Підсумки роботи галузі охорони здоров’я м. Мелітополя за 6 місяців 2015 року в умовах реформування галузі
Демографічні показники м. Мелітополя
Чисельність населення м. Мелітополя (1995-2015)
Структура населення міста
Рівень народжуваності за півріччя 2014 – півріччя 2015 рр..
Рівень смертності населення за І півріччя 2014 – І півріччя 2015 рр..
Природний рух населення півріччя 2015 року
Структура загальної смертності населення міста Мелітополя за 6 місяців 2014 р. (показник на 1000)
Рівень малюкової смертності
Структура малюкової смертності
Стан здоров'я населення м. Мелітополя
Рівень загальної захворюваності населення м. Мелітополя
Структура загальної захворюваності за 6 місяців 2014 року
Рівень первинної захворюваності населення м. Мелітополя
Структура первинної захворюваності за 6 місяців 2014 року
Допомога матерям та дітям
Акушерсько-гінекологічна допомога
Структура акушерсько-гінекологічної служби
Стаціонарна акушер-гінекологічна допомога
Консультативно-діагностичне відділення
Кількість пологів в місті Мелітополі за 6 місяців 2014 р.
Захворюваність новонароджених (на 1000)
Профілактичні огляди
Групи ризику вагітних
Стаціонарна медична допомога
Забезпеченість ліжковим фондом (на 10 000 населення)
Робота ліжка в розрізі ЛПЗ міста за 6 місяців 2013-2014 рр..
Робота профільних ліжок (показники нижчі обласних):
Госпітальна летальність (півріччя 2009- півріччя 2014 рр..)
Проблемні питання галузі охорони здоров'я м. Мелітополя
Пріоритети діяльності на 2014 рік :
Дякую за увагу!
9.70M
Category: medicinemedicine
Similar presentations:

Підсумки роботи галузі охорони здоров’я м. Мелітополя

1. Підсумки роботи галузі охорони здоров’я м. Мелітополя за 6 місяців 2015 року в умовах реформування галузі

Доповідач: заступник начальника з
лікувально-профілактичної роботи
Локошко Т.Ф.

2. Демографічні показники м. Мелітополя

3. Чисельність населення м. Мелітополя (1995-2015)

-4,0%
-4,9%
-0,8%
180000
175000
170000
165000
160000
-1,1%
175900
-0,3%
-0,2%
+0,06% -0,06%
- 0,2%
168800
160427 159135
157473 156988 156732 156831 156736
156370
155000
150000
145000
140000
135000
130000
1995 2000 2002 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кількість населення міста Мелітополя за даними Центрів первинної
медико-санітарної допомоги та Вузлової лікарні ст. Мелітополь – 165282.

4. Структура населення міста

Структура жіночого населення
100000
80000
86206
85959
85937
85913
85928 85743
60000
40000
42470
41799
41066
40487
39875
39215
20000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Жіночого населення
з них жінок фертильного віку
25636
30000
26341
10000
1623
1574
0
2013
2014
Особи працездатного віку
складають 58,4% населення
міста (в 2014 р. – 59,3%).
Діти від 0 до 17 років – 16,8%
від загальної чисельності
населення (в 2014 р. –
16,5%), в т.ч. діти до 1 року
складають 6,6% всього
дитячого населення міста (в
2014 р. – 6,1%).
25894
20000
1735
2015
в т.ч.
діти до 1
року
Діти 0-17
р.
За даними центрального
статистичного управління в
місті Мелітополі мешкає
156370 осіб, жінки
складають 54,8% (в 2014 р. –
50,8%) від загальної
чисельності населення, в
т.ч. жінки фертильного віку
– 45,7% жінок (в 2014 р. –
50,4%).

5. Рівень народжуваності за півріччя 2014 – півріччя 2015 рр..

10,1
9,2
9,5
8,8
10,5
По містам області
8,8
2014
Запорізька область
2015
Мелітополь

6. Рівень смертності населення за І півріччя 2014 – І півріччя 2015 рр..

17
16,9
16,2
16
15,4
15,2
15
14,414,5
2014
по містах області
Запорізька
область
14
13
Мелітополь
2015

7. Природний рух населення півріччя 2015 року

-6,4
м. Мелітополь
-3,9
Україна
-6,6
міста області
-7,7
-8
Запорізька область
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

8. Структура загальної смертності населення міста Мелітополя за 6 місяців 2014 р. (показник на 1000)

17,30%
5,40%
3,20% 2,80%1,50%
2,10%
67,70%
хвороби системи кровообігу
новоутворення
травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин
Паразитарні та деякі інфекційні захворювання
хвороби органів травлення
хвороби органів дихання
інші

9. Рівень малюкової смертності

7
6,58
5,96
6
5
4,5
5,88
4,87
4
3
Міста області
2,4
Запорізька
область
2
1
0
м.Мелітополь
2014
2015

10. Структура малюкової смертності

2015 рік
1
2014 рік
1
2
3
симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені під
час лабораторних та клінічних досліджень
стани перинатального періода
вроджені аномалії розвитку
стани перинатального періода

11. Стан здоров'я населення м. Мелітополя

12. Рівень загальної захворюваності населення м. Мелітополя

9000
8800
8600
8808,2
8447
8299,4
8400
8195,9
8038,3
8200
8286,1
8000
7800
7600
2009
2010
2011
2012
2013
2014

