Завдання уроку
План уроку
Опорні поняття і дати уроку
Державна символіка Франції
Актуалізація опорних знань
Наслідки Другої світової війни
Післявоєнна Франція ( 1944 – 1946рр.)
Четверта республіка
Четверта республіка ( 1946 – 1958рр.)
Шарль Андре Жозеф Марі де Голль
Становлення П»ятої Республіки
Голлізм
Голлізм
Голлізм
Франція у 1969 – 1990 роки
Особливості розвитку сучасної Франції
Франція на початку ХХ століття
Закріплення
Домашнє завдання
2.82M
Category: historyhistory

Франція у ІІ половині ХХ – на початку ХХІ століття

1.

Франція
у ІІ половині ХХ
– на початку ХХІ
століття
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

2. Завдання уроку

• Охарактеризувати соціально – економічний і
політичний розвиток Франції у ІІ половині
ХХ – на початку ХХІ століття;
• Визначити особливості зовнішньої політики;
• визначити
причини
встановлення
П»ятої
Республіки,
характеризувати
діяльність
провідних політиків;
• Вчитися
встановлювати
причинно

наслідкові зв»язки, аналізувати, робити
висновки та узагальнення.
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

3. План уроку

• Післявоєнна Франція ( 1944 –
1946рр.)
• Четверта республіка ( 1946 –
1958рр.)
• Становлення П»ятої Республіки.
• Травневі події 1968 року.
• Франція у 1969 – 1990 роки.
• Франція на початку ХХ століття.
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

4. Опорні поняття і дати уроку

• Опорні поняття:
• Голлізм;
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК
• Опорні дати:
• 1944 – прихід до влади
коаліційного
Тимчасового уряду
Франції;
• 1946р. – проголошення у
Франції Четвертої
Республіки;
• 1958р. – проголошення у
Франції П»ятої
республіки;

5. Державна символіка Франції

Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

6. Актуалізація опорних знань

• Які
фактори
визначали
зовнішньополітичний курс країни у
міжвоєнний період?
• Які причини капітуляції Франції в
1940році?
• Які політичні сили складали основу
Руху Опору у Франції?
• Які наслідки для Франції мала Друга
світова війна?
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

7.

Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

8. Наслідки Другої світової війни

Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

9. Післявоєнна Франція ( 1944 – 1946рр.)

• Відродження
французької
держави
та
економіки.
У
1944-1945
рр.
були
націоналізовані ряд вугільних шахт, заводи
авіаційних компаній,автомобільної фірми “
Рено

,
підприємства
енергетики
і
нафтопереробного
комплексу
,морський
транспорт,Французький банк і найбільші
кредитні банки .
• Підвищилася
зарплата
робітникам
і
службовцям , пенсії ветеранам війни.
• Колабораціоністів виганяли з державного
апарату.
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

10. Четверта республіка

« У 1946 році було прийнято Конституцію Четвертої Республіки –
найбільш
демократичну
за
всю
історії
Франції.
У
країні
запроваджувалось загальне виборче право, гарантувались права на
працю, відпочинок, соціальне забезпечення та освіту. Країна
проголошувалась парламентською республікою. Головну роль у житті
країни мав відігравати двопалатний парламент, який обирав
президента з обмеженими повноваженнями.
Вибори 1946 року до нового парламенту закріпили провідну роль у
політичному житті країни ФКП, СФІО, МРП».
«Франція в ХХ столітті. Всесвітня історія»
1. Яку форму правління встановлено у Франції за Конституцією
Четвертої республіки?
2. Чому
Конституція
Четвертої
Республіки
вважають
найбільш
демократичною за всю історії Франції?
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

11. Четверта республіка ( 1946 – 1958рр.)

Політика «програмування
економічного розвитку»
( кредити, податкові
пільги, держзамовлення,
приватизація)
Приєднання до плану
Маршалла, входження до
НАТО
Загострення політичної
боротьби, розрив відносин
між ФКП та ФСП
Колоніальна війна в
Індокитаї ( 1946 – 1954 )
(«брудна війна»)
1946 – 1958
Змінилось 14 урядів
1954 – 1962 – колоніальна
війна в Алжирі;
Участь в інтервенції проти
Єгипту ( 1956)
Повне розчарування французів у владі, загострення
ситуації в країні, ідея встановлення сильної влади.
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК
політичної

12. Шарль Андре Жозеф Марі де Голль

«Я вільний француз.
Я вірю в Бога і в майбутнє
моєї батьківщини.
Я не належу нікому.
Я маю місію, одну тільки місію
— боротися далі за звільнення
моєї
батьківщини.
Урочисто
присягаюся, що не належу до
жодної політичної сили, не
підтримую
жодного
політика,
ким би він не був — чи то
центристом,
чи
то
консерватором, чи то лівим.
Я
маю
лише
одну
мету:
звільнити Францію.»
Шарль Андре Жозеф Марі де Голль, З
«Єгипетського щоденника», 20 квітня
1941 року
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

