“Астана медицина университеті” КАҚ Клиникалық анатомия және оперативті хирургия кафедрасы
1. Иық артериясының проекционды сызығы
2.Шынтақ артериясының проекционды сызығы
3.Кәрі жілік артериясының проекционды сызығы
4.Латеральды теріасты венасының проекционды сызығы
5.Медиальды теріасты венасының проекционды сызығы
Шынтақтың ортаңғы(аралық) венасының проекционды сызығы
Саусақ артериясының проекционды сызығы
Беткей алақан доғасының проекционды сызығы
9. Терең алақан доғасы
Ортаңғы нерв(N.Medialis)
Шынтақ нервісі
Кәрі жілік нервісі
Қолтық нервісі
Қолтық артериясы
Бұғанаасты артериясы
Бұғанаасты венасы
Назарларыңызға рахмет!!!
3.05M
Category: medicinemedicine

Қолдың қан тамыр – нерв түзілімдерінің проекционды сызықтары

1. “Астана медицина университеті” КАҚ Клиникалық анатомия және оперативті хирургия кафедрасы

Қолдың қан тамыр – нерв түзілімдерінің
проекционды сызықтары
Тексерген:Айтенова Н.Д .
Орындаған:Абданбеков Қ.Ш.
Тобы: 418 ОМ
Нұр-Сұлтан - 2019

2. 1. Иық артериясының проекционды сызығы

Иық артериясының (a. brachialis) – проекциясы қолтықтың жоғарғы жағынан шынтақ
қатпарының ортасына дейін жүргізіледі.

3. 2.Шынтақ артериясының проекционды сызығы

Білектің жоғарғы үштен бір
бөлігіндегі шынтақ артериясы
(a. Ulnaris) шынтақ
шұңқырының ортасынан
бастап, шынтақ нервінің
проекциялық сызығының
жоғарғы және ортаңғы үштен
бірінің шекарасында
орналасқан нүктеге дейін, ал
ортаңғы және төменгі
бөлігінде шынтақтың
проекциясына сәйкес келеді.
Рис. 1. Проекция срединного (а) и локтевого (б) нервов;
лучевой (в) и локтевой (г) артерий.

4. 3.Кәрі жілік артериясының проекционды сызығы

Кәрі жілік артериясының
(a.radialis)проекциясы шынтақ
шұңқырының ортасынан кәрі жіліктің
біз тәрізді өсіндісінің ішкі жиегіне
дейінгі сызық бойымен жобаланады.
Бұл сызық кәрі жілік артерияны
анықтағанда бағыттаушы қызметін
атқаратын кәрі жілік ойығына сәйкес
келеді.(в)
Рис. 1. Проекция срединного (а) и локтевого (б) нервов;
лучевой (в) и локтевой (г) артерий.

5. 4.Латеральды теріасты венасының проекционды сызығы

Қолдың бүйірлік теріасты венасы
(v. Cephalisa) - бұл қолдың артқы
жағындағы саусақ аймағында,
алғашқы горизонтальды
метакарпальды тамырдың жалғасы
сияқты басталатын беткей тамыр.
Ол білектің радиалды жағымен,
содан кейін иықтың бицепсінің
бүйір тесігі бойымен, содан кейін
дельта тәрізді және кеуденің үлкен
бұлшықеттерімен өтеді, онда ол
фассияны тесіп, қолтық
көктамырына өтеді.

6. 5.Медиальды теріасты венасының проекционды сызығы

Қолдың медиальды теріасты венасы (V. Базилика)
қолдың артқы бөлігінің бүйірінен басталады,
білектің алдыңғы бетінің медиальды бөлігі
бойымен m. Flexor carpi ulnaris шынтаққа дейін,
мұндағы v.cephalica v. intermedia cubiti арқылы
анастомоз құрып, ; содан кейін sulcus bicipitalis
medialis-пен келе, иықтың жарты ұзындығында
фассияны тесіп, v. . brachialis-ке түседі.

