Қазақстан Республикасының әлеуметтік даму және денсаулық сақтау министрлігі
Мемлекеттік бағдарламаны іске асырудағы мақсат, міндеттер және жобалар
«СДС және ДДс серіктестерінің қоғамдық денсаулықтың қызметтерін қалыптастыру »жобасы
«СДС және ДДс серіктестерінің қоғамдық денсаулықтың қызметтерін қалыптастыру »жобасы
«Ауруды басқару программасы» (АБП) жобасы
ЖОЛ КАРТАСЫ (ҚР барлық аймақтарына АБП-ны енгізудегі тәжірибе трансляциясы)
«Өздігінен реттелетін ұйымдардың медициналық көмектегі Біріккен комиссия трансформация» жоба
Кәсіптік бірлестіктерді дамыту
«Қоғамдық міндетті медициналық сақтандыруды енгізу» жобасы
Жобаның жол картасы
ОСМС функционирлеу схемасы
«Медициналық мекемелерде корпоративті басқару мен менеджментті дамыту» жобасы
Адамзаттық қорларды стратегиялық басқару: КРЗ басқарудың жоспарланған моделі
«Медициналық білім беруді мадеринизациялау» жобасы. Мақсаты, міндеті, іске асыру механизмі
Медициналық оқу орнының модернизациясы: Шетелдік ЖОО стратегиялық серіктестік
«Ұлттық фармацевтикалық саясатты енгізу және дамыту» проектісі Жоспарды дамыту
Фармацевтикалық тәжірбиені енгізу арқылы сапаны бақылаудан сапаны қамтамасыз ету жүйесіне өту
«Инфрақұрылым және мемлекеттік –жеке серіктестікті дамыту»жобасы
2016-2009 жылдарға арналған ГҮП инфрақұрылым іс-шараларын дамыту
«Денсаулық сақтау саласын ақпараттандыру» жобасы
Госпитальдық ақпараттық жүйе
Күтілетін нәтижелер
1.25M
Category: medicinemedicine

2016-2019 жылға «Денсаулық» денсаулық сақтау дамуындағы мемлекеттік бағдарлама

1. Қазақстан Республикасының әлеуметтік даму және денсаулық сақтау министрлігі

2016-2019 жылға «Денсаулық» денсаулық
сақтау дамуындағы мемлекеттік бағдарлама

2. Мемлекеттік бағдарламаны іске асырудағы мақсат, міндеттер және жобалар

Қоғамдық денсаулық сақтау
жүйесін дамыту
2
ЖОБА 1. Қоғамдық денсаулық сақтау мекемесі (СОЗ)
Ауруларды алдын-алуды
жетілдіру
ЖОБА 2. Интеграцияланған ауруды басқару
бағдарламаларды іске асыру(ПУЗ)
Денсаулық сақтау жүйесі
басқару мен
қаржыландырудың
тиімділігін арттыру
ЖОБА 3. Өзін-өзі реттейтін ұйымның медициналық
қызметтердің сапасына Бірлескен Комитетінің
Трансформациясы.
ЖОБА 4. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізу
(ОСМС)
ЖОБА 5. Денсаулық сақтау ұйымдарында басқару және
корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру
Бағдарлама мақсаты:
Елдің тұрақты
әлеуметтікэкономикалық
дамуын
қаматамсыз ету
үшін денсаулық
сақтауды нығайту
Ресурстарды пайдалану
тиімділігін арттыру және
өнеркәсіп
инфрақұрылымын
жетілдіру
ЖОБА 6. Стратегиялық Адам ресурстарын басқару
ЖОБА 7. Медициналық білімді жаңғырту
ЖОБА 8. Ұлттық фармацевтикалық саясатты әзірлеу және
іске асыру
ЖОБА 9. Инфрақұрылымды дамыту және МЖС
ЖОБА 10. Денсаулық сақтауды ақпараттандыру

3. «СДС және ДДс серіктестерінің қоғамдық денсаулықтың қызметтерін қалыптастыру »жобасы

