Що ж таке дискримінація?
Расизм
Расова дискримінація
Гендер
Гендерна дискримінація жінок
Гендерна дискримінація чоловіків
Фізичні вади – не перешкода спортивним перемогам
Вони теж були інвалідами…
Вони теж були інвалідами…
7.58M
Categories: psychologypsychology sociologysociology

Люди на світ народжуються різними

1.

2.

3.

4.

5.

Люди на світ народжуються
різними: несхожими, своєрідними.

6.

Tolerance

7.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ це повага, сприйняття та
розуміння багатого різноманіття культур нашого
світу, форм самовираження та самовиявлення
людської особистості.
Формуванню толерантності сприяють знання,
відкритість, спілкування та свобода думки,
совісті й переконань.

8.

Що таке толерантність?
tolerance (французська) – відносини, при
яких допускається, що інші можуть думати
чи діяти інакше, ніж ти сам;
tolerance (англійська) – готовність бути
терпимим, поблажливим;

9.

«…Толерантність означає повагу, прийняття і правильне розуміння
багатьох різноманітних культур нашого світу, наших форм
самовираження і способів проявів людської індивідуальності.
Толерантність - це обов'язок сприяти утвердженню прав людини, ..
демократії та правопорядку ... »
(Декларація принципів толерантності, затверджена резолюцією 5.61
Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 року)

10.

Толерантність - це милосердя.
Толерантність - це доброта
душі.
Толерантність - це співчуття.
Толерантність – це
повага.
Толерантність - це
терпіння.
Толерантність – це дружба.

11.

Толерантність – це якість
людського характеру, яка допомагає
без скарг ладити
з усім тим, що нам не подобається.

12.

Причини — незнання та стереотипи.
Наслідки — дискримінація, злочини на ґрунті
ненависті, релігійні переслідування, голокост,
геноцид, рабство, расові війни, етнічні чистки.

13. Що ж таке дискримінація?

Дискримінація – будьяка відмінність,
виключення,
обмеження або
перевага, що заперечує
або зменшує рівне
здійснення прав.
Поняття охоплює
виключення або
обмеження
можливостей для членів
певної групи відносно
можливостей інших
груп.

14.

Кожна людина повинна
мати всі права незалежно від
раси, кольору шкіри, статі,
мови, релігії, політичних або
інших переконань,національного
чи соціального походження,
майнового або іншого стану.
Стаття 2 Загальної
декларації прав людини

15.

Ми різні за кольором шкіри, волосся, формою та
кольором очей. Нас можна розділити на великі групи. Ці
групи людей називають расами. Існують три основні
раси: європеоїдна, монголоїдна та негроїдна.

16. Расизм

світогляд, а також політичні
теорії і практичні дії, що
ґрунтуються на расовій
дискримінації, на поділі
людей на біологічно різні
групи на основі видимих
особливостей зовнішнього
вигляду, як-от: колір шкіри,
структура та колір волосся,
риси обличчя, будова тіла
тощо, тобто на раси, і
різному ставленні до людей
та їхніх спільнот залежно від
приналежності до цих груп

17. Расова дискримінація

«Расова дискримінація означає будь-яке
розрізнення, виняток, обмеження чи
перевагу, засновані на ознаках раси, кольору
шкіри, родового, національного чи етнічного
походження, метою або наслідком яких є
знищення або применшення визнання,
використання чи здійснення на рівних
засадах прав людини та основних свобод у
політичній, економічній, соціальній,
культурній чи будь-яких інших галузях
суспільного життя.»

18.

19.

20.

Люди різних рас відрізняються
одні від одних лише зовні. А в
навчанні, спорті, музиці, роботі вони
можуть бути однаково успішними.

21.

Відомі представники різних рас
Представники європеоїдної раси, що
досягли успіху: Девід Бекхем, Джулія
Робертс, Альберт Енштейн

22.

Представники негроїдної раси: Луї
Армстронг, Наомі Кемпбелл, Опра Уінфрі.

23.

Представники монголоїдної раси: Харукі
Муракамі, Акіра Курасава, Джекі Чан.

24.

А серця у нас одинакові

25.

Ми відрізняємося за статтю
?

26. Гендер

Гендер – це набір характеристик, що
визначають соціальну поведінку жінок і
чоловіків та стосунки між ними

27. Гендерна дискримінація жінок

Гендерна нерівність на ринку праці
Високий рівень освіти – низька самореалізація
“Легка ” домашня праця
“Жінка – не для політики”
Сім’я чи кар’єра
Пригнічення жінки як особистості
“Невигідність” жінки при прийомі на роботу
“Мовчазний” жіночий бунт

28. Гендерна дискримінація чоловіків

29.

Ми різні – ми рівні

30.

31.

У нас різне здоров’я та
фізичний стан

32.

Конвенція ООН з прав людини
сьогодні трактує інвалідність
уже не як якусь проблему,
а як особливість людства.
Є люди низького зросту,
є з іншим розрізом очей,
а є люди, які по-особливому
пересуваються.
І все!
Вони відрізняються
тільки цим.

33.

Більше половини дітей-інвалідів навчаються
у спеціальних навчальних закладах
інтернатного типу. За кордоном у таких
школах перебуває 3-4 відсотки дітей iз
найважчими порушеннями. Інші ж вчаться у
звичайних школах, живуть у сім'ях зі своїми
батьками.

34.

У розвинених країнах
інваліди мають не лише
право, а й можливість
вчитися у школах разом
зі здоровими дітьми.
Така форма освіти
називається
інклюзивною (від англ.
«інклюд», включення).
Для інвалідів пристосований
громадський транспорт, будинки
обладнані так, щоб людина на візку
могла легко заїхати до аптеки,
книгарні чи кінотеатру.

35. Фізичні вади – не перешкода спортивним перемогам

36.

Запам'ятай!
Ми всі різні, а
права у нас –
РІВНІ!

37. Вони теж були інвалідами…

Ярослав Мудрий
київський князь, що ввів
перший збірник законів
на Русі “Руську правду”.
У князя одна нога була
коротшою за іншу, через
що він дуже шкутильгав і
був горбатим. Обличчя
князя було спотворене.

38. Вони теж були інвалідами…

Піфагор - грецький філософ і математик.
Піфагору належать твори з геометрії (теорема
Піфагора), теорії чисел, астрономії, музики... Ми і досі
користуємося відкриттями Піфагора.
Але відомо, що у Піфагора була епілепсія, через яку він
часто втрачав свідомість.
На епілепсію також страждав Юлій Цезар – римський
імператор, діяльність якого докорінно змінила вигляд
Європи.
Федір Достоєвський – російський письменник, багато
років страждав від епілептичних припадків і в решті
помер від одного з них.

39.

У нас різний майновий стан

40.

Фінальний стан нас зрівняє
багатий
бідний

41.

42.

Ми більше отримаємо, ніж віддамо, якщо
будемо частіше згадувати про те, що нас
єднає, про те, що людина стає Людиною
тільки завдяки іншій людині.

43.

Любов виникає з
любові, коли хочу, щоб
мене любили, я сам
перший люблю.
Не все те неправильне, що нам
незрозуміле.
English     Русский Rules