Пухлини сечового міхура
Нирка (код МКХ-О - С64) ТNМ Клінічна класифікдція
3.04M
Category: medicinemedicine

Пухлини сечового міхура

1. Пухлини сечового міхура

2. Нирка (код МКХ-О - С64) ТNМ Клінічна класифікдція

Т - Первинна пухлина
ТХ
ТО
ТІ
Т1а
Не досить даних для оцінки первинної пухлини
Первинна пухлина не визначається
Пухлина не більше 7 см у найбільшому вимірі, обмежена ниркою
Пухлина не більше 4 см у найбільшому вимірі,обмежена
ниркою
Т1b Пухлина більша, ніж 4 см, але не більша, ніж 7 см у найбільшому
вимірі, обмежена ниркою
Т2 Пухлина понад 7 см у найбільшому вимірі, обмежена ниркою
ТЗ Пухлина поширюється на великі вени або наднирник, або
навколониркові тканини, але в межах фасції Ґерота
ТЗа Пухлина поширюється на наднирник або навколониркові
тканини, але в межах фасції Ґорота
ТЗb Масивне поширення пухлини в ниркову або порожнисту вену(и)
нижче від діафрагми
ТЗс Масивне поширення пухлини в ниркову або порожнисту вену(и)
вище від діафрагми
Т4 Пухлина поширюється за межі фасції Герота

3.

N – Регіонарні лімфатичні вузли
Регіонарними лімфатичними вузлами є вузли воріт
нирки, черевні парааортальні і паракавальні. Сторона
ураження не впливає на класифікацію N.

Не досить даних для оцінки стану регіонарних
лімфатичних вузлів
N0
Немає ознак ураження регіонарних лімфатичних
вузлів
N1
Метастаз раку в, одному регіонарному
лімфатичному вузлі
N2
Метастази раку в кількох регіонарних
лімфатичних вузлах
М - ВІДДАЛЕНІ МЕТАСТАЗИ
МХ
МО
МІ
Не досить даних для визначення віддалених
метастазів
Віддалені метастази не визначаються
Наявні віддалені метастази

4.

рТNМ Патоморфологічна класифікація
Категорії рТ, рN та рМ відповідають категоріям Т, N та М.
рNО
Матеріал для гістологічного дослідження після тазової
лімфаденектомії повинен включати не менше 8 лімфатичних
вузлів.
G - Гістопатологічна градація


G2
GЗ-4
Ступінь диференціації не може бути визначений
Високий ступінь диференціації
Середній ступінь диференціації
Низький ступінь диференціації або недиференційована пухлина
Групування за стадіями
Стадія I
Стадія II
Стадія III
Стадія IV
Т1
Т2
Т1
Т2
T3
T4
Будь-яке Т
Будь-яке Т
N0
N0
N1
N1
N0, N1
N0, N1
N2
Будь-яке N
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МІ

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2
2
7
English     Русский Rules