МЗСР РК ҰЛТТЫҚ ТӘЖІРБИЕСІ ҚАРАДЫ:
АҚШ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ГЕРМАНИИ, ФИНЛЯНДИИ, ШВЕЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ДАНИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ИРЛАНДИЯ, ВЕНГРИЯ
Денсаулық сақтаудың
ғылыми зерттеуінің дамуы
және қоғамдық білімдері
жүйесінің кәсіби дамуының
тиімділігі
Қоғамдық
денсаулық
Сақтау жүйесінің
дамуы
тапсырма
Инфекциялық
қоғамдық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету
Денсаулығын
қоршаған орта
факторларының
зиянды
әсерін алдын алу
және азайту
Секретораралық
Қарым қатынас
10 негізгі іске асатын
Салауатты өмір салты
Қызметтерінің
дағдыларын
қалыптастыруды жасау
ФУНКЦИЯ 2. Ұйымдастырушылық және қаржыландыруды қамтамасыз ету
ФУНКЦИЯ 4. Мониторинг және қоғамдық денсаулық сақтау
ФУНКЦИЯ 4. Мониторинг және қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы денсаулық
саласындағы
денсаулық сақтау мен төтенше жағдайларға жауап
сақтау мен төтенше жағдайларға жауап
ФУНКЦИЯ 5. Денсаулық сақтау мәселерін ерте анықтау,соның ішінде
аурулардың алдын алу
Эпидемиология
және
гигиена
Дұрыс
тамақтану
Халыққа гигиеналық
білім және салауатты
өмір салтын
қалыптастыру
ФУНКЦИЯ 1. Денсаулығы мен әл-ауқатын үшін стратегиялық бағытын
қамтамасыз ету
ФУНКЦИЯ 3. Қоршаған ортаны қорғау,еңбек,азық-түлік,оның ішінде
денсаулықты сақтау
Салауатты
өмір
салты
ФУНКЦИЯ 6. Әлуметтік детерминант іс-қимыд және денсаулық сақтау
саласындағы,оның ішінде қысқарту теңсіздіктер денсаулығын нығайту
ФУНКЦИЯ 7. Саясат және тәжірбие ғылыми негіздемесі үшін қоғамдық
денмаулық сақтау аясындағы зерттеулердің дамуына көмектесу
ФУНКЦИЯ 8. Халықтың денсаулығы мен әл-ауқатын қадағалау және бағалау
ФУНКЦИЯ 9. Қоғамдық денсаулық сақтау аясында білікті мамандармен жеткілікті
қамтамасыз ету
ФУНКЦИЯ 10. Ақпараттық-байланыс және денсауығы үшін әлеуметтік жұмылдыру
3

4. «СДС және ДДс серіктестерінің қоғамдық денсаулықтың қызметтерін қалыптастыру »жобасы

4
Негізгі жобаны әзірлеу үшін
Мемлекеттік денсаулық
сақтау дамыту
бағдарламасы Қазақстан
Республикасының
“Денсаулық”2016-2019ж
Бағдарламаның мақсаты:
Елдің
тұрақты
әлуметтікэкономикалық
даму
үшін
денсаулығын нығайта тусіруі
керек
тапсырма1.
Қоғамдық
денсаулық сақтау
жүйесінің дамуы
Қадам 1. Қоғамдық женсаулық сақтау
Жүйесін әзірлеу және секретораралық
әлуметтік дамыту ісқимыл қызметін құру
Жол карта жобасы
2016 жыл
•СОЗды құру үшін қоғамдық денсаулық сақтау саласында
басымдылықты анықтау
•СОЗ қалыптастыру бойынша ақыл-кеңес беру үшін ДДСҰ мен
СДС эксперементтері бірігіп техникалық тапсырманы дайындау
•Халықаралық серіктестермен іздеу және халықаралық
қортындымен шарттар жасау,Қдс истуттармен қарым-қат
•Қоғамдық денсаулық қызметтерін анықтау мақсатында
қызыққан
Мемлекеттік мүшелерінің және МЗСР қызметкерлері үшін
жақсы халықаралық стандарттарға сай ДДСҰ өкілдермен
үйренетін семинар
•СОЗ қалыптастыру стратегиясы жобасын дайындау
2017-2018 жылдыры
2019 жыл
•Қызыққан мемлекетттермен (ДДҰ,ұлттық
сарапшылар ) стратегиясының жобасын
талқылану
Қоғамдық тыңдауларды және дөңгелек
стол отырысын жүргізу
СОЗ қалыптастыру стратегиясын
бекіту
НПБ ны жетілдіру және
метологиялық базаны құру
•ҚР ДСМ бұйрығымен бекітілген
СОЗ-дың қызметтерін қағидасын
дайындау
СОЗ-ды толығымен жетілдіру
Бюджеттік бағдарламаның
қалыптастыру
СОЗ-дың институттік негізін дамыту