13. Структура загальної захворюваності за 6 місяців 2014 року

5,7%
6,7%
4,4%
4,7%
6,5%
хвороби системи
кровообігу
хвороби органів
дихання
патологія кістковом'язової системи
патологія ока
19,9%
35,3%
хвороби ендокринної
системи
хвороби сечостатевої
системи
патологія психіки та
поведінки

14. Рівень первинної захворюваності населення м. Мелітополя

3500
3099,4
3000
3408,7
2925,6
3042,4
2771,1
2934,4
2500
2000
1500
1000
500
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014

15. Структура первинної захворюваності за 6 місяців 2014 року

4,4%
5,1%
5,2%
6,3%
46,1%
хворооби органів
дихання
патологія кістковом'язової системи
хвороби сечостатевої
системи
травми та отруєння
хвороби шкіри та
підшкірної клітковини
8,4%
інфекційні та
паразитарні хвороби
11,2%
хвороби ока

16. Допомога матерям та дітям

17. Акушерсько-гінекологічна допомога

Акушерськогінекологічна допомога

18. Структура акушерсько-гінекологічної служби

Структура акушерськогінекологічної служби
Первинна допомога
Вторинна допомога
ЦПМСД
ЦПМСД
я
Пологовий будинок
Стаціо
нарна
допом
ога
Кабінети акушергінекологів АМБУЛАТОРІЙ
ЦПМСД(14 кабінетів)
Амбула
торна
допомо
га

19. Стаціонарна акушер-гінекологічна допомога

Стаціонарна акушергінекологічна допомога
Всього 140 ліжок
-
акушерське відділення №1 40 ліжок
-
- акушерське відділення №2 20 ліжок
-
- відділення патології вагітних 20 ліжок
-
- відділення гінекології 60 ліжок
Позабюджетні ліжка -72
-
відділення реанімації та інтенсивної терапії-12
ліжок
-
-відділеня новонароджених-60 ліжок

20. Консультативно-діагностичне відділення

Консультативнодіагностичне відділення
кабінети акушер-гінекологів
• штатних посад лікарів
- 5,00
Денний стаціонар на 25 ліжок
• штатних посад лікарів
- 1,00

21. Кількість пологів в місті Мелітополі за 6 місяців 2014 р.

740
730
730
720
710
734
712
714
700
697
689
690
680
670
660
2009
2010
2011
2012
2013
2014

22. Захворюваність новонароджених (на 1000)

160
140
120
140,2
116,98
116,09
87,06
100
80
60
40
20
0
2011
2012
2013
2014

23. Профілактичні огляди

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
100%
97,30%
81,70%
68,50%
2013
2014
виконання
плану
профоглядів
відсоток
цитологічних
досліджень

24. Групи ризику вагітних

90
80,1
80
70
66,7
низький рівень
ризику
високий рівень
ризику
дуже високий
рівень ризику
60
50
40
30
31,9
20
12,3
10
0
4,6
1,4
2013
2014

25. Стаціонарна медична допомога

26. Забезпеченість ліжковим фондом (на 10 000 населення)

61
60
59,84
60,01
- 5,7%
59,3
59
58
57
56
55,71
55,92
56,85
55,41
56,43
56,46
55,28
55
54,25
54
54,1
53
52
51
2009
2010
2011
м. Мелітополь
2012
2013
міста області
2014
- 2,9%

27. Робота ліжка в розрізі ЛПЗ міста за 6 місяців 2013-2014 рр..

126,7
пологовий будинок
118,7
141,3
дитяча лікарня
158,5
175
168
лікарня №2
165,4
КУ "ТМО"
161,3
0
50
2013
100
2014
150
200

28. Робота профільних ліжок (показники нижчі обласних):

29. Госпітальна летальність (півріччя 2009- півріччя 2014 рр..)

1,6
1,4
1,2
1,53
1,3
1,2
1,1
1,11
1,09
1,27
1,18
1,35 1,36
1,43
0,99
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2009
2010
2011
Мелітополь
2012
2013
Запорізька обл.
2014

30. Проблемні питання галузі охорони здоров'я м. Мелітополя

Недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я;
Низький рівень матеріально-технічної бази закладів
охорони здоров'я, зокрема закладів первинної ланки;
Неналагоджена організація роботи з питань
експертизи тимчасової непрацездатності, лабораторної
та консультативно-діагностичної служби міста в
ЦПМСД;
Високий рівень малюкової смертності;
Недостатня забезпеченість лікарями, відсутність
кадрового резерву;

31. Пріоритети діяльності на 2014 рік :

- Охорона материнства та дитинства: зменшення малюкової смертності;
- Подальше удосконалення роботи з питань підвищення якості та доступності
первинної медичної допомоги;
- Поліпшення матеріально-технічної бази закладів, які надають первинну
медико-санітарну допомогу;
- Удосконалення роботи з питань експертизи тимчасової непрацездатності,
лабораторної та консультативно-діагностичної служби міста;
- Втілення в роботу ЛПЗ порядку обслуговування пацієнтів в ЦПМСД, порядку
вибору лікаря, роботу з розмежування рівнів надання медичної допомоги;
- Розвиток хоспісної медичної допомоги;
- Покращення кадрового потенціалу лікувально-профілактичних закладів м.
Мелітополя.

32. Дякую за увагу!

English     Русский Rules