Ліжковий фонд закладу налічує 450 ліжок, які входять до складу 14 клінічних відділень, з них 8 відділень педіатричного профілю, 4 – хірургічно
З метою створення сучасних умов для перебування маленьких пацієнтів та їх батьків виникла необхідність у проведенні реконструкції корпус
В 2014 році заплановано будівництво нового хірургічного корпусу.
Для оснащення медичним обладнанням та апаратурою лікарні було виділено 19 млн. грн., в тому числі - з державного бюджету - 3млн. грн.
З 2008 року лікарню очолює генеральний директор – головний лікар Борзенко Юрій Вікторович.
Пріоритетними напрямками діяльності працівників лікарні є проведення оптимізації ліжкового фонду лікарні, оснащення сучасною апаратуро
11.71M
Categories: medicinemedicine educationeducation

Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня база підготовки лікарів-інтернів дитячих хірургів

1.

Запорізька обласна клінічна
дитяча лікарня
база підготовки лікарів-інтернів
дитячих хірургів

2.

Здоров’я дитини – це ні з чим незрівнянна цінність. Саме в дитячому
віці закладається фундамент здоров’я та довголіття, витривалості та
стійкості організму людини. Проте, на жаль, цього так не вистачає
нашим дітям, тому актуальним є питання надання спеціалізованої
медичної допомоги дітям кваліфікованими спеціалістами.

3.

Головним закладом в області, який надає спеціалізовану
медичну допомогу дитячому населенню області, є Запорізька
обласна клінічна дитяча лікарня. Лікарня є базовим закладом
підготовки майбутніх лікарів, в тому числі і дитячих хірургів.

4. Ліжковий фонд закладу налічує 450 ліжок, які входять до складу 14 клінічних відділень, з них 8 відділень педіатричного профілю, 4 – хірургічно

Ліжковий фонд закладу налічує 450 ліжок, які входять до складу 14
клінічних відділень, з них 8 відділень педіатричного профілю, 4 –
хірургічного профілю, 2 відділення анестезіології з ліжками
інтенсивної терапії, у тому числі для новонароджених.

5.

Щорічно у лікувальних відділеннях надається стаціонарна допомога
понад 10.000 дітей за 19 профілями ліжок:
- неврологічні
- гематологічні
- пульмонологічні
- нефрологічні
- кардіологічні
- ендокринологічні
- гастроентерологічн
- офтальмологічні
- ортопедичні
- травматологічні
- ліжка інтенсивної терапії,
в тому числі для новонароджених
- загальнохірургічні
- урологічні
- онкологічні
- нейрохірургічні
- ліжка гнійної хірургії,
- торакальні
- отоларингологічні
- педіатричні, в тому числі:
-ліжка для новонароджених
- ліжка для дітей грудного віку
З них єдиними в області є ліжка:
ендокринологічні,
офтальмологічні,
онкологічні, торакальні, нейрохірургічні.
гематологічні,
ортопедичні,
пульмонологічні,
травматологічні,

6.

В консультативній
поліклініці здійснюється
щорічно більш ніж 60 тис.
консультацій лікарями 25
спеціальностей - з
алергології, гематології,
дерматології, імунології,
кардіоревматології,
неврології, нефрології,
ендокринології,
гастроентерології, психіатрії,
гінекології, пульмонології,
логопедії, хірургії, педіатрії,
ортопедії та травматології,
урології, стоматології,
отоларингології, сурдології,
нейрохірургії, онкології,
офтальмології, кардіохірургії,
терапії підліткового віку.

7.

Лікарня розташована у приміщеннях колишньої Земської лікарні, які
збудовані в кінці ХІХ століття.
В подальшому площа лікарні розширювалась, з’являлися нові
корпуси, і в 1949 році була відкрита обласна лікарня, а в 1976
році у цих приміщеннях була відкрита обласна дитяча лікарня.

8. З метою створення сучасних умов для перебування маленьких пацієнтів та їх батьків виникла необхідність у проведенні реконструкції корпус

З метою створення сучасних умов для перебування маленьких
пацієнтів та їх батьків виникла необхідність у проведенні
реконструкції корпусів лікарні, яка розпочата в 2003 році.
Для її проведення Запорізькою обласною радою виділено
37 млн. грн.

9. В 2014 році заплановано будівництво нового хірургічного корпусу.

10. Для оснащення медичним обладнанням та апаратурою лікарні було виділено 19 млн. грн., в тому числі - з державного бюджету - 3млн. грн.

11.

Головні напрямки подальшого
розвитку
Надання кваліфікованої
медичної допомоги дітям з
онкологічними та
онкогематологічними
захворюваннями
новонародженим
Надання
спеціалізованої
медичної
допомоги
дітям з
щелепноліцьовою
патологією
Розширення
об'єму
малоінвазивних
методів
лікування
дітям з
кардіохірургічною
патологією

12.

Після закінчення реконструкції розширено відділення
анестезіології з ліжками інтенсивної терапії для
новонароджених до 12 ліжок, де лікуються діти як
педіатричного, так і хірургічного профілю

13.

Планується відкриття ліжок хірургії новонароджених.
Для цього при відділенні анестезіології з ліжками
інтенсивної терапії для новонароджених створено та
оснащено сучасним обладнанням операційний блок. З 2010
року проведено 24 операції з приводу вродженої вади
серця без використання апарату штучного кровообігу.