5. «Ауруды басқару программасы» (АБП) жобасы

2014 жылғы диспансерлік
науқастардың құрылымы (аурушаңдық)
42,7%
32,2%
Артериальды гипертензия
9,1%
Қант диабеті
1,4%
Созылмалы жүрек
жеткіліксіздігі
57,3%
Басқа себептер
5
Қанайналымның жедел бұзылысы (ҚАЖБ):
Ауырғандар саны – 41 545 (100 мың адамға санағанда 240,3),
соның ішінде өлім саны – 24,29%
Жүректің ишемиялық ауруы (ЖИА): Ауырғандар саны – 86
342 (100 мың адамға санағанда 499,4), соның ішінде өлім
саны – 11,96%
Еңбекке жарамды жаста мүгедектікке және өлімге ұшырауға байланысты жоғалтқан жылдар есебінен орташа экономикалық зардап көрсеткіші:
ҚАА 45,1 млрд. Тенгені құрады
Қант диабета 10,3 млрд. Тенгені құрады
Жүрек-қантамыр ауруларының ауыртпашылығын төмендету үшін тиімді қорсақтаушы технология-ауруларды басқару программасын
(АБП) енгізу керек
Амбулаторлық деңгейде көмек көрсетудің ағымдағы
моделі
АБП қолдану арқылы медициналық көмек көрсетудің
ұсынылатын моделі
5

6. ЖОЛ КАРТАСЫ (ҚР барлық аймақтарына АБП-ны енгізудегі тәжірибе трансляциясы)

АБП аймақтарға енгізу:
2016ж. – ж.а. Астана, Алматы, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Қостанай облыстарына
2017 – 2018ж. – Қазақстанның барлық аймақтарына
Іс-шаралар (процесс)
Іске асыру уақыты
Уәкілетті ұйым деңгейінде (НҚА-ті жетілдіру, программаларды, әдістемелік ұсыныстарды бекіту және
т.б.)
2016 жыл
АБП-ны және аймақтық координациялық мүшелерді енгізу жөнінде Ұлттық координациялық кеңес
мекемесінің құрамын бекіту
2016 жыл
МДК мүшелерін, аудиторларды, аймақтық координаторларды оқыту
2016-2019 жылдары
Енгізілетін процесстерді, мониторингті, бақылауды ала жүру
2016-2019 жылдары
Аймақтық мастер жоспарларды әзірлеу
2016-2019 жылдары
Аймақтық координаторларды дайын Бүкіләлемдік Банк тренерлерімен оқыту
2016-2019 жылдары
АБП сұрақтары бойынша аймақта ақпараттылықты жоғарылату
2016-2019 жылдары
БМСК деңгейінде АБП индикаторларын енгізу нәтижелерін қаржыландыруды жалғастыру
2016-2017 жылдары
Халықаралық стандартқа сай салалық статистиканы келтіру
2016-2019 жылдары
Күтілетін нәтижелер
Асқыну және өлім санынның азаюы
БМСК-тегі жүктеме мен кезектілікті төмендету
Стационардағы және жедел жәрдем көмегіндегі қажеттілікті төмендету (қаржылық тиімділік)
Өзіндік көмек/ Өзіндік менеджмент қолдану және науқастардың жауапкершілігін жоғарылату
Дәлелді медицина негізінде тиімді дәрілік заттарды қолдануды жоғарылату
6

7. «Өздігінен реттелетін ұйымдардың медициналық көмектегі Біріккен комиссия трансформация» жоба

