Лісова політика
ЛІСОВА ПОЛІТИКА 13
ЛІСОВА ПОЛІТИКА 14
ЛІСОВА ПОЛІТИКА 15
ЛІСОВА ПОЛІТИКА 15
ЛІСОВА ПОЛІТИКА 16
ЛІСОВА ПОЛІТИКА 17
454.50K
Category: geographygeography

Лісова політика. Лісова політика зарубіжних країн

1. Лісова політика

1
Лісова політика
Тема 2.4, Лекція 14 (2 год.)
Лісова
політика зарубіжних країн
1. Лісова політика США.
2. Лісова політика Пльші.
3. Лісова політика Швейцарії.

2.

2
Лісова політика
1. Лісова політика США
•Площа лісів – 303,1 млн.га
•Лісистість території США-24,7%, на одного
жителя забезпеченість лісом -1 га.
•Приватні ліси складають- 73%, федеральні21%, штатів-4%, окружні і муніципальні- 2%.
•Лісові плантації – 17.0 млн.га (5.6 % від площі
лісів)
•Заготівля деревини складає 460 млн. м3.
•Використання приросту деревини -70%.

3.

3
Лісова політика
Лісова політика США та її інституційна організація
відповідають широкому соціально – політичному
контексту країни, її традиціям та історії.
Лісова політика США значною мірою визначається на
федеральному рівні, однак в останні роки делеговані
значні повноваження на нижчі рівні управління.
Сучасна лісова політика США інтегрувала елементи
політики, характерних для різних етапів розвитку
країни і лісового сектору зокрема:
• політика швидкого заселення та економічного розвитку
штатів західного узбережжя країни в продовж XIX
століття;
•природоохоронна політика початку XX та XI століть.

4.

Лісова політика
Після пожеж 2002-2003 років, які знищили 4.5 млн.га
лісів, 6800 споруд та будівель, загинув 51 пожежник та
22 мешканці у
5 штатах ( Аризоні,Колорадо,
Орегоні,Новій Мексиці, Каліфорнії) були прийняті значні
зміни у лісовому господарстві.
• Національна лісова політика США затверджена
Конгресом та зазнала суттєвих змін у 2003 році.
• Був прийнятий новий Закон про ліси та нова парадигма
лісового планування, більш прагматична та спрощена.
• Прийнятий Закон про відтворення здорових лісів, яким
посилені права державних органів влади, федеральним
органам
лісового
господарства
доручено
ширше
використовувати наукові досягнення та ін.
• Посилена роль науки та виконання принципів сталого
розвитку.
4

5.

Лісова політика
Особливості лісової політики
Лісове законодавство регулює лісові відносини на
федеральному та регіональному рівнях, але в останні 20
років воно розвивається на рівні місцевих органів влади.
Федеральне лісове законодавство стосується тільки
федераль-них лісів.
Лісова політика спрямована на державну підтримку
лісового
господарства
і
розвиток
сталого
лісокористування.
Федеральна лісова служба викуповує ліси у приватних
лісовласників.
За президенства Б.Клінтона, вперше за 80 років
керівником лісової служби було призначено людину з
-поза цієї структури, а зусилля були направлені на
охорону довкілля та менеджмент екосистем і сприяли
зменшенню лісозаготівель у приватних лісах.
5

6.

Лісова політика
Особливості інструментів лісової політики
Велика різноманітність інструментів, що стосується
приватних лісовласників.
Надається 10% кредит для лісопосадкових робіт з
відшкодуванням у продовж 8 років.
Субсидіювання приватних лісовласників на часткове
покриття лісівничих та природоохоронних заходів з
метою посилення екологічної та соціальної ролі лісів.
Велика кількість податків та високий податок на майно,
що призводить до розпаду великих лісовласників
(вартість перевищує 600 тис. дол.).
Федеральна лісова служба викуповує ліси у приватних
лісовласників.
6

7.

7
Лісова політика
Особливості інструментів лісової політики
Податкові пільги
звільнення лісового господарства від оподаткувань,
часто на тривалий період;
відтермінування податкових платежів до початку
лісозаготівельних робіт;
застосування пільгових податкових ставок при
низькопродуктивних землях;
податкові пільги зазвичай стосуються окремих
лісогосподарських робіт;
податкові ставки зменшуються зі зменшенням
продуктивності земель.

8.

Лісова політика
2. Лісова політика Польщі.
Площа лісів-9.0млн.га.
Лісистість- 29%.
Розроблено національну програму по збільшенню
лісистості країни та доведення її до 33% у 2050
році.
Площа державних лісів-74.8%, громадських-4.1%,
приватних фізичних осіб-16.4%, 1.1% інші.

