Система підвищення якості матеріалів дистанційних курсів Сумського державного університету
Експертна оцінка дистанційних курсів СумДУ
Етапи роботи над дистанційними курсами з залученням експертів
Освітні ресурси СумДУ
Система e-learning СумДУ
Оприлюднення матеріалів
7.86M
Category: educationeducation

Система підвищення якості матеріалів дистанційних курсів

1. Система підвищення якості матеріалів дистанційних курсів Сумського державного університету

Лаврик Тетяна Володимирівна,
к.пед.н., ст. викладач кафедри
комп'ютерних наук, ОМЦТЕН
Харків , 2014 р.

2. Експертна оцінка дистанційних курсів СумДУ

Нормативна база:
• Наказ МОН України №1518 від 30.10.2013 р. "Про
затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та
закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових
установ, що надають освітні послуги за дистанційною
формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації
фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями"
• Наказ СумДУ №916-I від 18.11.2013 р. " Про затвердження
Вимог до навчально-методичних матеріалів дистанційної
форми навчання та критеріїв їх оцінювання "

3. Етапи роботи над дистанційними курсами з залученням експертів

4.

5. Освітні ресурси СумДУ

• Платформа дистанційного
навчання «Salamstein»
http://dl.sumdu.edu.ua
• Відкритий освітній ресурс навчальнометодичних матеріалів «OCW СумДУ»
http://ocw.sumdu.edu.ua
• Конструктор навчально-методичних
матеріалів «Lectur'ED» http://
elearning.sumdu.edu.ua

6. Система e-learning СумДУ

7. Оприлюднення матеріалів

8.

9.

Дякую за увагу!
E-mail: [email protected]
English     Русский Rules