17.02M
Category: geographygeography

Клімат Південної Америки

1.

2.

3.

У липні найбільшу кількість
тепла дістає північна
частина материка
Зима
Літо
Зима
Більша частина Південної
Америки розташована в
екваторіальних і тропічних
широтах, що зумовлює
надходження значної
кількості сонячної енергії
протягом усього року
Помірний тепл. пояс Жаркий тепловий пояс
1.СОНЯЧНА
РАДІАЦІЯ
21 березня,
вересня
2223
грудня
червня
Літо

4.

2. АТМОСФЕРНА
ЦИРКУЛЯЦІЯ
Півдденно-Східний
пасат
Північно-Східний
пасат
Західне перенесення
Пасати приносять
на материк теплі і
вологі повітряні маси
Тихий океан
Атлантичний
океан

5.

3.ПІДСТИЛЬНА
ПОВЕРХНЯ
Гвіанське
плоскогір'я
Амазонська
низовина
а) рельєф:
• Анди;
• Рівнини.
Тихий океан
И
Анди заступають шлях
вітрам з Тихого океану,
а рівнини, навпаки,
дають змогу проникати
теплим і вологим
повітряним масам
у глиб материка
Бразильське
плоскогір'я
Атлантичний
океан

6.

3.ПІДСТИЛЬНА
ПОВЕРХНЯ
б) морські течії.
Холодна Перуанська течія
на заході та Фолклендська
на сході материка
не сприяють
утворенню опадів
Амазонська
низовина
Бразильське
плоскогір'я
И
Теплі Гвіанська та
Бразильська течії на сході
материка сприяють
надходженню на материк
Тихий океан
вологих повітряних мас.
Гвіанське
плоскогір'я
Атлантичний
океан

7.

Кліматичний пояс ─ велика територія
земної поверхні, над якою протягом року
панують певні типи повітряних мас.

8.

Клімат — багаторічний режим
погоди, характерний для даної
місцевості.
Кліматичні показники
• Переважаючі повітряні маси.
• Середні температури найхолоднішого та
найтеплішого місяців.
• Середня річна кількість атмосферних опадів
і режим їх випадання за сезонамм року.

9.

Завдання:
•З'ясуйте розміщення кліматичного поясу;
•За кліматичною діаграмою складіть
характеристику клімату;
•Зробіть висновки

10.

Екваторіальний кліматичний пояс
Екваторіальний
В екваторіальному поясі перебуває західна частина
Амазонської низовини та північно-західне узбережжя
Тихого океану
Кліматичні
показники
ЕПМ- рН
+24оС
+24оС
Тип клімату
спекотний і
постійно вологий
Аto= 0o
-
3000 мм
1 доба:
(12оо-16оо)

11.

Сума
опадів за
рік (мм)450
Кліматограма
2740 мм
25,9
осінь зима
весна
Середньорічна
температура
400
350
30
300
20
Шкала
опадів 250
(мм) 200
10
0
Річний хід
-10
температ
-20
ури
-30
повітря
150
100
50
Кількість
опадів за
місяць
Шкала
температ
ури
повітря
с л б к т ч л с в жл г
клімату
Кількість тип
опадів
з перевагою в
екваторіальний
літні місяці
Місяці
року

12.

•За кліматичною діаграмою складіть
характеристику клімату;
•Зробіть висновки
t 0C
Аr
Температура
+ 260C tc = +280C
Різниця температур
O
Опади а рік
2 0C
2537
Клімат – постійно спекотний
і постійновологий
протягом усього року
Тип клімату
Екваторіальний

13.

Завдання:
•Зясуйте розміщення кліматичного поясу;
•За кліматичною діаграмою складіть
характеристику клімату;
•Зробіть висновки

14.

