого
банку;
платіжного доручення клієнта на перерахування коштів за
реквізитами, зазначеними банком-нерезидентом. Уповноважений
банк здійснює купівлю іноземної валюти в обсязі, що не перевищує
фактично зараховану на рахунок клієнта суму;
25

26.

є) інші документи:
виконавчі документи, що видані на виконання
рішень, передбачених Законом України "Про
виконавче провадження"
копія позовної заяви до суду або
господарського суду в Україні за позовами, що
подаються в іноземній валюті, із зазначенням
ціни позову для сплати державного мита;
укладені трудові договори (контракти) з
нерезидентами.
26

27.

Для придбання іноземної валюти на
Міжбанківському валютному ринку
України підприємство подає Заяву про
купівлю іноземної валюти або
банківських металів до уповноваженого
банку, до якої додаються відповідні
документи
27

28. Умови використання придбаної валюти

придбана та зарахована на спеціальний рахунок підприємства
іноземна валюта повинна бути використана відповідно до контракту
або інших документів протягом 10-ти робочих днів з дня її
зарахування на поточний рахунок підприємства. В іншому випадку
банку доведеться продати валюту протягом подальших 5 робочих днів
на підставі доручення клієнта, яке обов’язково міститься у цій заяві
(окрім валюти не 1-ї групи класифікатора валют). При цьому, якщо в
результаті продажу виникне додатна курсова різниця, її скерують до
держбюджету ;
якщо після оплати залишились кошти, сума яких перевищує один
біржовий лот, останні можуть бути зараховані на поточний рахунок
клієнта. Залишок коштів повинен бути проданий на найближчих
біржових торгах на Міжбанківському валютному ринку.
28

29.

Вартість іноземної валюти, визначена за валютним
курсом грошової одиниці України до іноземної
валюти на дату здійснення господарської операції
або на дату складання балансу, відповідно до п. 4
П(С)БО 15, називається балансовою вартістю
іноземної валюти.
Балансова вартість іноземної валюти:
не є доходом (п. 6.8 П(С)БО 15);
не відноситься до складу витрат (п. 9.6 П(С)БО 16).
29

30. Відображення доходів і витрат від купівлі-продажу валюти в обліку

інформація про доходи від купівлі-продажу іноземної
валюти, зокрема, позитивна різниця між ціною купівліпродажу іноземної валюти та її балансовою вартістю
узагальнюється на субрахунку 711 “Дохід від купівліпродажу іноземної валюти”;
інформація про витрати на купівлю-продаж іноземної
валюти, зокрема, негативна різниця між ціною купівліпродажу іноземної валюти та її балансовою вартістю
узагальнюється на субрахунку 942 “Витрати на купівлюпродаж іноземної валюти”
30

31. Оподаткування операцій з купівлі іноземної валюти

До складу відповідно витрат або доходів звітного періоду
включається позитивна або від’ємна різниця між курсом
іноземної валюти до гривні, за яким придбавається
іноземна валюта, та курсом, за яким визначається
балансова вартість такої валюти (п. 153.1.4 ПКУ )
Балансова вартість іноземної валюти означає
вартість іноземної валюти, визначену за офіційним
курсом національної валюти до іноземної валюти, на
дату звітного балансу або на дату здійснення операції
залежно від того, яка дата настала пізніше.
31

32.

До складу доходів або витрат платника податку
(аналогічно до бухгалтерського обліку) включається
позитивна чи від’ємна різниця між курсом іноземної
валюти до гривні, за яким придбавається іноземна
валюта, та курсом іноземної валюти, визначеної за
офіційним курсом національної валюти до іноземної
валюти на дату такого придбання.
Комісійна винагорода банку за купівлю інвалюти
відноситься до витрат в складі адміністративних
витрат (абз. “є” пп. 138.10.2 розд. ІІІ ПКУ)
32

33. Приклад обліку та оподаткування операцій з купівлі валюти

ТзОВ “Полісся” 29.03 ц.р. подало до КБ “Аваль”
заяву на купівлю 1000 дол. США. Максимальний курс
купівлі, вказаний в заяві, - 8,065 грн./дол. США. При
цьому комісійна винагорода банку та біржі за
проведення операції складає 1 %.
Курси валюти на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./дол. США
Курс МВБ, грн./дол. США
29.03
8,04
8,06
33

34. Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Полісся” за 29 березня ц.р.


оп.
1
2
3
4
5
Первинний документ та зміст
господарської операції
Сума
дол.
Заява на купівлю валюти.
Перераховано гривні на купівлю доларів
США

Виписка банку.
Зараховано на валютний рахунок
придбану валюту (1000 х 8,04)
1000
Довідка бухгалтерії.

Відображено витрати на сплату комісійної
винагороди банку та біржі

Розрахунок бухгалтерії.
Відображено позитивну різницю між
фактичним курсом купівлі та курсом
НБУ (8,06 – 8,04) х 1000 = 20 грн.

