Депозитні операції з фізичними особами та управління ними в банку
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
Класифікація депозитів
Важливість залучення банками коштів фізичних осіб на депозитні рахунки:
ПриватБанк: – найкращий банк в Україні за версією GLOBAL FІNANCE; –єдиний український банк у топ-15 банків Центральної та
Приват Банк проводить кредитні операції, пов’язані з наданням кредитів різних форм і видів юридичним і фізичним особам. З цього
Аналіз методичного забезпечення управління депозитами
326.75K
Category: financefinance

Депозитні операції з фізичними особами та управління ними в банку

1. Депозитні операції з фізичними особами та управління ними в банку

2.

3. Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

• сутність та організацію депозитних операцій банку з
фізичними особами.
•значення та роль коштів фізичних осіб у формуванні
ресурсної бази банку.
•характеристика основних чинників, що впливають на
залучення банками коштів фізичних осіб.
•характеристика загальної діяльності ПАТ КБ «Приват
Банк».
•механізм управління депозитами фізичних осіб в ПАТ КБ
«Приват Банк».
•інструментарій залучення депозитних ресурсів банку.

4. Класифікація депозитів

5. Важливість залучення банками коштів фізичних осіб на депозитні рахунки:

грошові кошти фізичних осіб – це відносно стабільний ресурс для
банку, що пояснюється можливістю дострокового зняття коштів та
ймовірністю масового вилучення вкладів у періоди соціальноекономічних проблем у країні.
комерційні банки можуть залучити досить багато ресурсів
фізичних осіб.
вклади фізичних осіб – це відносно дешевий ресурс для банку .
приватні вклади вигідні для банків, тобто навіть за поточними
вкладами фізичних осіб спостерігається істотно менша активність
руху коштів, ніж за рахунками підприємств і організацій.

6.

Мета Приват Банку - бути лідером в Україні з надання
населенню та юридичним особам платіжних та інших
банківських послуг з переходом від обслуговування у
відділеннях банку до навчання клієнтів використання
дистанційного інструментарію банківського обслуговування.
найбільший комерційний банк України.
є основним банком 40,2% клієнтів – фізичних осіб, що більше, ніж у
наступних двадцяти восьми банків разом взятих.

7. ПриватБанк: – найкращий банк в Україні за версією GLOBAL FІNANCE; –єдиний український банк у топ-15 банків Центральної та

8.

Банк «ПриватБанк»
залучає кошти фізичних
осіб та надає широкі
можливості для вибору
моделі розміщення
депозитів. За 2014 рік
найбільше вкладів
населення було саме в
ПриватБанк.

9.

140 000 000 000 UAH
120 000 000 000 UAH
100 000 000 000 UAH
80 000 000 000 UAH
рік
60 000 000 000 UAH
40 000 000 000 UAH
20 000 000 000 UAH
0 UAH
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Вклади фізичних осіб в Приват Банк зростають щорічно.
Це свідчить про зростання довіри громадян до банків і
зацікавленість банкірів у збільшенні частки залучених коштів
населення у своїх активах.

10. Приват Банк проводить кредитні операції, пов’язані з наданням кредитів різних форм і видів юридичним і фізичним особам. З цього

випливає важливість взаємозв’язку активних та пасивних операцій,
тому що без недостатньо залучених коштів (депозитів) банк не зміг
би здійснювати активні операції (надання кредитів), а це
погіршувало б фінансові результати банку.

11.

Етапи проведення аналізу депозитних операцій

12. Аналіз методичного забезпечення управління депозитами

Інструментарій аналізу
Складові аналізу
метод порівняння;
метод використання абсолютних і відносних
показників;
Методи аналізу
Типи аналізу депозитних ресурсів банку
Моделі аналізу депозитних ресурсів банку
метод групувань;
графічний метод;
метод табличного відображення аналітичних даних;
операційно-вартісний аналіз;
горизонтальний аналіз;
вертикальний аналіз;
факторний аналіз
комплексний аналіз;
вибірковий аналіз
дескриптивні моделі;
нормативні моделі

13.

Дякую за увагу
English     Русский Rules