14.

Створення виїзної неонатологічної консультативної бригади
невідкладної допомоги та інтенсивної терапії дозволило надавати
допомогу безпосередньо у пологових стаціонарах, транспортувати
новонароджених до обласної клінічної дитячої лікарні з усіх районів
та міст області, а також знизити показники малюкової смертності по
області.

15.

Діти, яким потребується надання спеціалізованої медичної
допомоги, транспортуються фахівцями бригад до обласної
клінічної дитячої лікарні; до 60% новонароджених
доставляються із застосуванням апарату штучної вентиляції
легенів.

16.

Щорічно в лікарні
виконується понад 3000
оперативних втручань,
постійно
впроваджуються
новітні методики
діагностики та
лікування хірургічних
захворювань як
оперативні, так і
консервативні.
Придбаний унікальний
прилад
«Електрокоагулятор
високочастотний
ЕК 300 М1» здійснює
коагуляцію,
зварювання, різання
крупних судин і м'яких
тканин паренхіматозних
органів, що дозволяє
проведення
«безкровних» операцій.

17.

У відділенні загальної хірургії відкрито пост для
лікування дітей з онкологічною патологією, проведення їм
хірургічного і хіміотерапевтичного лікування.

18.

Придбання ендоскопічного обладнання дозволило
розширити спектр малоінвазивних хірургічних втручань на
органах черевної порожнини, малого тазу, ЛОР- органах та
суглобах, що підвищило ефективність лікування та значно
скоротило терміни перебування пацієнтів у стаціонарі.

19.

Після реконструкції 3 операційні - ортопедо травматологічного, офтальмологічного і відділення
анестезіології з ліжка інтенсивної терапії для новонароджених обладнані за новітньою технологію
“ Чисте приміщення ”.

20.

При ортопедо-травматологічному відділенні працює
цілодобово травматологічний пункт надання екстреної допомоги
дітям.
Щорічно надається екстрена медична допомога більш ніж 2500 дітей
з травмами та ушкодженнями зі всієї області.
В 2011 році впроваджено лікування ортопедичної патології за
допомогою артроскопічної стійки.
Було розпочато оперативне
лікування
клишоногості із застосуванням
методу Понцетті,
що дало можливість
проведення лікування
з 2-х місячного віку
і підвищити ефективність
лікування.

21.

Для своєчасної діагностики в лікарні широко
використовуються можливості параклінічних відділень:
- впроваджуються ендоскопічні методи діагностики та
лікування;

22.

- застосовуються ультразвукова діагностика,
електрокардіографія, холтерівське моніторування
для виявлення порушень ритму серця та коливань
артеріального тиску, спірографія тощо.

23.

Повноцінно обстежити пацієнтів
допомагають працівники клінічної та
бактеріологічної лабораторій.
Інновацією у клінічній мікробіології
стало впровадження хромогенних
середовищ для виявлення
мікроорганізмів.

24.

Клінічна лабораторія оснащена
новим обладнанням фірми
“Mindray”(Китай) та “Medika”
(США), застосування якого
збільшує якість та
результативність досліджень.

25.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.09.1998 року № 273 лікарні надано
статус клінічної лікарні.
Щороку на базі лікарні проводиться навчання студентів Запорізького державного
медичного університету на 6 його кафедрах - на кафедрі шпитальної педіатрії і дитячих
інфекційних хвороб, дитячої хірургії, кафедрі дитячих хвороб факультету
післядипломної освіти, кафедрі онкології, кафедрі дерматології з курсом косметології,
кафедрі медицини катастроф,нейрохірургії та військової медицини. Майбутні лікарі
проходять інтернатуру за спеціальностями – хірургія, педіатрія, анестезіологія.

26.

Працівники кафедр Запорізького державного медичного
університету приймають активну участь у лікувальнодіагностичному процесі: здійснюють консультації дітей з
районів та міст області у консультативній поліклініці,
беруть участь у проведенні консиліумів у відділеннях, є
кураторами профільних відділень, займаються
практичною лікарською діяльності.

27. З 2008 року лікарню очолює генеральний директор – головний лікар Борзенко Юрій Вікторович.

28.

В лікарні працюють
висококваліфіковані
спеціалісти, з них
3 доктора медичних
наук,
5 кандидатів медичних
наук,
50% лікарів мають
вищу категорію.
86% молодших медичних
спеціалістів з медичною
освітою мають кваліфікаційні
категорії.
За ініціативи головної медичної сестри Михальчук В.М. в
лікарні створено Асоціацію молодших медичних спеціалістів,
яка координує діяльність фахівців з неповною вищою
медичною освітою в лікувально-профілактичних
закладах області.

29. Пріоритетними напрямками діяльності працівників лікарні є проведення оптимізації ліжкового фонду лікарні, оснащення сучасною апаратуро

Пріоритетними напрямками діяльності працівників лікарні є
проведення оптимізації ліжкового фонду лікарні, оснащення
сучасною апаратурою, запровадження новітніх лікувальнодіагностичних методик, розширення міжнародної співпраці
для надання медичної допомоги дитячому населенню області
відповідно до європейських та світових стандартів.

30.

• Запорізька обласна
клінічна дитяча лікарня,
як медичний заклад має
всі умови базової установи
для повноцінної підготовки
майбутніх дитячих хірургів
English     Русский Rules