Виписка банку.
Повернуто невитрачену суму гривень на
поточний рахунок
8145-8060-80,6=4,4

грн.
Коресп.
рахунків
Д-т К-т
Податкові розрахунки
Доходи
Витрати
8145 333
311


8040 312
333


80,6 92
80,6 685
685
333


80,6

20 942
333

20
4,4 311
333
34

35. Випадки продажу іноземної валюти

за ініціативою підприємства для отримання коштів в національній
валюті з метою розрахунків з іншими підприємствами;
обов’язковий продаж у повному обсязі іноземної валюти, придбаної на
міжбанківському валютному ринку і не використаної за призначенням
протягом 10-ти робочих днів;
обов’язковий продаж у повному обсязі готівкової іноземної валюти,
отриманої в ряді випадків на території митниць, вокзалів, аеропортів
та портів при наданні окремих послуг нерезидентам-фізичним особам, а
також отримана при сплаті державного мита;
обов’язковий продаж 50 % надходжень в іноземній валюті у вигляді
валютної
виручки
резидентів
від
продажу
товарів
за
зовнішньоекономічними договорами (поширюється на надходження в
російських рублях та в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора
іноземних валют та банківських металів)(як тимчасовий захід на 6 міс.
(до 19 квітня 2013 р.) відповідно до постанови Правління НБУ “Про зміну
строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і
запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті” )
35

36. Оподаткування операцій з продажу валюти

До складу доходів або витрат платника податку відповідно
включається позитивна або від'ємна різниця між доходом
від продажу та балансовою вартістю такої валюти,
визначеною за офіційним курсом національної валюти до
іноземної валюти на дату здійснення такої операції (пп.
153.1.4 розд. ІІІ ПКУ).
Під доходом від продажу іноземної валюти слід розглядати
суму гривень, отриману платником податків, від продажу
іноземної валюти впродовж звітного періоду. Такий дохід
визначається за курсом, за яким інвалюта продана на МВРУ.
Комісійна винагорода банку у зв’язку з продажем
інвалюти відноситься до витрат в складі адміністративних
витрат.
36

37.

Операції з придбання однієї іноземної
валюти за іншу іноземну валюту
розглядаються як дві одночасно здійснені
операції: продаж та придбання відповідної
іноземної валюти
37

38. Приклад обліку та оподаткування операцій з продажу валюти

25.02 ц.р. на валютний рахунок ТзОВ “Полісся”
надійшла передоплата в сумі 1000 дол. США. 25.02 ц.р. В
цей же день кошти було реалізовано. Комісійна
винагорода в розмірі 1 % від суми договору:
а) сплачується банку з поточного рахунку;
б) утримується банком з виручки від реалізації валюти.
Курси валюти на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грн./дол. США
Курс МВБ, грн./дол. США
25.02
8,55
8,60
38

39. Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Полісся” за 25 лютого ц.р. (варіант а)


оп.
1
2
3
4
5
Первинний документ та зміст
господарської операції
Кореспонденція рахунків
дол. грн. Д-т
К-т
Сума
Виписка банку
Зараховано
передоплату
на
валютний рахунок
(1000 х 8,55 = 8550 грн.)
1000 8550
Заява на продаж валюти
Перераховано валюту для продажу
(1000 х 8,55 = 8550 грн.)
1000 8550
Виписка банку
Зараховано на поточний рахунок
гривневий еквівалент реалізованої
валюти (1000 х 8,6 = 8600)
– 8600
Довідка
бухгалтерії,
платіжне
доручення. Нараховано і сплачено
комісійну банку

86
(8600 х 0,01 = 86 грн.)

86
Довідка бухгалтерії
Відображено позитивну курсову
різницю між сумою, вирученою від
продажу інвалюти, і балансовою
вартістю валюти на дату продажу

50
Податкові
розрахунки
Доходи Витрати
312
362


334
312


311
334


92
685
685
311

86
334
711
50

39

40. Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Полісся” за 25 лютого ц.р. (варіант б)


оп.
1
2
3
4
5
Первинний документ та зміст
господарської операції
грн.
Кореспонденція рахунків
Д-т
К-т
8550
312
8550
Сума
дол.
Виписка банку
Зараховано передоплату на валютний
рахунок (1000 х 8,55 = 8550 грн.)
1000
Заява на продаж валюти
Перераховано валюту для продажу
(1000 х 8,55 = 8550 грн.)
1000
Виписка банку. Зараховано на поточний
рахунок
гривневий
еквівалент
реалізованої валюти за вирахуванням
комісійної банку
(1000 х 8,6 – 8600х 0,01 = 8544 грн.)

Доручення на розподіл валютної
виручки, довідка бухгалтерії
Нараховано і списано комісійну банку

(1000 х 8,6 х 0,01 = 86 грн.)

Довідка бухгалтерії
Відображено позитивну курсову різницю
між сумою, вирученою від продажу
інвалюти, і балансовою вартістю валюти
на дату продажу

Податкові розрахунки
Доходи
Витрати
362


334
312


8544
311
334


86
86
92
685
685
334

86
50
334
711
50

40

41. На самостійний розгляд:

На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних
осіб-резидентів через розподільні рахунки
зараховуються такі кошти:
На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних
осіб-резидентів безпосередньо зараховуються такі
кошти:
З поточного рахунку в іноземній валюті
юридичних осіб-резидентів за розпорядженням
власника рахунку здійснюються такі операції:
Поточні неторговельні операції в іноземній
валюті:
41
English     Русский Rules