35.46M
Category: geographygeography

Кліматичні пояси Землі

1.

Екваторіальний, субекваторіальний і
тропічні кліматичні пояси.
Клімат середніх і високих широт.
Тестові завдання.
Географія 7 клас

2.

Кліматичні пояси ─ широтні смуги, кожна з яких
має порівняно однорідний клімат.
Їх межі визначаються двома чинниками:
кількістю сонячної радіації та переважаючими
повітряними масами.

3.

Повітряні маси (ПМ) – значні об‫י‬єми повітря
тропосфери (займають тисячі і мільйони квадратних
кілометрів) з однорідними властивостями:
Залежно від району утворення
температурою,
тиском, вологістю, прозорістю
виділяють такі повітряні маси
Екваторіальні ЕПМ Повітря тепле та вологе
Повітря тепле та сухе
Тропічні
ТПМ
Помірні
ППМ Повітря насичене вологою
Арктичні
АПМ Повітря холодне та сухе

4.

Aрктичне
Арктичний
холодне і сухе
Помірне
не надто
тепле,
В
основу
виділення
Помірний
і не дуже сухе
кліматичних
поясів
Тропічне
тепле
пануючі
Тропічний покладені
сухе повітря
Екваторіальний
типи повітряних мас,
Екваторіальне
тепле
за якими
дістали назву
вологе повітря
і кліматичні пояси
Тропічне тепле
сухе повітря
Помірний Помірне не надто тепле,
і не дуже сухе
Aнтарктичне
Антарктичний
холодне і сухе
Тропічний

5.

Кліматичні пояси поділяються на
основні і перехідні
Території, де повітряні маси змінюються за
сезонами двічі нарік, належать до перехідних
кліматичних поясів.
У назвах перехідних поясів з'являється префікс "суб",
що означає "під“, тобто під основним:
субекваторіальний, субтропічний, субарктичний і
субантарктичний.
У перехідних поясах погоду визначають повітряні
маси, які надходять з сусідніх основних поясів та
змінюються за сезонами.

6.

суб
Арктичний
Помірний
суб
суб
суб
суб
перехідні кліматичні
Тропічний пояси знаходяться між
основними.
Екваторіальний
Для них характерна
зміна повітряних мас
Тропічний за сезонами.
Помірний
суб
Антарктичний

7.

Під типом клімату розуміють сталу сукупність
кліматичних показників, характерних для тривалого
періоду часу на певній території
• Переважаючі повітряні маси.
• Середні температури найхолоднішого та
найтеплішого місяців.
• Середня річна кількість атмосферних опадів і
режим їх випадання за сезонами року.

8.

Сума
Кісангані
опадів за
рік (мм)
Шкала
опадів
(мм)
Кількість
опадів за
місяць
1804ммКліматограма 25,9
450
весна
літо
Середньорічна
температура
осінь
400
350
30
300
20
250
10
200
0
150
-10
100
-20
50
-30
с лб к т ч лс в жл г
тип зклімату
Кількість опадів
перевагою в
екваторіальний
літні
місяці
Шкала
температури
повітря
Річний хід
температури
повітря
Місяці року

9.

Північний тропік
Тропічний
Субекваторіальний
Екваторіальний
Південний тропік
Частина земної кулі між двома тропіками, що
характеризується високими температурами протягом
року має екваторіальний, субекваторіальні і тропічні
кліматичні пояси

10.

11.

Екваторіальний
кліматичний пояс
Екваторіальний
кліматичний пояс
Екваторіальний
кліматичний пояс
має
екваторіальний тип
клімату

12.

Екваторіальний тип клімату
На екваторі впродовж року спостерігаються високі
температури повітря (+26оС — +28оС).
Річна різниця температур мала — 2оС — +3оС.
Переважають вологі екваторіальні повітряні маси.
Щоденні зливи зумовлюють велику річну кількість
опадів — близько 2000 — 3000мм.
Вони випадають протягом року рівномірно
Клімат жаркий та вологий

13.

14.

Субекваторіальний кліматичний пояс має
субекваторіальний тип клімату
Улітку панує екваторіальне
повітря, яке на півроку
приносить із собою жарку і
вологу погоди.

15.

Узимку сюди надходить
сухе тропічне повітря, з
яким пов'язана суха
й жарка погода

16.

Субекваторіальний тип клімату формують дві
повітряні маси — екваторіальна і тропічна,
унаслідок чого існує два сезони року: вологий і
сухий

17.

18.

Тропічний кліматичний пояс
а) континентальна обл.
Тропічний
200 мм
Субекваторіальний
Екваторіальний
Тропічний
Території у внутрішніх
частинах материків
мають континентальний
тропічний тип клімату

19.

