МОРФОЛОГІЯ ЧАСТИНИ МОВИ 7 клас
Чи ти задумувавсь, відкіль оті у нашій мові злитки золоті?
Творча вправа
Іменник! Він узяв собі на плечі велике діло – визначати речі…
Прикметник дасть іменнику-предмету якусь його ознаку чи прикмету!
Завдання за варіантами
Числівник може визначить тобі число речей, порядок при лічбі.
Поміркуй!
А поспитай звичайного займенника, за кого він у мові? За іменника!
Завдання
Ну а візьмімо назву – дієслово, само підказує, що діє слово!
Мовний аукціон
Прислівник звик, незмінюваний в мові, ознаки різні виражать при слові.
Завдання
Цікава роль у скромного прийменника: завжди на службі він в іменника й займенника. Сполучник каже: скромну роль я маю, але
Завдання
А вигук може пролунать, як дзвін, у мові, мабуть, найщиріший він!
Проведіть дослідження
Творча робота (у мікрогрупах)
Список використаної літератури:
0.98M
Category: ukrainianukrainian

Морфологія. Частини мови. 7 клас

1. МОРФОЛОГІЯ ЧАСТИНИ МОВИ 7 клас

Як намистини, диво калинове –
частини мови
Д.Білоус
МОРФОЛОГІЯ
ЧАСТИНИ МОВИ
7 клас

2. Чи ти задумувавсь, відкіль оті у нашій мові злитки золоті?

самостійні
вигук
частка
сполучник
прийменник
прислівник
дієслово
незмінні
займенник
числівник
прикметник
іменник
змінні
службові особлива

3. Творча вправа

• За поданим прислів’ям утворіть речення
аналогічного змісту, додавши частини
мови, яких немає у прислів'ї.
Кінь на чотирьох і то
спотикається (народна творчість)

4. Іменник! Він узяв собі на плечі велике діло – визначати речі…

Іменник
СЗЧМ
ЛЗ
МО
СР
(лексичне значення) (морфологічні ознаки) (синтаксична роль)
• означає предмет;
• рід;
• будь-який член
речення, найчастіше
підмет і додаток.
• назва істоти,
• число;
неістоти;
• власні та загальні
назви;
• відмінок;
• відміна;
• конкретні та
• група.
абстрактні поняття;
• збірні та одиничні.

5. Прикметник дасть іменнику-предмету якусь його ознаку чи прикмету!

Прикметник
СЗЧМ
ЛЗ:
виражає ознаку, приналежність; прикметники
поділяються
за значенням на якісні,
відносні і присвійні.
МО: рід, число, відмінок, група, ступінь
порівняння у якісних прикметників.
СР: означення, іменна частина складеного
іменного присудка.

6. Завдання за варіантами

Доповніть текст своїми міркуваннями у
поданих реченнях.
І в. знайдіть іменники, визначте їх відміну і групу;
ІІ в. знайдіть прикметники, визначте розряд за
значенням.
До неоціненних коштовностей українського
фольклору належать прислів'я та приказки. Вони є
узагальненою пам'яттю народу, висновками з
життєвого досвіду. У своїй сумі прислів'я і приказки
становлять начебто звіт правил, якими людина
має керуватися у повсякденному житті.

7. Числівник може визначить тобі число речей, порядок при лічбі.

Числівник
ЛЗ:
кількість, порядок при лічбі. Числівники
поділяються на кількісні (власне кількісні,
дробові, збірні), порядкові.
МО: рід, число, відмінок.
СР: означення, іменна частина складеного
іменного присудка, означення

8. Поміркуй!

Чому безкінечна кількість чисел
позначається
обмеженою
кількістю
числівників - близько ста слів.
Провідміняй числівник сто.

9. А поспитай звичайного займенника, за кого він у мові? За іменника!

Займенник
СЗЧМ
ЛЗ:
вказує на предмет, ознаку, кількість, але не
називає їх. Займенники поділяються на
особові, зворотний, вказівні, питальнім,
відносні, присвійні, неозначені, заперечні,
означальні.
МО:
рід, число, відмінок.
СР:
підмет, додаток, означення.

