1.54M
Category: geographygeography

Ліси й лісові ресурси Білорусії

1.

2.

• У Білорусії ліси є одним з основних
поновлюваних природних ресурсів і
найважливіших національних багатств. Ліси й
лісові ресурси мають велике значення для
сталого соціально-економічного розвитку країни,
забезпечення її економічної, енергетичної,
екологічної та продовольчої безпеки. По ряду
ключових показників, що характеризують лісовий
фонд (лісистість території, площа лісів і запас
зростаючої деревини в перерахунку на одного
жителя), Білорусь входить у першу десятку
лісових держав Єврпи.

3.

• Лісове господарство Білорусії
• Лісове господарство Білорусії, успішно реалізуючи
принципи невичерпного багатоцільового
лісокористування, має важливе значення для
стабільного функціонування лісового сектора
країни, сприяє розвитку суміжних галузей
економіки, вносить вагомий внесок у виконання
підписаних нашою країною міжнародних договорів
глобального рівня в сфері охорони навколишнього
середовища. Його економічна, екологічна і
соціальна роль неухильно зростає. Все це дає
підстави говорити, що в сучасних умовах лісове
господарство з традиційно сировинної галузі
перетворюється на інфраструктурну, одну з
ключових в народногосподарському комплексі,
особливо в сільських районах країни.

4.

У Білорусі одночасно зі збільшенням загальної
площі лісового фонду спостерігається і стійке
зростання площ перерослих, стиглих і перестійних
насаджень. Протягом двадцяти літнього періоду
площа стиглих деревостанів збільшилася майже в 3
рази і становить 1026,2 тис. Га.
English     Русский Rules