21.72M
Category: geographygeography

Клімат Африки

1.

Загальні риси клімату Африки
Кліматичні пояси Африки
Практична робота: “Визначення типів кліматів
Африки за кліматичними діаграмами”.
Тестові завдання.
Географія 7 клас

2.

3.

Прояв головних кліматотвірних чинників –
причин, від яких залежить клімат даної
місцевості та наслідки їхньої дії
Сонячна
енергія
Переміщення
повітря
Характер
поверхні
Землі

4.

Літо
Зима
В Африці відзначається
висока температура
впродовж року
180 ккал/см2 на рік
Африка — найжаркіший
материк на Землі
160 ккал/см2 на рік
Помірний
Зима
Літо
Африка симетрично
розміщена відносно
що зумовлює
160 ккал/см2 екватора,
на рік
однаково велику
кількість сонячної енергії
в обох півкулях,
між тропіками
200 ккал/см2 наособливо
рік
Помірний
червня
2122березня,
22вересня
грудня
23
Сонячна
енергія
Жаркий тепловий пояс
140 ккал/см2 на рік

5.

Переміщення
повітря
Тропічний
Високий тиск
Субекваторіальний
На більшій частині
материка переважає
пасатне переміщення
повітряних мас.
У Північній Африці пасати
дмуть з Аравійського
півострова і тому несуть
сухе повітря. Головний
наслідок — мала кількість
опадів.
Екваторіальний
Тропічний
Високий тиск
1000 мм;
Пасати Південної Африки
дмуть з Індійського
океану, тому вони несуть
вологе повітря на материк

6.

Улітку
Тропічний
Субекваторіальний
У червні Сонце
перебуває в зеніті над
Північним тропіком, тому
в субекваторіальний пояс
Північної півкулі
зміщується волоше
екваторіальне повітря
Екваторіальний
Тропічний
Водночас у
субекваторіальному
поясі Південної півкулі
панує жарка й суха
тропічна повітряна маса

7.

Узимку
Тропічний
Субекваторіальний
У грудні Сонце перебуває
в зеніті над Південним
тропіком, тому в
субекваторіальний пояс
Північної півкулі зміщується
сухе тропічне повітря
Екваторіальний
Тропічний
Водночас у
субекваторіальному поясі
Південної півкулі панує
волога екавторіальна
повітряна маса

8.

Характер поверхні
Землі
Гірські хребти
Затримують
повітряні маси.
Унаслідок впливу
холодних
Бенгальської,
Канарської та
Сомалійської течій
посилюється
сухість узбережжя
материка
Капські гори

9.

Вплив океанічних течій на клімат
Холодні течії різко знижують кількість опадів.
Охолоджене над течіями повітря,
просуваючись углиб материка, не утворює
хмар
Знайдіть на карті течії та прибережні пустелі,
що їми породжуються
течія
Бенгельська біля берегів
Африки
пустеля
Наміб

10.

Гірські хребти Затримують повітряні маси.
У прибережних
районах на схилах
гір випадає
більше опадів

11.

12.

Кліматичний пояс ─ велика територія
земної поверхні, над якою протягом
року панують певні типи повітряних мас.
суб
Тропічний
суб
Екваторіальний
суб
Тропічний
суб
Карта кліматичних поясів ─ карта, на яку нанесені
кордони кліматичних поясів й областей (типів
клімату).

13.

Кліматичні пояси
В основу виділення кліматичних поясів
Що лягло в основу виділення
покладені пануючі типи повітряних мас,
кліматичних поясів?
за якими дістали назву і кліматичні пояси
Екваторіальні Повітряні Маси
Тропічні Повітряні Маси
Перехідні кліматичні пояси знаходяться
Де знаходяться
між основними. Для них характерна зміна
перехідні пояси?
повітряних мас за сезонами.

14.

Під типом клімату розуміють сталу сукупність
Що
розуміють
під
типом
кліматичних показників, характерних для
клімату?
тривалого періоду часу на певній території
• Переважаючі повітряні маси.
Назвіть кліматичні
• Середні температури
найхолоднішого та
показники
найтеплішого місяців.
• Середня річна кількість атмосферних опадів
і режим їх випадання за сезонами року.

15.

Завдання:
•З'ясуйте розміщення кліматичного поясу;
•За кліматичною діаграмою складіть
характеристику клімату;
•Зробіть висновки

16.

Екваторіальний
Охоплює територію обабіч екватора на узбережжі
Гвінейської затоки і в басейні річки Конго

17.

Екваторіальний кліматичний пояс
У поясі впродовж року
переважають теплі й
вологі екваторіальні
повітряні маси, тому
тут один тип клімату —
екваторіальний
Екваторіальний
ЕПМ- рН
+24оС
+24оС
Аto= 0o
1 доба:
(12оо–16оо)
-
2000 мм

18.

