Література і театр Риму
Література
Особливості
Етапи
Театр
Комедія
Трагедія
Маска
Пантоміма
5.92M
Categories: literatureliterature artart

Література і театр Давнього Риму

1. Література і театр Риму

КОРОТКА КАРОЛІНА
ЖУЛЕНКО АНЖЕЛІКА
2 КУРС, 1 ГРУПА

2. Література

На літературу Давнього
Риму справив свій
вплив зв’язок з Грецією,
торгівля і загарбницькі
війни

3. Особливості

Тит Макцій Плавт
Римська література
самобутня і має свої
особливості:

4.

Публій Теренцій
Писалася латинською мовою;
тяжіла до жанрів , пов’язаних з
практичним життям.
Основні жанри: епос и
красномовство
2. Грецькі сюжети, форми,
художні прийоми
використовувались, але
творчо перероблялися.

5.

Римська література відобразила більш пізній порівняно
з грецькою історичний етап,
коли відбувався розпад громадського суспільства, а
особистість все сильніше вственнее протистояла
державі. Звідси особлива увага до внцтрішнього світу
особистості, до її переживань.
Цим пояснюється особлива популярність римської
літератури в Епоху Відродження.
3. Особлива увага до
внутрішнього світу
особистості, її переживань

6. Етапи

Література Давнього Риму
поділяється на 2 етапи:
1. Література епохи
республіки (драматургія
Плавта і Теренція, поезія
Катулла, красномовство
Цицерона)
Епоха імперії, «золотий вік
римської літератури»
(Вергілій, Горацій та
Овідій); «срібний вік»
(драматург Сенека,
сатирик Ювенал,
майстер малих форм
Марціал

7. Театр

Театр був винайдений
греками. Римляни
запозичили у них 2
основних драматичних
жанри : трагедію та
комедію.

8. Комедія

Комедія - легка п’єса
на теми із
повсякденного життя.

9. Трагедія

В основі трагедії лежав
міфологічний сюжет.

10.

Багато римських п’єс
були грецькою мовою і
виконувались
акторами - греками

11. Маска

Маска – обов’язковий
сценічний атрибут
римського актора.
Відображала стать,
характер, настрій
героя
Публіка одразумогла
визначити, кого
зображує актор

12. Пантоміма

Пантоміма – постановка, в
якій один актор грав одразу
декількох персонажів,
використовуючи маски із
закритим ротом.
Актори пантоміми були
зірками римської сцени
English     Русский Rules