10. Завдання

Прочитайте
прислів'я,
знайдіть
займенники, визначте розряд за значенням.
Хто любить музику, той не
любити життя.
може
Не смійся зі старих, сам такий будеш.
У всякого своя доля і свій шлях широкий.
не

11. Ну а візьмімо назву – дієслово, само підказує, що діє слово!

Дієслово
СЗЧМ
ЛЗ
МО
(лексичне значення) (морфологічні ознаки)
• означає дію або стан; • вид;
• спосіб;
• час;
• стан;
• число;
• особа;
• рід (у мин. часі);
• дієвідміна;
• перехідність.
СР
(синтаксична роль)
найчастіше присудок,
рідше інший член
речення.

12. Мовний аукціон

Пригадайте прислів'я, в яких
уживаються
дієслова
у
формі
наказового способу.
Н.: Вік живи – вік учись.

13. Прислівник звик, незмінюваний в мові, ознаки різні виражать при слові.

Прислівник
ЛЗ:
ознака дії, стану, предмета, ознака іншої
ознаки.
Прислівники поділяються на якісно-означальні
(способу дії, міри і ступеня), і обставинні (місця, часу,
причини, мети).
МО:
незмінний; якісно-означальні можуть утворювати
ступені порівняння;
СР:
обставина, неузгоджене означення, присудок в
безособових реченнях.

14. Завдання

Знайдіть у поданих прислів'ях прислівники,
виконайте морфологічний розбір їх, утворіть
від них найвищий ступінь порівняння.
Риба шукає, де глибше, а людина – де
краще.
Хто вище злізе, дужче падає.
Близько лікоть, та не вкусиш.
(народна творчість)

15. Цікава роль у скромного прийменника: завжди на службі він в іменника й займенника. Сполучник каже: скромну роль я маю, але

слова у мові сполучаю.
І частка мовить: слово я службове, але людині чесно я служу.
І будьте певні, в інтересах мови і так, і ні, де треба, я скажу.
Частина
мови
ЛЗ МО
СР
Роль у мові
Прикметник

Нз
Сполучник

Нз

Поєднує однорідні члени
речення або прості
речення у складному.
Частка

Нз

Надає словам,
словосполученням,
реченням додаткових
відтінків у значенні.
Самостійно не
виконує; разом з
іменником –
обставина,
додаток.
Уточнює граматичне
значення іменника

16. Завдання

У поданому тексті назвіть всі службові
частини мови, схарактеризуйте їх.
Прислів'я не тільки констатують
якийсь факт, а й рекомендують,
застерігають
або
засуджують,
повчають. Бо за ними стоїть
авторитет нашого народу, його
етика і мораль.

17. А вигук може пролунать, як дзвін, у мові, мабуть, найщиріший він!

Вигук
Ос.НзЧМ
ЛЗ:
не має;
МО:
не має;
СР:
не виконує.
Не виконує службових функцій.
Роль у мові: виражає почуття, емоції, спонукання
до дії, наслідування звуків.

18. Проведіть дослідження

На основі поданих прикладів,
дайте визначення мовних явищ.
Субстантивація:
Ситий голодному
товариш.
не
Прономіналізація:
Сабо пан, або пропав –
третього не дано.
Суплетивізм:
Одна
голова
а дві – краще.
добре,

19. Творча робота (у мікрогрупах)

Доберіть прислів'я і складіть із них звіт
правил, якими людина має керуватися у
повсякденному житті. Яка частина мови
найчастіше вживається у народних
висловах? Проведіть дослідження і
зробіть висновок.

20. Список використаної літератури:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Програма МОНУ 2011р. Українська мова 10-11
кл. Академічний рівень.
Білоус Д. Диво калинове.
Глазова О.Л. Рідна мова. 10 кл. Планиконспекти уроків.
Голобородько Є.П. Усі уроки української мови в
11 кл.
Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова.
7 кл.
Зубков М.Т. Українська мова: універсальний
довідник.
Скуратівський Л.В. Пізнавальні завдання з
української мови.
English     Русский Rules