7. Шынтақтың ортаңғы(аралық) венасының проекционды сызығы

V. intermedia cubiti – шынтақ аймағында v.
Basilica мен v. Cephalica байланыстыратын
қиғаш орналасқан анастомоз болып
табылады. Оған алақан мен білектен қан
алып келетін v. intermedia antebrachi
құяды.Бұл тамырдың практикалық маңызы
зор,тамыр шілік инъекция жасағанда,қан
құйғанда,қан алғанда осы тамыр арқылы
жасалады.

8. Саусақ артериясының проекционды сызығы

5 - общие ладонные пальцевые артерии; 6 собственные ладонные пальцевые артерии; 7 ладонные пястные артерии
Терең алақан доғасынан проксимальды
және алақан артериясының торын құрауға
қатысатын артерия тармақтары шығады.
Үш пальмарлы метакарпальды артериялар
(aa. Metacarpeae palmares) екінші, үшінші
және төртінші саусақ аралық кеңістікте
орналасқан. Метакарпальды сүйектердің
бастарының деңгейінде әрбір пальмарлы
метакарпальды артерия тиісті жалпы
пальмарлы алақандық артериясына
түседі.

9. Беткей алақан доғасының проекционды сызығы

Беткей алақан доғасының
жоғарғы жағы сұқ саусақтың
алақан-саусақ қыртысына
дейінгі жүргізілген сызық
бойымен проекцияланады
немес алақанның ортаңғы
ойығы тұсында орналасады.
А- поверхностная
ладонная дуга

10. 9. Терең алақан доғасы

Беткей алақан доғасынан
проксимальды 1,5 см-ге
проекцияланады. (б)

11. Ортаңғы нерв(N.Medialis)

Медиальды айдаршық пен екі басты бұлшық
еттің сіңірінің арасындағы қашықтықтан
бастап, біз тәрізді өсіндінің арасына дейінгі
қашықтыққа жүргізілген сызық бойымен
проекцияланады.(а)

12. Шынтақ нервісі

Иықтың медиальды
айдаршығының негізі мен бұршақ
тәрізді сүйектің латеральды
жиегін байланыстырады.(Б)

13. Кәрі жілік нервісі

Ол медиальді және латеральды
айдаршық арасындағы
қашықтықтың ортасынан бастап
білектің кәрі жілік шетінен
ортаңғы және төменгі үштен біріне
дейінгі шекараға дейін
проекцияланады.

14. Қолтық нервісі

Сызық жауырынның ортасынан дельтоидты
бұлшықеттің бекітілген жеріне дейін
тартылады; проекциясы дельтоидты
бұлшықеттің артқы жиегімен акромионнан
алынған тік сызықтың қиылысу нүктесімен
анықталады, яғни. Акромиалды өсіндінің
бұрышынан 6 см төмен (тоқпан жіліктің
хирургиялық мойын деңгейіне сәйкес келеді).

15. Қолтық артериясы

Lisfranca сызығы - қолтықтың
алдыңғы және ортаңғы үштен
бірінің шекарасында
салынады;
проекция сызығы құстұмсықиық бұлшықетінің медиальды
қырымен жүргізіледі;
Пирогов сызығы - қолтықтың
шаш өсу аймағының алдыңғы
жиегіне сәйкес келеді.

16. Бұғанаасты артериясы

Проекция сызығы бұғана
ортасынан 1,5-2см төмен және
параллельді жүргізіледі.

17. Бұғанаасты венасы

1 қабырғаның төменгі шекарасынан
басталады, оның үстінен жоғары қарай
иіліп, ішке, төменге және сәл алға,
алдыңғы сатылы бұлшықетінің 1-ші
қабырғасына бекітіліп, кеуде қуысына
енеді.

18. Назарларыңызға рахмет!!!

English     Русский Rules