6.45M
Category: educationeducation

Кафедра філософії Київського університету імені Бориса Грінченка

1.

Вітаємо на
кафедрі філософії
Київського університету
імені Бориса Грінченка!

2.

тел. (044) 461-02-44
e-mail: [email protected]
http://iff.kubg.edu.ua
Академічні та науково-дослідні організації
Де можуть працювати випускники?

3.

тел. (044) 461-02-44
e-mail: [email protected]
http://iff.kubg.edu.ua
Викладач
Ким
можуть
працювати
випускники?

4.

тел. (044) 461-02-44
e-mail: [email protected]
http://iff.kubg.edu.ua
Можливості для студентів та випускників
1/3 бюджетних місць від ліцензованого обсягу
Навчання за дистанційними курсами
81% випускників забезпечено першим робочим
місцем
84% випускників працевлаштовано за фахом
високий рівень безпеки: охорона, відеоспостереження

5.

тел. (044) 461-02-44
e-mail: [email protected]
http://iff.kubg.edu.ua
Київський університет імені Бориса Грінченка –
єдиний столичний університет
телестудія
басейн
майстерня кераміки
SMART-аудиторії
бібліотека
лабораторії
хореографічні зали
актові зали
тренажерні зали

6.

тел. (044) 461-02-44
e-mail: [email protected]
http://iff.kubg.edu.ua
Це дружній колектив викладачів, аспірантів та студентів,
які беруть активну участь у житті Університету

7.

тел. (044) 461-02-44
e-mail:
[email protected]
Співробітники
кафедри
http://iff.kubg.edu.ua
Співробітники кафедри - керівний склад Університету
Огнев’юк Віктор
Олександрович
Ректор Університету
Доктор філософських
наук, професор
Александрова Олена
Станіславівна
Декан Історикофілософського
факультету
Доктор філософських
наук, професор
Ломачинська
Ірина Миколаївна
Завідувач кафедри
філософії
Доктор філософських
наук, професор

8.

тел. (044) 461-02-44
e-mail: [email protected]
http://iff.kubg.edu.ua
Кафедральна команда висококваліфікованих викладачів

9.

тел. (044) 461-02-44
e-mail: iff[email protected]
http://iff.kubg.edu.ua
Навчальний і
дослідницький процес на
кафедрі філософії
повністю забезпечений
навчальною і науковою
літературою,
укомплектованою як в
університетській, так і в
кафедральній бібліотеці.
Для студентів та
аспірантів доступні для
навчання електронні
навчальні комплекси на
платформі Moodle

10.

тел. (044) 461-02-44
e-mail: [email protected]
http://iff.kubg.edu.ua
Наші досягнення у науковому житті

11.

тел. (044) 461-02-44
e-mail: [email protected]
http://iff.kubg.edu.ua
Наші студенти – наша гордість та надія

12.

тел. (044) 461-02-44
e-mail: [email protected]
http://iff.kubg.edu.ua
Інтернаціоналізація Університету сприяє активній академічній
мобільності як викладачів, так і студентів під час якої
налагоджуються контакти, удосконалюється мовленнєва
комунікація. А ще – це можливість набути чимало позитивних
емоцій, друзів, знань, розширити свій кругозір

13.

тел. (044) 461-02-44
e-mail: [email protected]
http://iff.kubg.edu.ua
Як це бути студентом? Ознайомлюватися з філософськими
практиками для успішного працевлаштування, брати участь у
наукових дослідницьких конференціях для презентації
високого рівня професійних знань, бути активним у навчальновиховному процесі задля реалізації ефективних соціальних
навичок

14.

тел. (044) 461-02-44
e-mail: [email protected]
http://iff.kubg.edu.ua
Для засвоєння отриманих теоретичних знань студенти проходять
практику у навчальних закладах, бібліотеках, музеях, архівах,
громадських організаціях, де засвоюють отриманні знання і
навички, отримують безцінний досвід роботи, удосконалюють свій
професіоналізм, підвищуючи кваліфікацію і налагоджуючи ділові
контакти

15.

тел. (044) 461-02-44
e-mail: [email protected]
http://iff.kubg.edu.ua
Навчальний процес доповнений різними формами позааудиторної
роботи серед яких на перших місцях стоять навчальні практичні
екскурсії. Вони не тільки стимулюють творчу фахову діяльністіь
майбутніх молодих науковців, але й ознайомлюють молодь з
тенденціями розвитку соціального життя України та світу

16.

Викладачі і співробітники
кафедри філософії бажають всім
абітурієнтам пройти успішно
випускні випробування!
Будемо раді бачити Вас
студентами кафедри філософії
Київського університету імені
Бориса Грінченка!!!
Дякуємо за увагу!!!
English     Русский Rules