9.

9
Лісова політика
Динаміка продуктивності лісів Пльші, куб.м/ га
Державні
ліси
Приватні
ліси
%,
держав.до
приватних
1980
2.85
0.83
343.4
1985
3.16
0.79
400.0
1990
2.34
0.91
257.1
1995
2.73
0.98
278.6
2000
3.47
0.94
369.1
2004
4.08
0.81
503.7
Роки

10.

Лісова політика
10
Особливості лісової політики Польщі
Лісовпорядкування в недержавних лісах проводиться за
спрощеною схемою.
Здійснюється активна робота по зміцненню лісівничої освіти і
науки, а Інститут дослідження лісу Варшаві є одним із кращих
в ЄС.
Забороняється перебувати у лісових культурах до 4м висотою,
відвідування притулків для диких звірів( відтворювальні
дільниці), ділянки біля витоків річок і струмків.
Надлісничий ( директор) має право заборонити вхід до лісу за
наявності високої пожежної небезпеки, проведення заходів по
відновленню лісу, лісозаготівлю та охорону лісу.
Приватний лісовласник має право заборонити вхід до своїх
лісів, поставивши відповідну табличку.

11.

Лісова політика
12
Інструмент лісової політики –оподаткування:
Податкова система носить в основному фіскальну функцію.
Об`єкт оподаткування-площа лісів:
Не підлягають оподаткуванню ліси, що непов`язані з
лісогосподарською діяльністю.
Звільняються від оподаткування : ліси віком до 40 років,
ліси що є резерватами природи і народними парками, лісипам`ятки природи.
Ставка податку на 1 перевідний гектар лісової площі
відповідає вартості 0,2 куб.м пиловника хвойних порід.
Для фінансової підтримки державних лісових підприємств
створений спеціальний фонд, який відраховується в розмірі
14,5% від продажу круглих лісоматеріалів.

12. ЛІСОВА ПОЛІТИКА 13

3. Лісова політика Швейцарії.
Площа лісів-1.2млн.га
Площа державних лісів-1%, у власності общин -32%,
приватних фізичних осіб-27%, 40% інші.
Лісистість- 31%.
Забезпеченість лісом 0.4 га на 1 жителя.
Ліси розташовані в основному у гірській місцевості.
Добре розвинута система лісових доріг

13. ЛІСОВА ПОЛІТИКА 14

Особливості лісової політики Швейцарії
Лісоваа політика Швейцарії характеризується
потужною підтримкою лісового господарства з боку
держави, це зумовлено тим , що ліси тут мають
велике суспільне значення.
Регіональна лісова політика в Альпах та південних
Альпах спрямована на збереження захисних
функцій гірських лісів, тому тут слабо розвинута
транспортна доступність лісів.
Державна фінансова підтримка лісового
господарства з роками посилюється та сягала 223
швейцарських франків на 1 га (6690 грн./га), або як
для площі лісів України 64.2 млрд.грн. на рік.

14. ЛІСОВА ПОЛІТИКА 15

Особливості лісової політики Швейцарії
Заготівля деревини проводиться
головним чином з метою забезпечення
нормального функціонування лісових
екосистем.
В країні понад 125 років не проводять
суцільних рубань лісу.
Знаної шкоди лісам завдають дикі
тварини через їх надмірну чисельність,
але полювання користується великою
популярністю.

15. ЛІСОВА ПОЛІТИКА 15

Інструменти лісової політики:
• Лісове господарство отримує значні федеральні і
кантонні субсидії ( за цим показником посідає 1
місце в Європі).
• Більша частина коштів витрачається на створення
захисних
насаджень,
будівництво
доріг,
гідротехннічних споруд, ліквідації наслідків від
стихійних лих тощо.
• Збитки лісових підприємств покриваються головним
чином з боку общин.
• Без субсидій лісове господарство функціонувати не
може.
• Субсидії розглядаються як плата за підтримання
суспільних функцій лісів.

16. ЛІСОВА ПОЛІТИКА 16

Висновки
Лісова політика Швейцарії спрямована на створення
стійких гірських лісових екосистем.
Не передбачає суцільних рубань лісу.
Спрямована
на
зменшення
деструктивного
антропогенного впливу на вразливі гірські екосистеми.
Мала частка молодих високопродуктивних лісів у горах
Швейцарії призвела до нестабільності лісових вразливих
гірських екосистем.
Забезпечити стале лісокористування в Швейцарії, яка
характеризується складним гірським рельєфом та високою
вартістю робочої сили, неможливо без фінансової державної
підтримки лісового господарства.

17. ЛІСОВА ПОЛІТИКА 17

English     Русский Rules