1-MAVZU: “O‘ZBEK TILI” FANINING MAQSADI VA VAZIFASI, UNI O‘RGANISHNING AHAMIYATI. DAVLAT TILI VA YANGI ALIFBONI JORIY ETISH
Fanning vazifasi – o‘qituvchi va talaba oldiga quyidagi vazifalar qo‘yiladi
910.00K
Category: lingvisticslingvistics

“О‘zbek tili” fanining maqsadi va vazifasi, uni o‘rganishning ahamiyati

1.

1-MAVZU. “O‘ZBEK TILI”
FANINING MAQSADI VA VAZIFASI,
UNI O‘RGANISHNING AHAMIYATI.
DAVLAT TILI VA YANGI ALIFBONI
JORIY ETISH TO‘G‘RISIDAGI
QONUNLAR, ULARNING IJROSI

2. 1-MAVZU: “O‘ZBEK TILI” FANINING MAQSADI VA VAZIFASI, UNI O‘RGANISHNING AHAMIYATI. DAVLAT TILI VA YANGI ALIFBONI JORIY ETISH

TO‘G‘RISIDAGI QONUNLAR, ULARNING IJROSI
REJA:
• 1. “O‘zbek tili” fanining maqsadi va vazifasi, uni
o‘rganishning ahamiyati.
• 2. “Davlat tili haqida”gi qonun va uning ijrosi.
• 3. Yangi alifboni joriy etish to‘g‘risidagi qonun
va uning ijrosi.

3.

Ona tilimiz – milliy ma’naviyatimizning bitmas-tuganmas
bulog‘idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom
ko‘rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas
insoniy burchimizdir.
SH.M.MIRZIYOYEV
1989-YIL 21-OKTYABR O‘ZBEK TILIGA DAVLAT TILI
MAQOMI BERILGAN KUN
Prezidentimiz 2019-yil 21-oktyabr kuni «O‘zbek
tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan
oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» farmon qabul qildi.
Unga binoan 21-oktabr sanasi yurtimizda «O‘zbek tili
bayrami kuni» deb belgilandi.

4.

5.

6.

FANNI
OʻQITISHDAN
MAQSAD
“O‘zbek tili” fanining asosiy maqsadi va vazifasi
talabalarning o‘zbek tilidan olgan bilimlarini
yanada boyitish, o‘z fikr-mulohazalarini o‘gzaki
va yozma ravishda erkin bayon eta olishlariga
erishish. Fan va taʼlim integratsiyasi mazmun
mohiyatidan kelib chiqqan holda innovasiyalarni
taʼlim tizimiga keng jalb etish, zamonaviy axborotkommunikasiya tizimidan keng foydalanish.

7. Fanning vazifasi – o‘qituvchi va talaba oldiga quyidagi vazifalar qo‘yiladi

nutqiy kompetensiyani rivojlantirish:
og‘zaki va yozma nutqda sohaviy terminlarni samarali qo‘llash
ko‘nikmalarini shakllantirish
ixtisoslikka oid matn tuzish, uni tahlil va tahrir qilish
malakalarini hosil qilish
sohaviy hujjatlarni tuza olish, shu jumladan, elektron hujjatlarni
to‘ldirish va rasmiylashtirish ko‘nikmalarini shakllantirish
talabalarga muayyan nutqiy mavzular doirasida zaruriy
grammatik bilimlarni berish, ixtisoslik doirasida og‘zaki va
yozma nutqni o‘stirish, turlicha tipdagi matnlarni erkin tuza olish
malakalarini o‘stirish

8.

1991-yil 31-avgustda O'zbekistonning mustaqil
Davlat sifatida ajralib chiqishi, BMTga a'zo
bo'lib kirishi (1991-yil 1-iyul) munosabati
bilan, O'zbekiston hududida hamma millat,
xalqlar o'rtasida yaqinlik, hamjihatlikni
o'rnatish niyatida O'zbekiston Oliy Kengashi
1995-yil 21-dekabrda "Davlat tili haqida" gi
qonunning yangi tahririni qabul qildi.
English     Русский Rules