Сума
опадів
Ін-Салах
за рік (мм)
Шкала
опадів
(мм)
Кількість
опадів за
місяць
15мм
450
Кліматограма
весна
літо
Середньорічна
температура
25,3
осінь
400
40
350
30
300
20
250
10
200
0
150
-10
100
-20
50
-30
с л б к т ч лс в жлг
тип клімату тропічнй
Шкала
температу
ри повітря
Річний хід
температури
повітря
Місяці року

20.

Тропічний континетальний клімат дуже спекотний
та сухий.
Температура повітря влітку +35о С, взимку (+20оС).
Добова амплітуда температури велика (+40оС).
Клімат формують тропічні повітряні маси, які
панують в цих широтах. Переважають східні пасати.
Практично відсутня хмарність. Тропічне повітря
сухе, тому опадів загалом мало. Через те у цьому
поясі утворилися пустелі.

21.

Тропічний
кліматичний пояс
а) континентальна обл.
Тропічний
Субекваторіальний
Екваторіальний
Тропічний вологий
клімат характерний для
східних берегів
материків і формується
внаслідок дії мусонів
мусони
зима
Тропічний
1000 мм;
літо

22.

Тропічний
кліматичний пояс
Тропічний
200 мм
-
Субекваторіальний
Екваторіальний
Тропічний
Тропічний клімат
західних берегів
континентів формується
внаслідок дії пасатів
над холодними
океанічними течіями

23.

24.

Субтропічний
Помірний
Північний тропік
Типи клімату середніх широт спостерігаються між
тропіками і полярними колами обох півкуль
Південний тропік
Субтропічний
Помірний

25.

26.

У континентальній субтропічній обасті клімат сухий, із
жарким літом (+30С), прохолодною зимою (0…+5С)
Взимку надходить
помірне повітря тому зима
прохолодна та волога
У літку повітря надходить із
тропічного поясу.
Воно дуже сухе, тому літо
спекотне та сухе
Зволоження недостатнє (300мм на рік ),
тому поширені пустелі і напівпустелі

27.

На західних узбережжях материків лежить
область субтропічного середземноморського
клімату із жарким (+30С), сухим літом та
мякою (+10С) і вологою (500 -700мм) зимою
1
зима
літо
На східних узбережжях — область мусонного клімату
(літо жарке і вологе, зима прохолодна і суха.

28.

29.

У помірних поясах (в обох півкулях) панує помірне
повітря. Там добре виражені пори року з плюсовими
температурами влітку і мінусовими взимку. Опадів
випадає багато, але розподілені вони нерівномірно:
багато їх на заході материків, мало — у внутрішніх
районах, достатньо — на сході.

30.

Помірний кліматичний пояс
Кліматичні
області:
Лондон
1
1
морська
Кліматичні пояси мають
певні кліматичні області
2
2
Помірно континентальна
Кліматична область — частина кліматичного поясу,
для якої є характерним певний тип клімату.
Кліматична область формується під впливом
підстильної поверхні та океанічних течій

31.

1
морська
Помірні (морські) повітряні маси сформувались
над водоймами, тому насичені вологою. Мають
невеликі річні амплітуди коливань температур.
Морська кліматична область має
морський тип клімату
Тип клімату морський на заході з м’якою зимоюі
прохолодним літом; Узимку буває мряка,

32.

Лондон
весна літо осінь
Середньорічна
температура
+9,7
температура
липня
+15 0С
температура
січня
─ 2 0С
Сума опадів за
рік (мм)

753мм
Кількість опадів з
рівномірна на протязі року
тип клімату морський

33.

2
Помірно континентальна
Повітря прохолодне та вологе
Помірно континентальна кліматична
область має континентальний тип клімату
Тип клімату помірноконтинентальний
Зима холодна морозна, літо тепле.
Погода нестійка, взимку бувають відлиги,
а влітку часто йдуть дощі

34.

Прочитайте кліматограму та встановіть тип клімату
Варшава
Середньорічна
+ 7,80 С
температура
температура
весна літо осінь
+19 0С
липня
температура
січня
Сума опадів
за рік (мм)
─ 6 0С
519 мм
Кількість опадів з
перевагою в літні місяці
тип клімату помірно континентальний

35.

Атлантичний
океан
Середземне море
Із віддаленням від океанів углиб континентів частіше
буває безхмарна сонячна погода.
Літо стає спекотним, а зима морозною (збільшується
амплітуда коливання температури), менше випадає
опадів. Такий клімат називають континентальним

36.

Кліматичні
області:
1
Помірний кліматичний пояс
2
1
морська
2
Помірно
континентальна
3
континентальна
4
мусонна
3
4
мусони
зима
літо

37.