13. Становлення П»ятої Республіки


1958р. – Національні збори
призначають Шарля де Голля
прем»єр – міністром.
Схвалено представлені де
Голлем законопроекти про
розширення повноважень
президента.
Розпуск парламенту
Франції.
1958р. – проведено
референдум про зміну форми
правління – 80% населення
проголосувало за
президентську республіку
• 28 вересня 1958р. –
прийняття Конституції
П»ятої Республіки.
• 21 грудня 1958р. –
обрання Шарля де Голля
президентом Франції,
який був наділений
правами одноосібно
визначати внутрішню і
зовнішню політику.
• Демократи вважали, що
це був «режим особистої
влади».
Наскільки це узгоджувалося з республіканської формою
правління?
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

14. Голлізм

1960р. – надання незалежності 14 африканським
колоніям.
1962р – надання незалежності Алжиру, ліквідація
французької колоніальної імперії
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

15. Голлізм

Розвиток нових галузей – атомної, ракетно – космічної, виробництво
ЕОМ, радіоелектроніки.
Реконструкція
металообробної,
хімічної,
авіаційної
галузей
промисловості.
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

16. Голлізм

Поліпшення відносин Франції з СРСР.
1966р.- вихід Франції з військового блоку НАТО
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

17.

Повільне зростання
заробітної плати
Зростання податків,
безробіття
Різке зростання страйкового руху
( робітничий клас, студентство)
На початку травня 1968р. –
студентські акції з вимогою
реформи вищої освіти
10.05.1968 – розгін поліцією
демонстрації студентів
1. Збільшення заробітної плати,
допомоги по безробіттю.
2. Розпуск Національних зборів.
3. 30.06.1968р. – нові вибори до
парламенту Франції
4.
Квітень
1969р.

на
референдумі
52%
виборців
не
підтримали
подальші
реформи
Шарля де Голля, який подав у
відставку
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК
13.05.1968р. – масові акції
протесту, початок
загальнонаціонального страйку
робітників

18. Франція у 1969 – 1990 роки

Роки
Подія
1969
Обрання
президентом
Франції
Ж.Помпіду

прибічник «голлізму». Проведення соціальних
реформ
1972
Посилення ролі лівих партій, які
спільну програму розвитку Франції
1974
За
президента
В.Жискар
д»Естена
спостерігається
відхід
від
«голлізму»,
розширення співробітництва з НАТО
1981
Президент Ф.Міттеран прибічник націоналізації
і розширення соціальних програм
1986
Президент
Ж.Ширак
проводив
політику
денаціоналізації,
скорочення
соціальних
програм. Економічна криза 1990 – 1993 років
1995
Президент Франції Ж.Ширак проводить політику
збільшення
податків,
структурних
змін
в
економіці, зростання безробіття.
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК
виробили

19. Особливості розвитку сучасної Франції

Значна частка державного сектора в
економіці;
Захист державою соціальних інтересів
трудящих;
Виважена імміграційна політика;
Спроби розв»язати релігійні проблеми ;
Загострення міжнаціональних відносин у
Франції
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

20. Франція на початку ХХ століття

Президент Франції Франсуа Олланд (з
2012 р.)
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК
Від 15 травня 2012 року уряд Франції
очолює Жан-Марк Еро.

21. Закріплення


Які наслідки Другої світової війни для Франції?
Поясніть вираз: «Алжир вбив Четверту республіку».
Перерахуйте здобутки Франції періоду президентства Шарля де
Голя.
Стосовно подій травня 1968 р. Ф.Міттеран (тоді депутат
парламенту, згодом, президент Франції) заявив: «Молодь не
завжди права, але суспільство, яке карає її, не праве завжди».
Прокоментуйте цей вислів.
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

22.

• За період з Другої світової війни Франція пройшла
складний
шлях
розвитку.
Четверта
республіка
виявилась не тією моделлю французької держави, яка
б сприяла подоланню проблем і забезпечила поступ
країни. Розпад французької колоніальної імперії
потягнув за собою і кризу Четвертою республіки.
Визначну
роль
у
становленні
нової
моделі
французької
держави
належить
Ш.
де
Голлю.
Закладені
ним
підвалини
П`ятої
республіки
витримали випробування часом. На теперішній час
Франція одна з провідних країн світу, один з
головних рушіїв європейської інтеграції.
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

23. Домашнє завдання

• Читати:§ 10
Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК
English     Русский Rules