7
Жобаның жасалуын негіздеу
Халықтық жоспар - 100 нақты қадам
Қадам 82. ҚР-ның Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің медициналық қызмет көрсету бойынша біріккен
бақылау комиссиясын жасау
Қазақстан Республикасының денсаулық
сақтауды дамытуға 2016-2019 жылдарға
арналған «Денсаулық» мемлекеттік
бағдарлама
ҚР-ның «Әлеуметтік міндетті
медициналық сақтандыру» заңы
Медициналық көмек сапасы бойынша біріккен
комиссия (ОКК) – бұл ҚР-ның денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрлігінде жүретін тұрақты
консультативті-кеңестік жүйе.
ҚР-ның заңы «ҚР-ның Міндетті медициналық
сақтандырудағы кейбір заңдық акті сұрақтары бойынша
өзгерістер мен қосымшаларды енгізу »
Медициналық көмек сапасы бойынша біріккен комиссияның
функциялары – клиникалық протоколдар юойынша ұсыныстарды
шығару, , медициналық білімнің үлгісін, дәрімен қамтамасыз
ету,денсаулық сақтау өрісінде сапа мен қолжетімділікті қалыпта
ұстау
Жобаның жолдық картасы
2015 ж.
ОКК МЗСР кезінде құрылды
ОКК құрамы мен жағдайы бекітілді,
бұйрық МЗСР о30.11.2015 г. № 926
ОКК мемлекеттік ұйымдар негізінде
құрылды
2016-2017 ж.
ОКК бойынша өздігінен ұйымдастыру бойынша
трансформация (СРО):
√Кәсіби біріккен ассоциацияларды құру (юр.лиц и физ.лиц)
√Кәсіби ассоциацияларды аккредиттеу
√ОКК-ні СРО құрылымы негізінде құру
√ МЗСР функцияларын бөлшектеп беру функций
√ НПО рөлін күшейту
2019 ж.
СРО түріндегі ОКК:
√жасау, шешім қабылдау, енгізу,
медициналық көмек стандарты
бойынша мониторинг, жасалуын
бақылау

8. Кәсіптік бірлестіктерді дамыту

8
Кәсіптік бірлестіктерді дамыту
Ағымдағы жағдай
Ұсынылған жұмыстар
• 30-дан аса кәсіби медициналық және 13 науқасориенттік
ассоциация, в т.ч. аккредиттеу НПП ассоциация :
•Заңдық тұлға мен жеке кәсіпкердің бірігуі «халықтық денсаулық
сақтау палатасы» (18 профильді медициналық ассоциациялар)
•Заңдық тұлғалардың бірігуі «Қазақстандық жеке медициналық
құрылым ассоциациясы»;
• Заңдық тұлғалардың бірігуі «медициналық техниканы жеткізу
ассоциациясы »;
• Заңдық тұлғалардың бірігуі «Фармацевттік жүйені қолдау және
дамыту Ассоциациясы »
• Заңдық тұлғалардың бірігуі «ҚР-ның фармацевтикалық
дистрибьютерлер ассоциациясы»
•Заңдық тұлға мен жеке кәсіпкерлердің бірігуіе
«денсаулық сақтау субъектлердің ассоциациясы «Zdrav Atameken»
•Республикалық медициналық палата
•Дәрігерлер мен провизорлардың Қазақстандағы ассоциациясы
•Қазақстандық медициналық ассамблея
• 2016 ж.
1. Кәсіби ұйымдардың потенциалын оқу
2. Кәсіби ассоциациялардан талаптардың орындалуы:
20% кем емес мемлекеттегі барлық мамандар берілген профиль
бойынша және и 50% кем емес нақты маман
Таңдау жүйесін басқару мөлдірлігі (таңдау 1 рет в 3 жылда,)
Халықаралық бірлестіктерге қатысу
3. 2016 жылға бақылау жобасын енгізу:
290 МО бойынша ішкі комплексті бағаның аккредитация аутсорсингі
276 КП кәсіби медициналық ассоциация аутсорсингі
• 2017-2019 ж.ж
Клиникалық тәжірибеде болу
Медициналық технологиялардың бағасын ары қарай дамыту
Аурулармен басқару бағдарламасын кеңейту
Медициналық мекемелердің сапасын және аккредитация жобасын
дамыту
8

9. «Қоғамдық міндетті медициналық сақтандыруды енгізу» жобасы

9
«Қоғамдық міндетті медициналық сақтандыруды енгізу» жобасы
1.
МемлекетбасшысыныңИнституционалдыреформасы:100 нақты қадам.
Шаг 80. Внедрение
«Қоғамдық міндетті медициналық сақтандыру туралы» №405-V 16.11.2015 жылғы ҚР-ң заңы
Жобалау негіздері
3.
Мақсаты
2016-2019 жылдардағы «Денсаулық«денсаулық сақтауды дамытудағы мемлекеттік
программа,Тапсырма 5.5.Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру ынтымақтастық және оның
қаржылық тұрақтылығын енгізуге негізделген
ҚММС қойылған заң бойынша енгізу
Нормативті –құқықтық актілерді жобалау және енгізу
Негізгі бизнес-процестерді жобалау және енгізу
Қоғамдық медициналық сақтандыру фондын құру
Тапсырмалар
АЖ(ақпарттық жүйе)ҚММС(қоғамдық міндетті мед.сақ) жобалау және енгізу
Тарифтер мен сатып алу қызметтерін енгізу
Белсенді ақпараттық-түсіндіру жұмысы

10. Жобаның жол картасы

10
Жобаның жол картасы
Жол картасы жобасын іске асыру әзірленді және бекітілді,Жобаны іске асыруда ҚР-ң ДСҚД 24 қызметкері және 20
мүдделі мамандармен бекітілді.Бүкіләлемдік Банктің және Oxfort Folicy Management халықаралық сарапшылары
тартылды
2016 жылдың
1 жартыжылдығы
НҚА(норм.құқ.а)
қабылдау
2016 жыл
2 жартысы
Басқа НҚА қайта қарау
2017 жылдың
1 жартыжылдығы
2017-2019
жылдары
Алымдар мен аударымдар
мониторнигі
ХҚ(халықаралық қүқық)
жақсарту
ФСМС құру (бюжеттік
инвестиция бөлу ҚР-ң
мемлекеттік реттеуді қабылдау)
ФСМС (51)ішкі құжаттарын
әзірлеу кадрлар жиынтығы
оқыту
ФСМС құрылымдық
бөлімшелер жіне
филиалдар құру
Тарифті саясатты жетілдіру
АЖ ҚММС сатып алу
процесін жүргізу
АЖ ҚММС келісім
жасау,пилоттың
эксплуатациясы
АЖ эксплуатациясын енгізу
АЛО кеңейту
Тарифті бекіту
Келісім шарт арқылы
медициналық және
фармациялық қызметтерді
сатып алу
ФСМС кіріс және шығысын
есептеп жүргізу
Тұрғындармен және медицина ұжымымен белсенді ақпараттық-түсіндіру жұмысы
Бұл ұсынылған процесс 17 НҚА бойынша әзірленді
ФСМС қаржылық
тұрақтандыру және апаттық
шығындардан халықты
қорғау

11. ОСМС функционирлеу схемасы

11
ОСМС функционирлеу схемасы
1.
Жұмыс берушілер
жұмысшылар
Жеке кәсіпкерлер
Жеке нотариустар, сот
орындаушылар
Адвокаттар
Кәсіпқой медиаторлар
Келісім шарт бойынша
тұлғалар
БВУ
2.
3.
БВУ
БВУ
(отчисления
(төлемдер
ижәне
взносы)
жарналар
)
Төлемлер мен
жарналар
есептелген
декларациясы
4.
Төлемдер мен
жарналар есебі
Жеке дара есеп
және мәліметтер
берілуі
Қате
төлемдердің
қайтарылуы
Салыстыру және
төлемеушілермен
жұмыс үшін
ақпаратты ОГД беру
Ұлттық банк
1)
2)
Инвестиционды қызмет
(алдын ала қаралмаған
шығындарды жабуға
резерв
Активтерді
инвестиционды басқару
туралы есеп
операциялары
КЦМР
КЦМР
Әлеуметтік
Фонд социального
медициналық
медицинского
сақтандыру
страхования
қоры
Закупуслуг
Мемлекеттік кіріс органдары
Аударымдар,
жарналар мен
Органыгосдоходов
есептелген
Контрольөсімпұлдардың
за полнотой и
своевременностьюуплаты
уақтысында төленгенін және
отчислений,
взносов иоларды
толықтығын
бақылау,
начисленной пени, их
өндіріп алу мен
взыскание и применение
санкцияларда
қолдану
санкций
Белсенді
емеснаселение
халық (12,6
(12,6млн.чел)
млн.адам
Неактивное
Зейнеткерлер
Балалар
Жұмыссыздар
мүгедектер
Жүктілер
ҰОС ардагерлері
Өз шаруасындағылар (2,8 млн.адам)
МНЭ РК
Оңтайлық жалақы мөлшерін
анықтау
МФ
МФРК
РК
РБ дан ГОБМП және ОСМСтрансфортерлерді
бөлектеу
Қызметтер
БВУ
сатып алу
МЗСР
МЗСР
РК РК
Поставщики
жеткізуш
ілер
Қоғамдық сфера келісімі
Органы
Казначейства
Ай сайын аудару Келісімі
бойынша
11
Бұл процестерді регламенттейтін 17 НПА, құрастырған
РБ – республикалық бюджет
БВУ – банки второго уровня
Бюджетті
қолдану
Госкорпорация (ГЦВП)
Транферлер
бөлінуі
Белсенді
халық
Активное
население
(5,5(5,5млн.адам)
млн.чел)
ОГД – органы государственного дохода
КЦМР – Казахстанский центр межбанковских расчетов

12. «Медициналық мекемелерде корпоративті басқару мен менеджментті дамыту» жобасы

12
2019 жыл
МУА
базасында
келесі
функциялармен корпоративті
басқару орталығын құру:
НПА жобаларын құрастыру және
қажетті
корпоративті
құжаттар тізімін құру
2017-2018 жылдар
•корпоратитвті басқару жүйесіне айналу
жолында
методикалық
және
консультациялық қолдау
2016 жыл
Басқару мәселелері бойынша
корпоративтік хатшыларға кеңес
беру және жетекшілік
ету.Корпоративті басқаруды
жарнамалауда стандарттарды
тәжірибелік
Корпоративті басқару сферасында
оқыту бағдарламаларын дамыту.
нормативно - құқықтық,
методологиялық негізінің мінсіздігі
ПХВ өткен медициналық
мекемелерді 80% қамту;
ПХВ медициналық мекемелерге
корпоратитвті басқаруды енгізу;
KPI негізінде ПХВ мекемелер
рейтингін анықтау;
Жаңа кәсіпкой стандарттарға
сәйкес менеджментке оқыған
жетекшілердің үлесі 30%
құрайды.
ПХВ өткен медициналық мекемелерді 100% қамту;
Медициналық мекемелерде Корпоративті
басқарудың тиімділігінің рейтингтік бағалау;
Менеджмент деңгейі бойынша жоғары рейтингті
медициналық мекемелер үлесі – 8 (коэффициент);
Жаңа кәсіпкой стандарттарға сәйкес менеджментке
оқыған жетекшілердің үлесі - 50% құрайды;
Денсаулық сақтау,экономика,бизнес, құқық хабары
бар тәуелсіз басқару орган өкілдерінің үлесі – 30%;
ҚР денсаулық сақтау менеджерлерінің мәліметтер
базасын құру.

13.

Медициналық ұйымдарда менеджмент пен корпоративтік басқаруды
жетілдіру
Ағымдағы жағдай
13
Нәтижелердіңтұрақтылығы
Республиканың жекеменшігінде 46 денсаулық сақтау ұйымы бар, олардың ішінде
ПХВ(права хоз.вед.) формасында - 21, МИО жекеменшігінде 683 ұйым, олардың
ішінде ПХВ(права хоз.вед.) формасында - 431, ПХВ(права хоз.вед.) ұйымдарының
жалпы саны – 452(62%)
Мемлекеттік ұйымдардың 100% корпоративтік басқару енгізілген ПХВ (права хоз.вед.)формасына өтуіне қол
жеткізу.
Медициналық ұйымдардың ПХВ(права хоз.вед.) кәсіпорнына ауысу үшін НПА-да
(норм.прав.акт)бірнеше шектеу буыны бар(штатты саны 150адамнан аз болмау керек,
жарғылық капитал сомасы 50 000МРП аз болмауы, бір жылдағы жылдық жиынтық кіріс,
ағымдағы қаржы жылында – 30 000МРП аз болмауы )
Сәйкес НПА-ға (норм.прав.акт)өзгерістерді енгізу(Ұлттық экономика Министрінің 20.02.2015ж №114 бұйрығы)
Бақылаушы кеңес дағдысы тек мемлекеттік ұйымның жұмысының басты
бағыттарындағы ұсыныс өндіруінде. НС(набл.совет) үміткерлеріне деген талаптар
ресми. НС мүшелерін бағалау критерийлері адал, ақы төлеу жүйесі НС(набл.совет)
мүшелерін ынталандырмайды.
НПА (норм.прав.акт)және сәйкес Заңдарға өзгерістерді енгізу:
ЗРК - 01.03.2011 ж. № 413-IV «Мемлекеттік мүлік жайлы»;
ЗРК - 13.05.2003 ж. № 415 «Акционерлік қоғамдар жайлы»;
ҚР МЭиБП бұйрығы
« Мемлекеттің қатысуымен жүретін акционерлік қоғамдарға корпоративтік басқарудың
үлгілік кодексін бекіту туралы»
ҚР денсаулық сақтау Министрінің 10.09.2011ж №601 бұйрығы «НС(набл.совет) ережелерін бекіту туралы,денсаулық сақтау
саласындағы ПХВ мемлекеттік кәсіпорындарының НС(набл.совет) жиналысқа шақыру және мәжіліс жүргізу ережелері »
ҚР Ұлттық экономика Министрінің 20.02.2015ж №113 бұйрығы «ПХВ(права хоз.вед.) мемлекеттік кәсіпорындарында
НС(набл.совет) құру ережелерін бекіту туралы, НС құрамына таңдалатын адамдарға қойылатын талаптар, сонымен қатар НС
мүшелеріне сайыс түрінде таңдап алу мен уақытына жетпей өкілеттіліген тоқтату ережелері »
ҚР Ұлттық экономика Министрінің 20 .02. 2015 ж № 114 бұйрығы «бақылау кеңестері құрылған ПХВ(права хоз.вед.)
мемлекеттік кәсіпорындарға қойылатын критерийлерді бекіту туралы»
ҚР Ұлттық экономика Министрінің 20 .02. 2015 ж № 115 бұйрығы «НС (набл.совет) мүшелерінің жұмысын бағалау ережелері
мен оларға сый ақы беру лимитін анықтауды бекіту туралы».
МО органдары басқарушыларын ынталандыру тетіктері
болмауы.
НС(набл.совет)мүшелерін бағалау үшін критерийлер мен индикаторларды енгізу, корпоративтік хатшы, дербес директорлар,
басқару деңгейіне байланысты топменеджерлер, медициналық ұйымдарда корпоративтік басқару тиімділігінбағалау жүйесін
енгізу..
Корпоративтік басқаруды жетілдіру реттегішінің болмауы..
2016ж МУА базасында корпоративтік басқаруды дамыту орталығын құрастыру.
ҚР инвестиция және даму министрлігінің техникалық реттеуші және метрология комитетінің бұйрығымен
№184-од 18.09.2015ж «Денсаулық сақтау менеджменті» магистратура мамандығы енгізілген(6М110600)
Магистратураның кәсіби стандарты «Денсаулық сақтау менеджменті » басқару деңгейлері бойынша (стратегиялық, оперативті,
өндірістік)бекіту
Денсаулық сақтау саласы жұмысшыларының квалификациялық мінездемеде өзгерістер егізу, әсіресе ұйым басшысы
лауазымының және басқару деңгейіне байланысты ұйым басшыларының градациясы
2015жылы 365 денсаулық сақтау менеджерлері , менеджмент саласындағы өзекті сұрақтар бойынша қысқа
мерзімді циклдарда оқудан өтті.
Денсаулық сақтау менеджерлерінің ,қосымша білім алғандары магистратурада менеджмент бойынша, басқару деңгейлері
бойынша меншікті салмағы 2019жылы 50 % аз болмауы 13

14.

Проект «Стратегиялық адам ресурстары»
Ағымдағы жағдай
Мәселе(проблема)
КРЗ даму кезеңдері
Мединформ
Адам
ресурстарын
жоспарлау мен
талдау
УЗО
РЦЭЗ

Обсерватория КРЗ
МЗСР бұйрығы:
• Мамандықтар номенклатурасы
Лауазымдар номенклатурасы
• Мамандықтар мен лауазымға квалиф.
талаптар
Кадрларды
даярлау және
қайта даярлау
Білім беру стандарты
Медициналық ЖОО, колледждер
Кәсіби даярлығын
бағалау және
квалификацияға
сәйкестігін растау
Кадрлық
ресурстарды
басқару
(мотивация, НПР т.б.)
• КРЗ бойынша шашыранды мәлімет базалары
•КРЗ есептер жүйесі халықаралық стандарттарға сай келмеуі
•Ескірген штатты нормативтер
•КРЗ жоспарлау мен болжамдауға қатысатын мамандар
потенциалының жеткіліксіздігі
МЗСР
Мем.тапсырыс
Мамндарға кәсіби
талаптар
регламентациясы
14
РЦОЗН
(ведомствабағынулық
МЗСР РК құрылым)
УЗО
Кадрлар бөлімі
Бітіруші түлектер мен
жұмыс жасайтын
мамандардың білімі мен
дағдыларын бағалау
Медициналық ұйымдар
Кадрлар бөлімі
•Квалификация деңгейі бойынша дағдылардың анық
шекарасының болмауы
•Жұмысберушілермен, кәсіби ассоциация-лармен келісілген
кәсіби стандарттардың болмауы
• Оқыту программаларын денсаулық сақтаудың
тәжірибедегі сұраныстарына сай болмауы
•Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың тәжірибелік
дайындығының жеткіліксіздігі
• Білім мен дағдыларды бағалау әдістемелерінің жеткілікті
дамымауы
• Бағалау үрдісінде кәсіби ассоциациялар қарастырылмаған
• Кадрлар бөлімі тек кадрлық үрдістерді тіркейді
(қабылдау, жұмыстаншығу т.б.)
• HR-менеджмент мәселесіндегі кадрлар бөлімінде
мамандардың потенциалы төмен