Субекваторіальний кліматичний пояс
Екваторіальний
Субекваторіальний
В субекваторіальному поясі розташовані Орінокська
низовина, Гвіанське плоскогір‛я, східна південна частини
Амазонської низовини, північна частина Бразильського п.
Кліматичні
показники
л-ЕПМз-ТПМ-
Тип клімату постійно
спекотний і
перемінновологий
рН +24оС
о
рВ +38 С
o
Аt = 14
o
1500 мм
Вологе спекотне літо
Суха ще спекотніша зима

15.

За кліматичними діаграмами визначіть тип клімату
450
осінь зима весна
25,9
450
осінь зима весна
27,3
400
400
350
30
350
30
300
20
300
20
10
250
10
200
0
200
150
-10
150
-10
100
-20
100
-20
50
-30
50
-30
250
2700 мм
с л б к т ч л с в жл г
тип клімату
екваторіальний
1113 мм
с л б к т ч л с в жл г
тип клімату
субекваторіальний
0

16.

Завдання:
•З'ясуйте розміщення кліматичного поясу;
•За кліматичною діаграмою складіть
характеристику клімату;
•Зробіть висновки

17.

Тролічний
кліматичний
пояс
Екваторіальний
Субекваторіальний
1
- континентальна
Кліматичні
показники
ТПМ-
рВ
1
Тропічний
+32С
о
+16 С
Аto= 16o -
50 мм
Тип клімату тропічний пустельний
на вузький смужці тихоокеанського узбережжя

18.

Тролічний
кліматичний
пояс
Тропічний
Екваторіальний
Субекваторіальний
1
- континентальна
2
- морська
1
2
Тип клімату тропічний вологий
на сході Бразильського плоскогір’я
Кліматичні
показники
ТПМ- рВ
+28С
+18оС
Аto= 10o
1000 мм

19.

За кліматичними діаграмами визначіть тип клімату
450
осінь
450
зима весна
осінь зима весна
7,6
400
22,4
400
350
30
350
30
300
20
300
20
250
10
250
10
200
0
200
0
-10
150
-10
100
-20
100
50
-30
50
150
1060 мм
тип клімату
тропічний вологий
-20
-30
с л б к т ч л с в жл г
с л б к т ч л с в жл г
2
50 мм
1
тип клімату
тропічний пустельний

20.

21.

Субтропічний Кліматичний пояс
Екваторіальний
Кліматичні
області:
1
Субекваторіальний
- морська
Тропічний
1
800 мм
К>1
Субтропічний
Тип клімату теплий і вологий
на сході материка

22.

Субтропічний Кліматичний пояс
Кліматичні
області:
1
Екваторіальний
- морська
Субекваторіальний
Тип клімату теплий і вологий
Тропічний
на сході материка
2
- континентальна
Тип клімату сухий
континентальний
в глибині материка
2
1
800 мм
К>1
Субтропічний

23.

Субтропічний Кліматичний пояс
Екваторіальний
Кліматичні
показники
л-ТПМ-
рВ
+24оС
з-ППМ-
рН
+ 10оС
2
- морська
Тропічний
- континентальна
3
3
-середземноморська
500 мм
Субекваторіальний
Кліматичні області:
1
Аto=14 o
2
800 мм
1
Субтропічний
Тип клімату субтропічний середземноморський на узбережжі Тихого океану

24.

25.

Помірний кліматичний пояс
Екваторіальний
Тип клімату помірний
морський
на західному узбережжі материка
Субекваторіальний
ППМ-
рН
+15оС
0оС
o
Аt = 15
Кліматичні
області:
1
o
-
3000 мм
Тропічний
Субтропічний
- морська
1
Помірний

26.

Помірний кліматичний пояс
Екваторіальний
Тип клімату помірно континетальний
Субекваторіальний
на східному узбережжі материка
Тропічний
Кліматичні
області:
1
ППМ-
рН
+18оС
о
-2 С
-
200 мм
Субтропічний
2
морська
2 континентальна
Аto= 20o
1
Помірний

27.