3
континентальна
Тип клімату континентальний
Узимку вихолоджена земна поверхня
охолоджується до 50 С, а влітку,
навпаки, нагрівається до високих

38.

Середньорічна
температура
Якутськ
весна
літо
осінь
температура
липня
─ 100С
+ 180С
температура
─ 400С
січня
Сума опадів за
235 мм
рік (мм)
Кількість опадів з
перевагою в літні місяці
тип клімату
Континентальний

39.

4
мусонна
Мусонна кліматична область має
мусонний тип клімату
Для нього характерне щорічне чергування
двох сезонів – теплого волого (+20О С) та
холодного сухого (— 20О С).
На Тихоокеанському узбережжі влітку
подекуди випадає до 95% річної суми опадів

40.

Хабаровськ
весна
літо
осінь
Середньорічна
температура
─1,7 0С
температура
липня
+ 200С
температура
січня
─15 0С
Сума опадів за
рік (мм)
700мм
Кількість опадів з
перевагою в літні місяці
тип клімату мусонний

41.

Кліматичні пояси поділяються на основні і перехідні
перехідні кліматичні пояси знаходяться між
основними. Для них характерна зміна повітряних мас
за сезонами.

42.

Взимку арктичне
повітря
влітку помірне
повітря
Субарктичний
Помірний
Тип клімату Субарктичний
Зима холодна з температурами до -30;
Літо прохолодне (до+10 С), але більш тривале
Повітряні маси змінюються за сезонами:
взимку арктичні, влітку помірні

43.

Повітря холодне та сухе

44.

Арктичний кліматичний пояс
Лондон

45.

Властивості повітря, що сформувалось в
арктичних широтах
Повітря холодне та сухе
Тип клімату Арктичний
Зима тривала і дуже холодна.
У серпні випадає сніг.
Температура взимку 40; літом +5;
опадів 250 мм;

46.

Дайте відповіді
на запитання та
тести

47.

Назвіть
кліматичні
пояси
1
Арктичний
2
Субарктичний
3
Помірний
4
Субтропічний
5
Тропічний
6
Субекваторіальний
7
Екваторіальний
1

48.

Назвіть
кліматичні
пояси
Арктичний
Помірний
Тропічний
Екваторіальний
Тропічний
Помірний
Антарктичний
2

49.

Який із кліматичних поясів отримує
найбільше вологи
тропічний
екваторіальний
помірний
арктичний
3

50.

Складіть характеристики клімату
1
Екваторіальний
2
Тропічний
3
Помірний
континентальний
4
Арктичний
Жаркий і вологий протягом року
Жаркий і сухий протягом року
Помірний. Рівномірна кількість опадів
Холодний та сухий
4

51.

Велика територія, над якою
протягом року панують певні
типи повітряних мас.
кліматичний
пояс
Стала сукупність кліматичних
показників , характерна для
тривалого періоду часу на
певній території
тип клімату
Території, де повітряні маси
змінюються за сезонами двічі
нарік, належать до….
перехідних
кліматичних
поясів. 5

52.

Встановіть відповідність клімату його
характеристиці
постійноспекотний і
а) тропічний
б) екваторіальний
в) субтропічний
г) субекваторіальний
а
3
б
в
г
1
4
2
1
постійновологий
2
постійноспекотний і
перемінновологий
дуже спекотний та
сухий
3
Літо спекотне й сухе
Зима прохолодна та
волога
5
4

53.

Визначіть в якому
кліматичному поясі
живуть ці люди

54.

ТРОПІЧНИЙ
КЛІМАТИЧНИЙ ПОЯС
6

55.

ЕКВАТОРІАЛЬНИЙ
КЛІМАТИЧНИЙ ПОЯС
Жаркий і вологий протягом року
7

56.

ЕКВАТОРІАЛЬНИЙ
КЛІМАТИЧНИЙ ПОЯС
8

57.

58.

Житло індіанців Перу

59.

60.

61.

62.

На рисових полях

63.

64.

ізба

65.

іглу

66.

1. КобернікС. Г., КоваленкоР.Р. Географія:
Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх
навчальних закладів: Навчально-методичний посібник.—
Видання друге, доповнене. —К.: Літера ЛТД,2007.
2. Географія материків і океанів, 7 клас: Методичний посібник
для вчителя/ В.Ю.Пестушко, Г.Є.Уварова,— Харків;
Веста: Видавництво ”Ранок”, 2004.
3. Географія:підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч .закл. /
В.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова.—Київ:Генеза, 2015.
4. http://naurok.com.ua
5.http://geographer.com.ua
English     Русский Rules