Кісангані
Сума
опадів
450
за рік
(мм) 400
350
Кліматограма
весна
Середньорічна
температура
25,9
1804мм
літо
осінь
30
300
20
Шкала 250
опадів 200
(мм)
150
10
-10
100
-20
50
-30
Кількість
опадів за
місяць
0
с лбк т члс в жлг
клімату
Кількість тип
опадів
з перевагою в
екваторіальний
літні місяці
Шкала
температу
ри повітря
Річний хід
температур
и повітря
Місяці року

19.

Екваторіальний клімат (між 5°пн.ш. 5°пд.ш.) —
клімат вологих екваторіальних лісів
Температура повітря цілорічно висока
(+26° +28° С). Коливання температури
дуже мале (річна амплітуда — 1°- 2° С).
Клімат формується під впливом
екваторіальних повітряних мас.
Погода спекотна і волога протягом року.

20.

В екваторіальних широтах низький тиск.
Сильне нагрівання поверхні сонцем
призводить до підняття теплого повітря
насиченого вологою. Утворюються
дощові хмари. Вони щоденно приносять
зливи з грозами. Опадів випадає дуже
багато — більше 2000 мм/рік. Пори року
при такому кліматі відсутні оскільки і
температура і кількість опадів за рік
майже не змінюється.

21.

Завдання:
•Зясуйте розміщення кліматичного поясу;
•За кліматичною діаграмою складіть
характеристику клімату;
•Зробіть висновки

22.

субекваторіальний
Екваторіальний
субекваторіальний
Розташовані обабіч екваторіального поясу в
Північній та Південній півкулях

23.

Субекваторіальний кліматичний пояс
л-ЕПМ- рН
+24оС
з-ТПМ- рВ
+32оС
Аto= 8o
Субекваторіальний
Екваторіальний
1500 мм
Тут упродовж року чітко
простежується чергування
літнього вологого і
зимового сухого періодів.
Субекваторіальний
Улітку панує волога
екваторіальна повітряна маса,
узимку — суха тропічна

24.

За кліматичними діаграмами визначте тип клімату
1804мм
450
25,9
весна
літо
осінь
1113мм
450
27,3
весна
літо
осінь
400
400
350
30
350
30
300
20
300
20
250
10
250
10
200
0
200
0
150
-10
150
-10
100
-20
100
-20
50
-30
50
-30
с л б к т ч л с в жл г
тип клімату
екваторіальний
с л б к т ч л с в жл г
тип клімату
субекваторіальний

25.

Субекваторіальний клімат
Тут чітко виокремлюють сезони ―
літній вологий та зимовий сухий
Субекваторіальний клімат
постійноспекотний
і перемінновологий

26.

Завдання:
•З'ясуйте розміщення кліматичного поясу;
•За кліматичною діаграмою складіть
характеристику клімату;
•Зробіть висновки

27.

субтропічни
й
тропічний
субекваторіальний
Екваторіальний
субекваторіальний
тропічний
Розташовані між субекваторіальними та
субтропічний
субтропічними поясами
обох півкуль

28.

Тропічний кліматичний пояс
а) континентальна обл.
Тропічний
о
+32
С
o
o ТПМ- рВ
Аt
=
16
о
+16
С
Субекваторіальний
200 мм
ТропічніЕкваторіальний
пояси займають найбільшу площу на
материку. Протягом року тут переважають
континентальні повітряні маси — сухі з
високими температурами
Тропічний
Під їхнім впливом у Сахарі, а також у
Південній Африці формується область
тропічного пустельного типу клімату

29.

ТРОПІЧНИЙ КЛІМАТ
Рн
Атмосферний тиск- ВИСОКИЙ
t0C
ТПМ
Температура tл=+400C tc = +160C
Аr Амплітуда температур -15 0C
O
0C
Опади 100 - 250 мм за рік
Клімат – ЖАРКИЙ І СУХИЙ

30.

Сума опадів
Ін-Салах
за
рік (мм)
450
Кліматограма
15мм
25,3
весна
літо
осінь
Середньорічна
температура
400
40
350
30
Шкала 300
опадів 250
(мм)
200
20
150
-10
100
-20
50
-30
Кількість
опадів за
місяць
Шкала
температу
ри повітря
10
0
с л б к т ч л с в жл г
Річний хід
температу
ри повітря
Місяці року
Кількість опадів з перевагою в тип клімату
тропічнй
літні місяці

31.

Тропічний клімат дуже спекотний та сухий.
Температура повітря влітку+50°С,взимку+20°С.
Добова амплітуда температури велика (+40° С).
Там цілорічно панують надзвичайно
спекотні й сухі тропічні континентальні
повітряні маси з високими температурами.
Кількість опадів не перевищує 50 мм.

32.

