Презентація на тему :
206.92K
Categories: lawlaw industryindustry

Державне регулювання якості продукції та послуг

1. Презентація на тему :

Приготувала презентацію :
Швець Вікторія
Групи ТХ - 106
Презентація на
тему :
Державне регулювання якості продукції та послуг

2.

Якість промислової продукції характеризується системою
показників, які відображають її найважливіші властивості
і параметри. До таких показників належать:
призначеність, надійність, енергомісткість, довговічність,
точність, естетичність, безпечність тощо. На їх основі
можна визначити комплексний показник якості товару за
формулою:

3.

де аі - параметричний індекс якості за і-м показником; бі -
вагомість і-го показника для споживача; т - кількість
показників-параметрів, які аналізуються.
Якщо Кяк і=1, то новий вид продукції має вищий
технічний рівень порівняно з аналого

4.

Державне регулювання якості продукції здійснюється
через систему стандартизації та сертифікації. Державна
система стандартизації спрямована на забезпечення
якості продукції відповідно до розвитку науки і техніки,
потреб населення і народного господарства. Державну
політику стандартизації розробляє Державний комітет
України зі стандартизації, метрології та сертифікації.

5.

Державні стандарти розробляються на вироби
загальномашинобудівного застосування, продукцію
міжгалузевого призначення, продукцію для населення та
народного господарства. На промислову продукцію при
відсутності державних стандартів розробляються галузеві
стандарти, а на продукцію, яка використовується лише на
конкретному підприємстві, - стандарти підприємства.

6.

Сертифікація продукції в Україні поділяється на обов
´язкову та добровільну. Обов´язковій сертифікації
підлягають: побутове устаткування, світлотехнічна
продукція, радіоелектронна побутова апаратура, відео-,
телевізійна техніка, будівельно-монтажний
електрифікований інструмент, технологічне устаткування
для харчової, м´ясо-молочної промисловості, іграшки,
мийні засоби, медична техніка.

7.

Обов´язкова сертифікація включає перевірку та
випробування продукції для визначення її характеристик і
подальший технічний нагляд за сертифікованою
продукцією. Орган із сертифікації видає певним
замовникам сертифікати на право маркувати свою
продукцію спеціальним знаком відповідності.

8.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules