Греція: театр та література
Зміст доповіді
Зародження театру
Характеристика
Схема Давньогрецького театру
Театр діоніса
Організація театрального дійства
Відомі драматурги
Література давньої греції. періодизація
Витоки давньогрецької літератури
Казки, байки, загадки і прислів'я
Героїчний епос
Лірика. Лірична поезія
Трагедія, драма, комедія
проза
Дякуємо за увагу!
11.94M
Categories: literatureliterature artart

Театральне мистецтво та література Греції

1. Греція: театр та література

Академічний курс: Українська та зарубіжна культура
Виконали студентки 2 курсу ОР «Бакалавр» спеціальності
«Українська мова і література та західноєвропейська мова»
Олешко Катерина, Подорванова Інна, Тимощук Анастасія

2. Зміст доповіді

Театральне мистецтво Греції
Зародження театру
Характеристика. Схема театру. Театр Діоніса
Організація театрального дійства
Відомі драматурги
Література Греції
Періодизація та витоки
Казки, байки, прислів’я
Героїчний епос
Лірика
Трагедія, драма, комедія
Проза

3. Зародження театру

Давньогрецький театр виник наприкінці VI ст. до н.е.

4. Характеристика

Основою театру є культові відправи на
честь покровителя землеробів бога
Діоніса, так звані Великі Діонісії
На свято одягали маски з цапиними
бородами і рогами, зображуючи
супутників Діоніса сатирів

5. Схема Давньогрецького театру

Сцена складалася з довгої вузької платформи і з трьох
сторін була обнесена стінами, з яких задня (з навісом)
називалася скеною, бічні - параскеніями, а сама сцена –
предскеніем
Підняте уступами півколо сидінь для глядачів
називалось амфітеатром, місце між сценою і
амфітеатром - орхестрою, де містився хор, який
керувався корифеєм.
Декорацій не було
Найдавнішою театральною будівлею був Театр Діоніса в
Афінах кін VI ст до н.е.,міг вмістити до ЗО 000 глядачів

6. Театр діоніса

7. Організація театрального дійства

Головною фігурою дійства був хор з 12-
15 осіб. Учасники хору називалися
хоревтами, керівник хору – корифеєм
Ролі виконували лише чоловіки.
Актори носили на обличчі маски
Актори носили взуття на підборах —
котурни
На костюмах вишивалися малюнки –
квіти, зірки, спіралі, арабески, фігури
людей і тварин

8. Відомі драматурги

Есхіл
Евріпід
Софокл

9. Література давньої греції. періодизація

Сучасною наукою виділяються чотири періоди
історії давньогрецької літератури:
Архаїчний (до початку V ст. до н.е.)
Мансарда (або класичний) охоплює V-IV ст. до
н.е
Елліністичний охоплює час з кінця IV ст. до н.е.
до кінця I ст. н.е.
Римський

10. Витоки давньогрецької літератури

Джерелом давньогрецької літератури, як і всякої
іншої, була усна народна творчість і перш за все –
міти
Міт - це вигадка, казка, за допомогою якої думка
первісної людини намагалася не тільки пояснити
собі незрозумілі і грізні явища навколишнього світу,
але й знайти ключ до оволодіння силами природи і
підпорядкувати їх собі
Створення великих і складних міфологічних
оповідань було справою багатьох поколінь, причому
до первісної мітологічну канву вкраплялися спогади
про історичні події.

11. Казки, байки, загадки і прислів'я

В історичну епоху Греції казки розповідалися переважно в
гінекеї, тобто в жіночій половині будинку. Вони
містили фантастичні розповіді про прекрасних царевичів, про
страшних чудовиськ
У байці зберігаються риси тваринного епосу, виникнення якого
пов'язують з життям первісних мисливців і скотарів
Під ім'ям Езоп зберіглась ціла збірка байок (їх 426) в прозовому
викладі
Багато висловів народної мудрості були приписані древнім
мудрецям VI - VII ст. Переказ виділив з них групу сімох: Фалес,
Біант, Сопон, Піттак, Клеобул, Періандр і Хілон.

12. Героїчний епос

«Іліада» - 8 ст. до н.е.
Більшість дослідників відносить час оформлення
«Одіссеї» до 7 століття до н. е.
Сюжети знаменитих поем Гомера "Іліада" і "Одіссея",
повністю збереглися до нашого часу, взяті з
обширного циклу сказань про Троянської війни
В "Іліаді" розповідається про події десятого року
Троянської війни, причому виклад не охоплює
останніх подій війни і закінчується смертю і
похованням головного троянського воїна Гектора. Те
ж саме можна сказати і про "Одіссеї", де розповідається
про останні дні мандрів героя на зворотному шляху зпід Трої.

13. Лірика. Лірична поезія

VII-VI ст. до н.е. - Пора розквіту ліричної поезії
Слово «лірика» в античності означала поезію,
що призначалася для співу
Грецька лірична поезія сягає своїм корінням в
усну народну творчість
Найважливішими ліричними жанрами були
елегія і ямб; обидва вони сходили до
фольклорного пісенної творчості

14. Трагедія, драма, комедія

Батьком грецької трагедії вважається Есхіл з Елевсіна
Есхілу приписували створення 90 трагедій, з яких збереглося сім.
Найбільш відомі - «Перси» (472 р. до н. Е..), «Прикутий Прометей"
(470 р. до н. Е..) І трилогія «Орестея» (458 р. до н. Е..)
Софокл, за переказами, написав понад 120 трагедій, з яких
дійшло тільки сім. Серед них найбільш відомими стали дві: «Цар
Едіп» (429 - 425 рр.. До н. Е..) Та «Антігона» (442 р. до н. Е..)
Комедія народилася з невимушених карнавальних пісень і танців
під час веселих сільських свят на честь бога Діоніса

15. проза

Становлення прозових жанрів різноманітне
пов'язане з глибокими змінами в суспільнополітичному, економічному житті суспільства
Зародження ж прози відносять до VI ст. до н.е.
Отримала розвиток, перш за все, в Афінах, в
Аттиці. Її часто називають аттичною прозою,
підкреслюючи тим самим її високий
естетичний рівень
Представлена ​трьома головними напрямами:
красномовство, або ораторська проза,
історіографія, філософія
English     Русский Rules