5.52M
Category: biographybiography

Павло Тичина

1.

2.

Народився 27(15) січня 1891 р. у селі Піски
Козелецького повіту Чернігівської губернії (тепер
Бобровицького району Чернігівської області).
Походить зі старовинного козацького роду (його
пращур, за родинним переказом, був полковником
у Богдана Хмельницького). Батько майбутнього
поета був сільським дяком — вчителем «школи
грамоти». Змалку виявив хист до музики,
малювання і віршування. В 1900—1907 рр. навчався в
Чернігівському духовному училищі (бурсі), в 1907—
1913 — в Чернігівській духовній семінарії. Згодом,
навчаючись у Київському комерційному інституті,
працював у газеті «Рада». На цей час припало його
ознайомлення з новітнім українським мистецтвом,
особисте знайомство з найвідомішими його
представниками.
В 1913—1914 рр. — у редакції ліберального україномовного журналу «Світло», а
після його закриття — в Чернігівському статистичному бюро. У 1916—1917 рр.
— помічник хормейстера в українському театрі М.К.Садовського. 1920 року
подорожував із капелою К.Стеценка «Думка» Правобережною Україною від
Києва до Одеси. Того ж року організував хор (з 1921 р. — Капела-студія імені
М.Леонтовича), з яким виступав до 1923 року. З 1923 по 1934 рік — співредактор
журналу «Червоний шлях» (Харків). Входить до заснованої 1923 р.

3.

Спілки пролетарських письменників
України «Гарт». 1926 року взяв активну
участь у створенні ВАПЛІТЕ (Вільної
Академії пролетарської літератури) з
М.Г.Хвильовим на чолі, куди увійшли й
колишні члени «Гарту». З 1929 р. —
дійсний член Академії наук Української
РСР, у 1936—1939 рр. і в 1940—1943 рр.
очолює Інститут літератури АН УРСР. З
1947 р. — член-кореспондент
Болгарської АН, доктор філології. 1943—
1948 рр. — міністр освіти УРСР. З 1953
по 1959 рік — голова Верховної Ради
УРСР, заступник голови Ради
Національностей ВР УРСР, член багатьох
товариств, комітетів, президій, кавалер
орденів і медалей. Лауреат Державної
премії СРСР (1941), Державної премії
УРСР імені Т.Г.Шевченка (1962). 1967
року отримав звання Герой
Соціалістичної Праці. Помер 16 вересня
1967 року в Києві.

4.

Багаторічна експлуатація імені й авторитету
митця тоталітарною системою стала причиною
його глибокого внутрішнього конфлікту із самим
собою, призвела до падіння його реноме як поета
в очах співвітчизників і світової громадськості. У
сучасників виявилося неоднозначне ставлення до
його творчості, небажання вникати в її приховані
підтексти і мотиви. П.Г.Тичина гостро відчував
трагізм свого становища в ролі гвинтика
тоталітарної ідеологічної машини (що засвідчено,
зокрема, його власними оцінками, аналізом його
творчості, характером стосунків з іншим видатним
українським поетом — Євгеном Маланюком).
П.Г.Тичина починав як поет у 1906—1910 рр. з
наївного наслідування народних пісень та творів
Т.Г.Шевченка. Перші друковані твори молодого
поета з’явилися 1912 р. Подією величезної ваги в
новочасній українській літературі став вихід у світ
першої збірки віршів «Сонячні кларнети» (1918),
пройнятої сонячною вірою в життя, людину, в
рідний знедолений народ. Ця книга одразу
поставила 27-літнього поета поруч із
першорядними митцями новочасного
українського відродження.

5.

За визначенням Г.Грабовича (США), рання
символістська система Тичини побудована на
злитті традиційного, народного й неповторного,
індивідуального, на коливанні між реальністю і
мрією, естетичному сприйнятті космосу й
резонуючого «я»... В основі шукань митця, на
думку дослідників, — давній філософськокультурологічний код: людське «я» і Бог, Всесвіт.
Тичина рано утвердився в думці про поезію як
синтетичний вид мистецтва. На практиці це
обернулося перенесенням у площину поезії
засобів суміжних мистецтв: у «Сонячних
кларнетах» звук подається «забарвленим», колір
— «озвученим», зорові образи чергуються зі
слуховими. У віршах цього періоду можна знайти
перегуки з Рабіндранатом Тагором, Волтом
Вітменом, Емілем Верхарном, однак при цьому
вони, ці вірші, лишаються самобутніми і
самодостатніми. Великий вплив на П.Г.Тичину
справили М.М.Коцюбинський (вони часто
зустрічалися і спілкувалися в останній період
життя Коцюбинського у Чернігові), О.М.Пєшков
(Максим Горький).

6.

За трагічною напруженістю, емоційністю й філософічністю творчість
П.Г.Тичини зіставляють з творчістю реформатора англійської поетичної мови
Томаса С.Еліота, лауреата Нобелівської премії (1948 р.). Серед композиторів і
художників йому були духовно близькими Ліст, Берліоз, Римський-Корсаков,
Микалоюс Чурльоніс та Мартирос Сар’ян. Протягом життя П.Г.Тичини існував
постійний і надзвичайний тиск на нього, на його творчу активність. Імпресіонізм
і особливий композиційний характер його творів, починаючи зі збірок «Плуг»
(1920) і «Вітер з України» (1924), дедалі більше пом’якшується і замінюється
спершу риторичними, а далі й абстрактними формулюваннями. Переломною в
творчості поета вважається збірка «Чернігів» (1931 р.), яка означила його перехід
в число «офіціозних» авторів.

7.

Однак творчість П.Г.Тичини й після цього не
вписується в прокрустове ложе простих схем:
його приховане протистояння з
тоталітаризмом на цьому не припиняється.
Це засвідчують окремі поетичні,
літературознавчі, публіцистичні твори
пізнішого часу: «Григорій Сковорода» (1939),
«Похорон друга» (1942), «Творча сила
народу», «Геть брудні руки від України» (1943)
та деякі інші. Незважаючи на згубний для
творця вплив тоталітарної системи,
П.Г.Тичина в галузі поезії, прози,
публіцистики, а також у науково-критичних
працях виявив себе одним із найосвіченіших
радянських письменників, чия ерудиція
охоплювала суміжні з літературою види
мистецтва — музику і живопис. За життя він
встиг звідати не тільки розчарування, а й
щиру дружбу, любов (у цьму виявилася його
перевага над бездушною системою,
заложником якої був).

8.

Похований П.Г.Тичина на Байковому кладовищі в Києві.

9.

Павло Тичина з братом Євгеном Тичиною

10.

Григорій Тимофійович Тичина та Марія Василівна Тичина

11.

КІНЕЦЬ
English     Русский Rules