ДОГОВІР РЕНТИ Презентація з навчальної дисципліни “Договірне право” Виконав: студент групи МОМз-15з Головня А.В.
302.00K
Category: lawlaw

Договір ренти

1. ДОГОВІР РЕНТИ Презентація з навчальної дисципліни “Договірне право” Виконав: студент групи МОМз-15з Головня А.В.

2.

Договір ренти належить до договорів про передачу
майна у власність. За договором ренти одна сторона
(одержувач ренти) передає другій стороні (платникові
ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього
зобов’язується періодично виплачувати одержувачеві
ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі (ч.1
ст.731 ЦК України).
Договір ренти укладається письмово і підлягає
обов'язковому нотаріальному посвідченню.
Договір, що передбачає відчуження нерухомого майна
під виплату ренти, підлягає державній реєстрації.

3.

Сторонами
рентних
правовідносин
є
одержувач ренти і платник ренти.
Ними можуть бути як фізичні, так і юридичні
ососби.
Одержувачем ренти є особа, яка передає другій
стороні у власність майно за періодичну сплату ренти.
Платник ренти – це особа, яка зобов’язується
періодично виплачувати одержувачеві ренту взамін
переданого їй у власність майна.
Предметом договору ренти є майно (окрема річ,
сукупність речей або майнові права та обов’язки), яке
передається у власність платника ренти, і сама рента.

4.

Законодавство розмежовує два види відчуження
майна під виплату ренти:
1) Одержувач ренти відчужує майно платникові ренти з
умовою виплати йому не тільки ренти, а й
відшкодування вартості переданого майна, тобто
майно передається у власність за плату. У цьому
випадку застосовуються загальні положення про
купівлю-продаж.
2) Майно передається у власність платника ренти
безоплатно, тобто платник ренти зобов’язується тільки
виплачувати ренту. На подібні відносини
поширюється положення про договір дарування.

5.

Договір ренти
Безстроковий
Укладений на
певний строк

6.

Ризик випадкового знищення або
пошкодження майна, переданого під виплату
ренти:
якщо укладено безстроковий договір ренти, то у
випадку, коли майно передано безоплатно, ризик
випадкового знищення або випадкового пошкодження
майна несе платник ренти; а коли майно передано за плату,
платник має право вимагати припинення зобов’язання щодо
виплати ренти або зміни умов її виплати.
Якщо договір ренти укладено на певний строк, то у разі
випадкового пошкодження майна платник ренти не
звільняється від обов’язку виплачувати її до закінчення
строку виплати ренти на умовах, встановлених договором.

7.

Розмір ренти встановлюється сторонами
договору. Законодавство визначає лише особливості
встановлення розміру ренти при передачі у власність
платника ренти грошової суми: він встановлюється у
розмірі облікової ставки Національного банку
України і змінюється відповідно до зміни її розміру.
Однак сторони в договорі можуть встановити
більший розмір ренти, а також порядок його зміни.
Якщо договором ренти не встановлено порядок
виплати ренти, то вона виплачується після
закінчення кожного календарного кварталу.

8.

Дякую за увагу!!!
English     Русский Rules