2.06M
Category: englishenglish

Samostudium

1.

20.1.2021

2.

book p. 17 e. 6b
Homework - sešit
1. This is Rosa. She´s from Italy. She´s eleven.
2. I´m from Spain. My name´s Manuel and I´m twelve.
3. We´re from Australia. We´re from Sydney.
4. This is Hans. He´s eleven and he´s from Germany.
5. They´re from Russia.

3.

Homework – samostudium – úterý 19.1.2021, do školního sešitu zapsat odpovědi podle vzoru,
kontroluje si každý sám
p. 16 e. 4
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Řešení…doporučuji nejdříve poslechnout, vypracovat, pak zkontrolovat….
He´s from Russia.
She´s from Italy.
They´re from Britain.
She´s from France.
He´s from Australia.
They´re from China.

4.

exercise book p. 13 e. 4
I´m
We´re
She´s
You´re
My name´s

5.

book p. 17 e. 7a

6.

book p. 17 e. 7b
´m not
isn´t
aren´t

7.

Zapsat do sešitu
TO BE

8.

book p. 17 e. 8 - SEŠIT
2. She isn´t twelve.
3. They aren´t from London.
4. He isn´t my friend.
5. We aren´t from Greece.
6. I´m not eleven.
7. My name isn´t Joe.
8. Your friends aren´t here.

9.

HOMEWORK – book p. 17 e. 10a, b
napsat do sešitu – odevzdat do pátku 22.1.2021 do 10:00
English     Русский Rules