Економічний розвиток України у другій половині 50-х – першій половині 60-х років
ПЛАН
Ключові терміни та поняття
З приходом М.С. Хрущова до влади розпочинається низка реформ по управлінню економікою. Найрадикальнішою серед них була реформа 1957 року. В к
Створення раднаргоспів
Наприкінці 50-х – у першій половині 60-х років промисловість республіки мала серйозні здобутки. Особливо помітними були успіхи у паливно-ене
Особлива увага приділялась розвитку хімічної промисловості. З 1959-1963 рік на розбудову хімічної промисловості УРСР уряд виділив у 1,5 рази бі
Радянське керівництво від середини 50-х років дедалі більше уваги приділяло розвитку машинобудування і приладобудування
Піднесення сільсьгосподарського виробництва було зумавлено наступними чинниками:
Першою із масштабних прогам М. Хрущова стала розробка цілинних земель
Колгоспи перетворювали на радгоспи. Для зміцнення колгоспно-радгоспної системи влада взяла курс на ліквідацію особистих присадибних госп
Узагальнення
Список використаних джерел
Дякуємо за увагу!
5.50M
Category: historyhistory

Економічний розвиток України у другій половині 50-х – першій половині 60-х років

1. Економічний розвиток України у другій половині 50-х – першій половині 60-х років

2. ПЛАН

1. Зміни в управлінні господарством.
2. Розвиток промисловості.
3. Аграрна політика у другій половині 50-х –
першій половині 60-х років.

3. Ключові терміни та поняття

Централізована система господарського
управління, реформування економіки,
раднаргоспи, МТС, РТС, радгоспи.
Основні події
1957 рік – реформа управління економікою:
створення раднаргоспів.

4. З приходом М.С. Хрущова до влади розпочинається низка реформ по управлінню економікою. Найрадикальнішою серед них була реформа 1957 року. В к

З приходом М.С. Хрущова до влади
розпочинається низка реформ по
управлінню економікою.
Найрадикальнішою серед них була
реформа 1957 року. В країні
створювались раднаргоспи

5. Створення раднаргоспів

6. Наприкінці 50-х – у першій половині 60-х років промисловість республіки мала серйозні здобутки. Особливо помітними були успіхи у паливно-ене

Наприкінці 50-х – у першій половині
60-х років промисловість республіки мала
серйозні здобутки. Особливо помітними були
успіхи у паливно-енергетичній і металургійній
галузях
Газогін Шебелинка-Острозька Харківщина
Нафтогін «Дружба»

7.

Шахта «Ясинівська-Глибока»
Кременчуцька ГЕС

8. Особлива увага приділялась розвитку хімічної промисловості. З 1959-1963 рік на розбудову хімічної промисловості УРСР уряд виділив у 1,5 рази бі

Особлива увага приділялась розвитку
хімічної промисловості. З 1959-1963 рік
на розбудову хімічної промисловості
УРСР уряд виділив у 1,5 рази більше
коштів, ніж за попередні 40 років
Черкаський завод хімічних волокон

9. Радянське керівництво від середини 50-х років дедалі більше уваги приділяло розвитку машинобудування і приладобудування

Перший у світі генераторний літак Запорізький завод «Комунар» в
ТУ-104
1959 році розпочав серійний випуск
малолітражок «Запорожець»

10. Піднесення сільсьгосподарського виробництва було зумавлено наступними чинниками:

1. Посилення
матеріальної
зацікавленості
колгоспників у суспільному виробництві.
2. Створення умов для розвитку особистого
господарства колгоспників.
3. Перехід від жорсткого планування до
поєднання централізованого планування з
господарською самостійністю колгоспів та
радгоспів.
4. Зміцнення матеріально-технічної бази.
5. Підвищення фахового рівня керівництва.

11. Першою із масштабних прогам М. Хрущова стала розробка цілинних земель

Ю. Бирдін розорює циліну

12.

З 1955 до 1964 р. надмірно розширювались посіви кукурудзи
на зерно і фураж без урахування конкретних ґрунтовокліматичних умов. Посіви кукурудзи досягли понад 20 % усієї
посівної площі, однак врожайність її була низькою.

13.

У 1958р. машинно-тракторні станції(МТС) було перетворено
на ремонтно-тракторні станції(РТС)

14. Колгоспи перетворювали на радгоспи. Для зміцнення колгоспно-радгоспної системи влада взяла курс на ліквідацію особистих присадибних госп

Колгоспи перетворювали на радгоспи. Для
зміцнення колгоспно-радгоспної системи
влада взяла курс на ліквідацію особистих
присадибних господарств.
Посилився податковий тиск на селян,
обмежувалась кількість утримання худоби.

15. Узагальнення

• Які причини призвели до запровадження
раднаргоспів?
• Назвіть позитивні і негативні наслідки
розвитку промисловості.
• Назвіть позитивні і негативні наслідки
розвитку сільського господарства.

16. Список використаних джерел

1.
2.
3.
4.
Історія України 11 клас О.І. Пометун. Київ
“Освіта” 2011.
YouTube.com
Ning.com
Wikipedia.org

17. Дякуємо за увагу!

English     Русский Rules