Завдання уроку
План уроку
Опорні поняття і дати уроку
Актуалізація опорних знань
Позитивні наслідки запровадження системи раднаргоспів
Негативні наслідки запровадження системи раднаргоспів
Розвиток промисловості УРСР
Закріплення
Домашнє завдання
1.73M
Category: historyhistory

Соціально-економічний розвиток України у ІІ половині 50-х – І половині 60-х років ХХ ст ( урок 1 )

1.

Соціально –
економічний
розвиток України у
ІІ половині 50-х –
І половині 60-х
років
( урок 1 )
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

2. Завдання уроку

Показати
суперечливість
діяльності
М.
вплив на розвиток
реформаторської
Хрущова та
її
України;
вчитися встановлювати причинно –
наслідкові
зв»язки,
працювати
з
джерелами
інформації,
робити
висновки та узагальнення;
Розуміти
необхідність
прийняття
виважених рішень
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

3. План уроку

• Зміни в управлінні
господарством.
• Розвиток промисловості.
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

4. Опорні поняття і дати уроку

• Опорні поняття:
• Раднаргосп;
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК
• Опорні дати:
• 1957 р. —
запровадження
системи
раднаргоспів;
• 1960 р. — створення
республіканського
раднаргоспу УРСР;

5. Актуалізація опорних знань

• Які були особливості відбудови
промисловості України у
повоєнні роки?
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

6.

Відставання в
затратах
матеріальних та
трудових ресурсів
Перенасичення
промисловими
підприємствами
Зниження темпів
зростання
продуктивності
праці
Першочергове завдання: прискорення науково – технічного прогресу,
реформування в системі організації та управління виробництвом
Реформа управління економікою
1957
Суть реформи – поєднання планового централізованого управління із
самостійністю республік, країв, областей СРСР.
Ліквідація вертикальної та формування
управління.
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК
горизонтальної
системи

7.

Певна
демократизація
управління
Наближення
управління до
виробництва
Складові реформи
управління економікою
Розширення
господарських прав
союзних республік
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК
Скорочення
управлінського
апарату

8.

Ліквідація 10 союзних та
15 союзно –
республіканських
міністерств
Ліквідація в УРСР 11
промислових та
будівельних міністерств
РАДНАРГОСП
СРСР - 105
( УРСР – 11 )
Перехід основної частини підприємств місцевого
значення у підпорядкування обласних рад
депутатів трудящих
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

9.

Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

10.

РАДНАРГОСПИ
( 11 )
1957
РАДНАРГОСПИ
( + 3 )
Всього 14
1960
Відновлення загальносоюзних та
республіканських міністерств
Вересень 1965
РАДНАРГОСПИ
7
1962
Вища рада
народного
господарства СРСР
1963
Ліквідація раднаргоспів
жовтень 1965
Який результат реформи управління економікою?
Як ви думаєте, чому в СРСР та УРСР реформа управління
економікою виявилася невдалою?
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

11. Позитивні наслідки запровадження системи раднаргоспів

скорочення адміністративно-управлінського апарату;
система управління стала більш раціональною у
використанні матеріальних і трудових ресурсів;
підприємства почали працювати в інтересах тих
територій, де були розташовані, між ними
налагоджувалися взаємовигідні зв’язки, скоротились
безглузді перевезення;
збільшилося виробництво товарів народного
споживання;
розширилися господарчі права республік і органів
місцевого управління.
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

12. Негативні наслідки запровадження системи раднаргоспів

Збої у виконанні шостої п`ятирічки;
Кожен раднаргосп намагався налагодити випуск повної
номенклатури продукції, що іноді було нераціонально;
Поява місництва;
Стала основою для боротьби місцевого партійно-державного
керівництва за права республік.
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

13. Розвиток промисловості УРСР

На основі п.2 теми 14-15 визначте:
1.Які галузі промисловості розвинулися
наприкінці 50-х на початку 60-х років?
2. Чим можна пояснити швидкий темп розвитку
промисловості?
3. Чи змінилося порівняно з 30-40-ми роками
співвідношення в структурі промисловості між
важкою та легкою промисловістю?
4. Як це мало вплинути на життя населення?
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

14. Закріплення

• В чому суть реформи управління
господарством? Які її
результати?
• Які особливості розвитку
промисловості України в 1953 –
1964 роках можна виділити?
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

15. Домашнє завдання

• Читати тему 14-15 (пп. 1 – 2).
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК
English     Русский Rules