Інтернет навчання
Вебінари
http://webinary.com.ua/
Дистанційне навчання
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
Дистанційне навчання
Три категорії онлайн-навчання:
Сайти курси
https://www.ed-era.com/
Сайти підвищенної кваліфікації
HTTP://CPK.ADM-PL.GOV.UA/
http://www.volyn-cppk.com.ua/contacs/
Сайти,які допоможуть вам з навчанням
1.40M
Categories: internetinternet educationeducation

Дистанційне навчання

1. Інтернет навчання

Учня 11-Б класу
Шпаченко Юрія

2. Вебінари

Однією з форм дистанційного навчання є
участь у вебінарах (англ. web - павутина,
seminar - семінар, конференція фахівців).
Вебінар - це «віртуальний» семінар,
організований з використанням Інтернеттехнологій.
Вебінари
проводяться
в
режимі
реального часу як телеконференції, у ході
яких
можуть
виступати
доповідачі,
демонструватися
навчальні
матеріали
(документи,
презентації,
відеота
аудіоматеріали, мультимедійні курси тощо),
здійснюватися опитування, тестування та
інші інтерактивні форми роботи. Хід
вебінару може бути записаний і збережений
для
подальшого
використання
у
традиційному очному та дистанційному
навчальному процесі.
На порталі Дистанційні курси НТУ «ХПІ»
(http://dl.kharkiv.edu) запропонована добірка
записів вебінарів для школярів.

3. http://webinary.com.ua/

Первый международный портал вебинаров создание, организация, проведение, продвижение
вебинаров.
Обучение вебинар-тренеров и администраторов
вебинаров. Организация онлайн-школ, онлайнтрансляций, онлайн-конференций.

4. Дистанційне навчання

Сучасні технічні засоби зв'язку та передачі даних стали основою для
виникнення нової форми організації навчання - дистанційного навчання.
Дистанційне навчання
• форма організації навчання з використанням інформаційних
телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну
взаємодію викладачів та учнів на різних етапах навчання та
самостійну роботу учнів з матеріалами, розміщеними в мережі.
Така форма навчання повинна забезпечити учню можливість вибору місця,
часу та темпу навчання, отримання ним навчальних матеріалів і консультацій від
викладача, здійснення контролю за рівнем засвоєння знань.
В Україні система дистанційного навчання впроваджується окремими
навчальними закладами та бізнес-структурами як форма отримання другої вищої
освіти, підвищення кваліфікації, навчання персоналу, організації навчання людей
з особливими потребами тощо. Розробляються технології та середовища
дистанційного навчання, які відрізняються формою представлення навчальних
матеріалів, способами організації контролю навчального процесу та ін.

5. http://learnenglish.britishcouncil.org/en

Ви можете вивчати англійську онлайн на спеціально
розробленому веб-сайті Британської Ради. Сайт
містить сотні сторінок аудіо, тексту, відео і більш
ніж 2000 інтерактивних вправ. Ви можете
зареєструватися на сайті і додавати власні
матеріали, спілкуватися з іншими користувачами й
завантажувати безкоштовні ресурси.

6. Дистанційне навчання

Зареєструватися для участі в проекті Дистанційне
навчання школярів для проходження дистанційних
курсів можна на сайті Тест-портал «Справедливе
оцінювання» (http://www.testportal.org.ua/dls).
Власний проект дистанційного навчання для
вступників пропонує Сумський державний університет
(http://dl.sumdu.edu.ua) та інші вищі навчальні заклади.
Дистанційні навчальні курси організовані також на
сайтах Дистанційне навчання у середній школі
(http://dl.kpi.kharkov.ua), Дистанційне навчання
інформаційним технологіям (http://www.it-study.ru),
Навчання в Інтернеті (http://lessons-tva.info) та ін.

7. Три категорії онлайн-навчання:

Сайти курси
Сайти підвищеної кваліфікації
Сайти, які допомагають у навчанні

8. Сайти курси

«Prometheus» – громадський проект масових
відкритих онлайн-курсів (МВОК). У співпраці з
викладачами кращих ВНЗ України ми створюємо
та розміщуємо МВОК на власній онлайнплатформі та надаємо безкоштовну можливість
університетам, організаціям та провідним
компаніям публікувати та розповсюджувати курси
на цій платформі. Ми відкриваємо безкоштовний
онлайн-доступ до найкращих навчальних курсів
університетського рівня всім охочим в Україні.
http://prometheus.org.ua/

9. https://www.ed-era.com/

Український освітній проект, що створює повноцінні
онлайн-курси та супроводжувальні матеріали
широкого профілю. Наша мета — зробити освіту
в країні доступною та якісною на зразок західних
найкращих освітніх ініціатив.

10. Сайти підвищенної кваліфікації

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
і керівників навчальних закладів в Київському
університеті імені Бориса Грінченка
http://reg.ippo.kubg.edu.ua/index.php

11. HTTP://CPK.ADM-PL.GOV.UA/

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ

12. http://www.volyn-cppk.com.ua/contacs/

Волинський обласний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій.

13. Сайти,які допоможуть вам з навчанням

http://www.webmath.ru
http://www.formula.co.ua
http://liknep.com.ua
http://www.mova.info

14.

Webmath.ru
(http://www.webmath.ru)
Математика для школи
(http://www.formula.co.ua)
СЗОШ № 8 м.Хмельницького. Кравчук Г.Т.
08.10.2017

15.

Український Лікнеп
(http://liknep.com.ua)
Лінгвістичний портал
Mova.info
(http://www.mova.info)
English     Русский Rules