Тропічний кліматичний пояс
а) континентальна обл.
Тропічний
Субекваторіальний
Екваторіальний
1000 мм;
Тропічний
а) континентальна обл.
У Південно-східній
Африці формується
область тропічного
вологого типу клімату
з великою кількістю
опадів протягом року,
що пояснюється дією
вологого пасату
б) морська обл.

33.

Завдання:
•З'ясуйте розміщення кліматичного поясу;
•За кліматичною діаграмою складіть
характеристику клімату;
•Зробіть висновки

34.

?
?
Екваторіальний
субтропічний
тропічний
?
?
?
субекваторіальний
субекваторіальний
? тропічний
Охоплюють тільки крайні райони на
субтропічний
півночі?
та півдні
материка

35.

Субтропічний кліматичний пояс
Субтропічний
середземноморська обл.
Тропічний
Субекваторіальний
л-ТПМ- рВ +24оС
o
o
Аt
=16
з-ППМ- Екваторіальний
рН + 8оС
Область середземноморського
типу клімату. Літо сухе. Опади
випадають переважно взимку.
500 мм
Область субтропічного клімату з рівномірним зволоженням.
Через вплив пасатів опади тут випадають досить рівномірно
впродовж року
Тропічний
з
Субтропічний
-лсередземноморська обл.
б) морська обл.
б) морська обл.

36.

15мм
450
25,3
весна
літо
осінь
641мм
450
18,2
весна
літо
осінь
400
400
350
30
350
30
300
20
300
20
250
10
250
10
200
0
200
0
150
-10
150
-10
100
-20
100
-20
50
-30
50
-30
с л б к т ч л с в жл г
тип клімату
тропічнй
с л б к т ч л с в жл г
тип клімату
субтропічний

37.

Улітку в субтропічні широти надходять тропічні
повітряні маси з материка, тому літо спекотне й
сухе 9+27…+28С). Взимку західні вітри
приносять вологі повітряні маси з океану
(температура +10С)

38.

“Визначення типів
кліматів Африки
за кліматичними
діаграмами”
Прочитайте кліматограму
та встановіть тип клімату

39.

Боенде
весна
літо
осінь
450
+30
400
+25
350
+20
300
+15
250
+10
200
+5
150
0
100
2079
50
-5
температура
січня
+26°С
температура
липня
+28° С
Сума опадів
за рік (мм)
-10
с лбк т члс в жлг
Режим випадання опадів
Рівномірна на протязі року
тип клімату
екваторіальний

40.

Практична робота “Визначення
типів кліматів Африки
за кліматичними діаграмами”
Пункт спостереження
Випадання опадів
напротязі року
Сума опадів за рік (мм)
Температура січня
Боенде
Температура липня
+28°С
Тип клімату
екваторіальний
рівномірне
2079
+26°С

41.

Нджамена
весна
літо
осінь
450
+35
400
+30
350
+25
300
+20
250
+15
200
+10
150
+5
100
0
50
509
с лбк т члс в жлг
Кількість опадів
на протязі року
сухий та вологий сезони
-5
температура
січня
+25°С
температура
липня
+28° С
Сума опадів
за рік (мм)
тип клімату
субекваторіальний

42.

Ін-Салах
450
Кліматограма
весна
літо
температура
липня
осінь
400
+40
350
+30
300
+20
250
+10
температура
січня
200
0
+20°С
150
-10
100
15мм
50
-20
+ 400С
Сума опадів
за рік (мм)
-30
с л б к т ч лс в ж лг
тип клімату
Режим випадання опадів
Тропічнй
пустельний
Дуже мала кількість

43.

Йоганесбург
450
весна
літо
осінь
400
+40
350
+30
300
+20
250
+10
200
0
150
-10
749мм
100
-20
50
-30
с л б к т ч л с в ж л г
Режим випадання опадів
Улітку сухий сезон
температура
січня
+20°С
температура
липня
+10° С
Сума опадів
за рік (мм)
тип клімату
Субтропічний
вологий

44.

За особливістю клімату Африка є материком:
найвологішим
найпосушливішим
найжаркішим
1

45.

Який із кліматичних поясів отримує найбільше вологи
тропічний
екваторіальний
субтропічний
субекваторіальний
2

46.

Які вершини вулканів покриті вічним снігом?
(дві вірні відповіді)
Камерун
Кенія
Кіліманджаро
Карісімбі
3

47.

1. КобернікС. Г., КоваленкоР.Р. Географія:
Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх
навчальних закладів: Навчально-методичний посібник.—
Видання друге, доповнене. —К.: Літера ЛТД,2007.
2. Географія материків і океанів, 7 клас: Методичний посібник
для вчителя/ В.Ю.Пестушко, Г.Є.Уварова,— Харків;
Веста: Видавництво ”Ранок”, 2004.
3. Географія:підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч .закл. /
В.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова.—Київ:Генеза, 2015.
4. http://naurok.com.ua
5.http://geographer.com.ua
English     Русский Rules