Практична робота №6
Визначення типів клімату
Південної Америки за
кліматичними діаграмами.
Прочитайте кліматограму
та встановіть тип клімату

28.

л (VІІ)-
з (І)-
Кліматичні області:
Екваторіальний
Субекваторіальний
л (І)-
1
2
- континентальна
3
середземноморська
1
3
2
1
2
Помірний
- морська
з (VIІ)-
Тропічний 2
зл-
1
Субтропічний

29.

Манаус
осінь
зима
весна
450
400
+35
25537
+30
350
+25
300
+20
250
+15
200
+10
150
+5
100
0
50
-5
с лбк т члс в жлг
температура
січня
+25°С
температура
липня
+28° С
Сума опадів
за рік (мм)
Тип клімату
Режим випадання опадів субекваторіальний
сухий та вологий сезони

30.

Практична робота “Визначення типів
кліматів Південної Америки
за кліматичними діаграмами”
Пункт спостереження
Мануас
Випадання опадів
Зимою-сухий сезон
напротязі року
2537
Сума опадів за рік (мм)
Температура січня
+26°С
Температура липня
Тип клімату
+28°С
субекваторіальний

31.

Болен
осінь
зима
весна
450
+30
400
+25
350
+20
300
2537
+15
250
+10
200
+5
150
0
100
-5
50
-10
с лбк т члс в жлг
Режим випадання опадів
Рівномірна на протязі року
температура
січня
+26°С
температура
липня
+28° С
Сума опадів
за рік (мм)
тип клімату
екваторіальний

32.

•За кліматичною діаграмою складіть
характеристику клімату;
t 0C
Аr
Температура
Різниця температур
O
Опади а рік
Клімат –
спекотний та сухий
Тип клімату
Тропічний пустельний
50 мм
tл = + 160C tc = +320C
16 0C

33.

Асунсьйон
450
осінь
зима
весна
400
+40
350
+30
300
+20
250
+10
200
0
150
-10
100
-20
50
1358
с л б к т ч л с в ж л г
Режим випадання опадів
Улітку сухий сезон
-30
температура
січня
+20°С
температура
липня
+10° С
Сума опадів
за рік (мм)
тип клімату
Субтропічний
вологий

34.

Сарм'єнто
450
осінь
Кліматограма
зима
температура
липня
весна
400
+40
350
+30
300
+20
250
+10
200
0
150
-10
100
726
50
-20
+ 50С
температура
січня
19°С
Сума опадів
за рік (мм)
-30
с л б к т ч лс в ж лг
Режим випадання опадів
тип клімату
Помірний
Рівномірна на протязі року континентальний

35.

У Південній Америці немає кліматичного поясу:
помірного
екваторіального
арктичного
тропічного
1

36.

За особливістю клімату Пд. Америка
є материком:
найвологішим
найпосушливішим
найжаркішим
2

37.

Постійноспекотний і перемінновологий тип
клімату характерний для кліматичного поясу:
екваторіального
тропічного
субекваторіального
помірного
3

38.

Встановіть відповідність клімату його характеристиці
а) тропічний
постійноспекотний і
1 постійновологий
пустельний
б) екваторіальний
в) субтропічний
середземноморського
типу
г) субекваторіальний
а
б
в
г
3
1
4
2
постійноспекотний і
2 перемінновологий
3
дуже спекотний
та сухий
літо спекотне й сухе
зима прохолодна та
волога
4
4

39.

КобернікС. Г., КоваленкоР.Р. Географія:
Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх
навчальних закладів:
Навчально-методичний посібник
К.: Літера ЛТД,2007.
Кобернік С. Г. Географія : підруч. для 7 кл.
загальноосвіт. навч. закл. /С, Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко.
К: Грамота, 2015. — 288.
Географія:підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч .закл.
/ В.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова.—Київ:Генеза, 2015.
20.11.2015
English     Русский Rules