Математика — мова фізики. Скалярні та векторні величини. (Дії з векторами.) Наближені обчислення. Графіки функцій та правила
Актуалізація опорних знань і вмінь
Вивчення нового матеріалу
Закріплення нових знань і вмінь
Підбиття підсумків уроку
Домашнє завдання
Додаткове завдання
3.51M
Categories: mathematicsmathematics physicsphysics

Математика — мова фізики. Скалярні та векторні величини

1. Математика — мова фізики. Скалярні та векторні величини. (Дії з векторами.) Наближені обчислення. Графіки функцій та правила

Презентацію
створено за
допомогою
комп’ютерної
програми ВГ
«Основа»
«Електронний
конструктор
уроку»

2. Актуалізація опорних знань і вмінь

• Що називають
вектором?
• Що називають
модулем (абсолютною
величиною) вектора?
• Які вектори
вважають рівними?
• Як ви вважаєте, для
чого потрібно знати
правила наближених
обчислень?

3. Вивчення нового матеріалу

Величини
• Скалярними величинами
(скалярами) називають такі
величини, які
характеризуються тільки
числовим значенням (час t,
маса m тощо).
• Векторними величинами
(векторами) називають такі
величини, які
характеризуються
числовим значенням і
напрямом (швидкість V,
сила F та ін.).

4.

Дії з векторами
Вектори додаються за правилами:
а) паралелограма
б) трикутника
Множення вектора на скаляр:
а) за k = 3
б) k = -3
Проекція вектора на вісь
Проекція вектора на вісь — скаляр, тому математичні дії
з проекціями проводяться алгебраїчно.

5.

Правила обрахунку цифр
• Виконуючи операції додавання або віднімання, у результаті
зберігають стільки десяткових знаків, скільки їх є в числі з
найменшою кількістю десяткових знаків.
Правила побудови графіків функцій за результатами
експерименту
• Нанесіть значення фізичних величин.
Їх можна позначити маленькими
трикутниками, кружечками, точками,
квадратиками тощо.
• Від кожної точки вгору та вниз,
вправо та вліво у вигляді відрізків нанесіть
відповідні похибки в масштабі графіка.
• Проведіть пряму або криву так, щоб
вона перетинала всі області похибок.
Якщо це неможливо, лінію будують так,
щоб кількість експериментальних точок
над та під графіком була приблизно
однаковою.

6. Закріплення нових знань і вмінь

• Чим відрізняються скалярні величини
від векторних?
• Яку величину вимірює лічильник
кілометрів у машині — векторну чи
скалярну?
• Що називають проекцією вектора на
координатну вісь? Який знак може
мати проекція?
• Сформулюйте правила округлення та
наведіть приклади на кожне правило.
• Сформулюйте правила обчислення
цифр та наведіть приклади на кожне
правило.
• Виконайте математичні дії у
відповідності до правил наближених
обчислень.

7.

• Виконайте округлення:
до сотих
до десятих
56,2873 ≈
53,25 ≈
15,824 ≈
53,35 ≈
• Обчисліть:
274,1+87,43 ≈
3,142 ≈
3,2 · 12,56 ≈
105,7–21,3386 ≈
486,5 : 22,4 ≈
1,3 · 37,81 · 27,426 ≈

8. Підбиття підсумків уроку

9. Домашнє завдання

• Вивчити § ...
• Розв’язати № ...

10. Додаткове завдання

Пригадайте визначення тригонометричних функцій
і формули тригонометрії.

11.

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної
програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор
уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2012
Джерела:
1. Фізика. 10 клас. Академічний рівень / О. М.
Євлахова, М. В. Бондаренко. — Х. : Вид. група
«Основа», 2012. — 222 [2] c. — (Серія «Мій
конспект»)
2. Сайти: extramusicnew.wordpress.com; biznesinstitut.ru; dic.academic.ru; soft-light.ru; allbiz.net; orizona.in.ua; wallon.ru;
thebestofrussia.ru.
English     Русский Rules