Аналіз строкових депозитів проводиться за допомогою показників:
Умовне вивільнення або умовне залучення коштів з обороту внаслідок зміни швидкості оборотності депозитів розраховується за формулою:
Аналіз депозитів до запитання проводиться за допомогою показників:
Аналіз розвитку клієнтської бази проводиться за допомогою показників:
Аналіз використання міжбанківських кредитів проводиться за допомогою показників:
Аналіз міжбанківських кредитів:
Аналіз ефективності та повноти використання банком зобов’язань здійснюється за допомогою показників:
251.50K
Categories: economicseconomics financefinance

Аналіз строкових депозитів

1. Аналіз строкових депозитів проводиться за допомогою показників:

1. Оборотність депозитних вкладень
Оборот з видачі вкладів (дебетовий оборот )
N
Середній залишок вкладів
Характеризує кількість оборотів, що здійснюють депозитні вкладення за період
2. Тривалість одного обороту депозитних вкладень у днях
(або середній термін зберігання вкладених коштів)
Середній залишок вкладів
t
К сть днів у періоді
Оборот з видачі вкладів
(дебетовий оборот )
Характеризує стабільність вкладів (у динаміці)
1

2.

3. Рівень осідання депозитних вкладень
Росід.
Залишок на кінець Залишок на початок
Оборот з надходженн я депозитів
Дозволяє простежити загальну тенденцію депозитів
4. Середній термін використання депозитів
t вик.
Депозиті Строк використан ня депозиту
Депозитів
Характеризує середній «вік» депозитів
5. Коефіцієнт нестабільності депозитів
K нест.
Сума достроково вилучених депозитів
Загальна сума депозитів
Характеризує рівень достроково вилучених строкових депозитів
2

3.

6. Коефіцієнт використання депозитів
К вик .
Середні залишки за кредитними вкладеннями
Середні залишки за залученими вкладеннями
Показує, який процент від загального обсягу залучених ресурсів розміщений у
кредити
Квик.>75% - ризикована агресивна кредитна політика
Квик.<65% - пасивна кредитна політика банку
7. Рівень диверсифікації депозитів
Рдиверс.
Сума великих депозитів
Депозити , всього
>10% власного капіталу банку – великий депозит
Сума всіх великих депозитів не повинна перевищувати розмір капіталу банку
3

4.

8. Відносна витратність депозитів
Процентні витрати за депозитними вкладами
В
Середні залишки депозитних вкладень
Показує, скільки банк витрачає коштів на 1 гривню залучених ресурсів у вигляді
строкових депозитів
9. Коефіцієнт трансформації
До
К т (1
) 100%
Ко
де: До – дебетовий оборот з видачі короткострокових кредитів строком до 1 року
Ко – кредитовий оборот з надходження коштів на депозитні рахунки
строком до 1 року
4

5. Умовне вивільнення або умовне залучення коштів з обороту внаслідок зміни швидкості оборотності депозитів розраховується за формулою:

В ( З ) (t t ) О 1дн.
1
0
0
де:
t¹, tº
– тривалість одного депозитного обороту в днях відповідно у
звітному та базисному періодах;
Оº1дн. – одноденний оборот з повернення депозитів (дебетовий
оборот) у базисному періоді;
ΔВ – умовне вивільнення ресурсів;
ΔЗ – умовне залучення ресурсів
5

6. Аналіз депозитів до запитання проводиться за допомогою показників:

1. Оборотність депозитів до запитання клієнтів
Оборот з видачі коштів з поточних рахунків і
депозитів до запитання клієнтів (дебетовий оборот )
N
Середній залишок коштів на поточних
рахунках і депозитах до запитання клієнтів
Характеризує кількість оборотів, що здійснюють кошти на поточних рахунках і
рахунках до запитання за період
2. Тривалість одного обороту депозитів до запитання у днях
(або середній термін утримання коштів на поточних
рахунках та депозитних рахунках до запитання)
Середній залишок коштів на поточних рахунках
і депозитах до запитання клієнтів
t
К сть днів
у періоді
Оборот з видачі коштів (дебетовий оборот )
Характеризує стабільність вкладів (у динаміці)
6

7.

3. Рівень осідання коштів на депозитах до запитання
Росід.
Залишок коштів Залишок коштів
на кінець періоду на початок періоду
Оборот з надходженн я коштів
4. Коефіцієнт нестабільності депозитів до запитання
K нест.
Середнє абсолютне відхилення залишків на
поточних рахунках від їх середньої величини
Середній залишок на поточних
рахунках в аналізован ому періоді
Характеризує рівень коливань на поточних рахунках клієнтів
7

8.

5. Частка коштів на поточних рахунках, що може бути
розміщена на строковий депозитний рахунок
Ч сд Н пл
Зсер
Н факт
100%
Чсд – частка коштів від планової виручки, що може бути розміщена на строковий
депозитний рахунок;
Нпл – очікувані надходження на поточний рахунок підприємства (план з реалізації);
Зсер – середній залишок коштів на поточному рахунку за відповідний період
минулого року;
Нфакт – фактичні надходження на поточний рахунок (фактична реалізація за
відповідний період минулого року)
8

9. Аналіз розвитку клієнтської бази проводиться за допомогою показників:

1. Коефіцієнт плинності клієнтів
Кількість закритих рахунків за період
К пл
Середня кількість рахунків клієнтів
2. Коефіцієнт постійності клієнтів
К пост 1 К пл
9

10.

3. Коефіцієнт залучення клієнтів
К залуч
Кількість відкритих рахунків за період
Середня кількість рахунків клієнтів
4. Коефіцієнт розширення клієнтської бази
К розшир
Кількість відкритих рахунків Кількість закритих рахунків
Середня кількість рахунків клієнтів
10

11. Аналіз використання міжбанківських кредитів проводиться за допомогою показників:

1. Питома вага МБК у загальному обсязі зобов’язань банку
МБК отримані
К1
Зобов’ язання , всього
2. Питома вага МБК у валюті балансу
МБК отримані
К2
Валюта балансу
3. Коефіцієнт відношення МБК до статутного капіталу банку
МБК отримані
К3
Статутний капітал
11

12. Аналіз міжбанківських кредитів:

1. Співвідношення пасивних та активних операцій з МБК
МБК отримані
К4
1
МБК надані
2. Коефіцієнт отримання МБК
К отр.МБК
МБК отримані Кредити ЦБ
100%
Капітал банку
3. Коефіцієнт надання МБК
К над.МБК
МБК надані
100%
Капітал банку
12

13.

4. Частка прострочених МБК
Ч простр.МБК
МБК прострочені
МБК надані, всього
5. Коефіцієнт дохідності наданих МБК
Д МБК
Доходи за наданими МБК
Середні залишки наданих МБК
6. Коефіцієнт загальної дохідності активних операцій банку
Д заг .
Загальні доходи банку
Середні залишки дохідних активів
7. Вартість ресурсів визначається за формулою:
В рес.
Витрати на придбання ресурсів
100%
Середньорічні залишки ресурсів
13

14. Аналіз ефективності та повноти використання банком зобов’язань здійснюється за допомогою показників:

1. Ступінь використання платних пасивів
К вик .пл.пас.
Дохідні активи
Платні пасиви
2. Ступінь використання сукупних зобов’язань
К вик . зоб .
Дохідні активи
Сукупні зобов’ язання
3. Відносна вартість ресурсів
Витрати на залучення кожного виду ресурсів
В рес.
100%
Середньорічні залишки ресурсів
14
English     Русский Rules