Керівництво компанії
Баланс: структура
Баланс: динаміка
Звіт про фінансові результати
Profit Margin Analysis
Показники прибутковості/рентабельності
Показники фінансової стійкості
Показники ліквідності
Показники оборотності
3.06M
Category: marketingmarketing

Київстар – мобільний оператор №1 та один з найкращих брендів України

1.

Київстар – мобільний оператор №1 та один з
найкращих брендів України
Виконали:
Абасова Анна
Ву Зієу Нган
Капуста Аліна
Лоборчук Юлія

2.

Київстар – найбільший оператор телекомунікацій
України, який надає послуги зв'язку та передачі даних на
основі широкого спектру мобільних
і фіксованих технологій,
у тому числі 3G.
Абонентами компанії
є понад 26 млн
клієнтів мобільного
зв'язку і близько 820 тис.
клієнтів фіксованого інтернету.

3.

Головний офіс ПрАТ «Київстар» / Kyivstar Head Office
Центральний
офіс компанії
Головний офіс компанії
(Україна)
• Амстердам (Нідерланди)
• Юридична адреса: 03110, м. Київ,
просп. Червонозоряний, 51
• Фактична адреса: 01010, м. Київ,
просп. Червонозоряний, 51
• Поштова адреса: 03113, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 53

4. Керівництво компанії

Петро Чернишов,
президент компанії
«Київстар»
Жан-Ів Шарльє,
виконавчий директор
VimpelCom Ltd.
Київстар входить до складу VimpelCom Ltd., однієї з найбільших у світі
інтегрованих телекомунікаційних компаній, з головним офісом у Нідерландах.
Холдингова компанія володіє телекомунікаційними активами в країнах СНД,
Європи, Азії, Африки, а її акції знаходяться у вільному обігу на нью-йоркській
фондовій біржі NASDAQ.

5.

На даний момент телеком-оператор зробив 3G-інтернет
доступним для 20 мільйонів жителів України, а це майже 1700
населених пунктів або 43% від загального числа жителів.
У планах Київстар на 2016 рік - збільшити зону покриття більш
ніж в два рази.

6.

32 мільярди гривень інвестицій у розвиток телекомінфраструктури України. Компанія щорічно реалізує суспільно значущі та
благодійні програми.

7. Баланс: структура

Пасиви
Активи
Зареєстрований (пайовий) капітал
Нематеріальні активи:
1,03%
5,08%
Незавершені капітальні інвестиції
0,00%
0,60%
0,76%
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Основні засоби:
24,57%
24,97%
Емісійний дохід
37,03%
5,25%
0,00%
2,29%
0,12%
2,73%
40,07%
Довгострокові фінансові інвестиції які
обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
Резервний капітал
57,47%
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
II. Оборотні активи
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Вилучений капітал
0,75%
-2,12%
II. Довгострокові зобов’язання і
забезпечення
IІІ. Поточні зобов’язання і
забезпечення

8. Баланс: динаміка

Актив
Пасив
60,00%
3000,00%
52,96%
2500,00%
50,00%
2379,25%
2000,00%
40,00%
32,85%
1500,00%
30,00%
1000,00%
19,57%
20,00%
500,00%
105,39%
10,00%
8,78%
-8,17%2014/2013
-500,00%
0,00%
2014/2013
I. Необоротні активи
28,65%
40,20%
0,00%
2015/2014
II. Оборотні активи
2015/2014
-70,60%
I. Власний капітал
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

9. Звіт про фінансові результати

Стаття
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2014/2013
2015/2014
-0,59%
15,08%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
20,16%
4,43%
Валовий: прибуток
-19,92%
29,98%
Інші операційні доходи
340,77%
336,87%
Адміністративні витрати
-1,51%
23,25%
Витрати на збут
13,45%
2,18%
Інші операційні витрати
124,99%
255,56%
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
-29,64%
55,31%
Дохід від участі в капіталі
-
-
Інші фінансові доходи
-
-
Інші доходи
-14,32%
113,12%
26012,50%
1982,77%
511,88%
-86,36%
1120,61%
286,26%
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
-38,48%
18,82%
Витрати (дохід) з податку на прибуток
-20,63%
46,92%
Чистий фінансовий результат: прибуток
-41,92%
11,43%
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати

10. Profit Margin Analysis

2013
2014
2015
Gross Profit Margin
Operating Profit Margin
51,77%
34,57%
41,70%
24,47%
47,10%
33,02%
Pretax Profit Margin
34,53%
21,37%
22,06%
Net Profit Margin
28,96%
16,92%
16,38%

11. Показники прибутковості/рентабельності

Показник
Gross Profit Margin
Operating Profit Margin
Pretax Profit Margin
Net Profit Margin
ROA
ROE
2013
2014
2015
51,77% 41,70% 47,10%
34,57% 24,47% 33,02%
34,53% 21,37% 22,06%
28,96% 16,92% 16,38%
32,96% 16,25% 14,00%
41,07% 25,97% 22,50%

12. Показники фінансової стійкості

Показник
Формула
2013
2014
2015
Орієнтовне
значення
Коефіцієнт фінансової
незалежності
Власний
капітал
Валюта балансу
0,80
0,63
0,62
> 0,5
Коефіцієнт фінансової
стабільності
Власний
капітал
Позиковий
капітал
4,06
1,67
1,65
>1

13. Показники ліквідності

Показник
2013 2014 2015
Абсолютної ліквідності 0,29 0,40 0,26
Орієнтовне
значення
>0
Швидкої ліквідності
1,03 0,76 0,65
0.6-0.8
Поточної ліквідності
1,04 0,78 0,66
>1

14. Показники оборотності

Показник
2013
2014
2015
Коефіцінт оборотності ОА (КО)
5,56
3,61
3,48
Тривалість одного обороту ОА
(Т), днів
66
101
105
Коефіцінт оборотності ДЗ (КО)
9,45
9,37
6,81
Тривалість обороту ДЗ, днів
39
39
54

15.

Абоненти мобільного зв"язку, млн.осіб
26,5
26
25,5
25
26,2
25,8
24,5
24
25,1
24,5
24,7
23,5
2011
2012
2013
2014
2015

16.

Чистий дохід від реалізації, млрд.грн
13,5
13
12,5
12
13,052
12,975
2013
2014
2015
12,439
11,5
11
13,158
11,523
10,5
2011
2012

17.

Прибуток до оподаткування, млрд.грн
6
5
4
3
5,128
5,381
5,284
2
4,506
2,772
1
0
2011
2012
2013
2014
2015

18.

Співвідношення податків, зборів і обов'язкових платежів
1 912,61
2000
1800
1 636,60
1600
1400
1 269,45
1 267,03
1 155,48
1200
1000
925,05
994,62
909,58
933,62
2011
178,18
2012
220,25
214,84
206,90
2013
752,88
675,50
645,07
597,13
400
164,05
1 125,16
836,26
546,08
600
1 254,05
1 074,47
800
200
1 435,10
1 367,10
2014
2015
0
Єдиний соціальний внесок
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Плата за користування частотами
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
English     Русский Rules