15. Адамзаттық қорларды стратегиялық басқару: КРЗ басқарудың жоспарланған моделі

Мақсаты: Денсаулық сақтау саласында адамзат қорларын басқарудың эффективтілігін жоғарылату.
КРЗ басқару этаптары
Не жасалынады
КРЗ біріңғай регистрі
Адамзат
қорларын
зерттеу және
жоспарлау
МЗСР
Квалификацияның
салалық бөлігі
Мамандықтар бойынша
кәсіби стандарттар
О
К
К
Білім беру
стандарттары
Медициналық ЖОО, колледждер
Кадрлық
қорларды
басқару
Жұмыс жасаушы
мамандар мен
түліктердің білімі
мен дағдысын
бағалау
Узо
НR-қызмет
РЦОН
(өзбетінше
басқарылаты
н ұйымдар)
КРЗ бойынша
аймақтық
саясат
Кәсіптік
дайындықты
бағалау және
квалификацияға
сай болуын
дәлелдеу.
Медицинаыық
ұйымдар
КРЗ бойынша
корпоративті
саясат
НR-қызмет
Барлық медициналық мамандарда кәсіптік
стандарттың болуы.
Кәсіптік бірлестіктер және жұмыс берушілердің
квалификация жүйесінің нысандарын құруға
қатысуы
Кәсіптік бірлестіктер
Кадрларды
даярлау және
қайта
даярлаудан
өткізу
КРЗ ригистірін барлық базаның мәліметтерімен
интеграциялау. КРЗ тұлғаланған есебі
жоспарлаудың жаңа әдістемелері
Халықтың нағыз қажеттілігі негізінде КРЗ
жоспарлау
КРЗ обсерваториясы
КРЗ басқару саясаты
Мамандарға
рофессиональд
ы талаптарды
регламентациял
ау
(Кәсіптік стандарттар) жұмыс жасаушы
мамандардың негізгі компетенцияларына
бағытталған НПР және Дайындық
бағдарламалары
Өзін өзі реттейтін ұйымға РЦОЗН сатылы
трансформациясы
Кіәсіптік бірлестіктерді білім мен дағдыларды
бағалауға қызықтыру
КРЗ басқармасы бойынша аумақтық және
корпаративтік саясатты қолдану
НR-қызметін ұйымдастыру және оның
потенциалын өсіру.
Медицина қызметкерлеріне қолайлы ж»не
қауіпсіз қызмет шарттарын ұйымдастыру.

16. «Медициналық білім беруді мадеринизациялау» жобасы. Мақсаты, міндеті, іске асыру механизмі

Мақсаты: Қазақстанның ЖОО-ның шетелдік медициналық мектептермен стратегилық серіктестік құруы және ең жақсы халықаралық
тәжірибелерді енгізу негізінде ҚР денсаулық сақтау кадрларын даярлау сапасында жетістіктерге жету.
Міндеттері
Іске асыру жолдары
Медициналық
білімді
қаржыландыру және
басқаруды іске
асыру
Білімдік
бағдарламаларды
іске асыру
КРЗ клиникалық
дайындық
инфрақұрылымын
іске асыру
Іске асыру механизмдері
Медициналық білім
аймағына халықаралық
стандарттарды енгізу
Саясат пен басқару процедураларын ЖОО да
іске асыру
ЖОО автономиясына сатылы өту
Медициналық білімді ақпараттандыру м
Талапкерлерді саралады іске асыру
Резидентура және дәрігерлерді даярлауға
негізгі білімдік жаңа бағдарламаларды енгізу.
НПР деңгейінде унифицировандық
сертификациялық курстарды енгізу.
Университеттік емханалардың даму
концепциясын жасау
Интгрирленген академиялық денсаулық сақтау
жүйесін құру
Мәліметтер базасын жетілдірук және
стандартталған науқастарды даярлау
бағдарламасын енгізу.
Медициналық оқу
орындарының
қызметкерлері және
ППС патенциалын
жоғарлату
ППС компетенцияларының модельдерін іске
асыру
Халықаралық стандарт бойынша ЖОО ның
оқытушыларының патенциалын жоғарлату,
Ағылшын тілін игеру деңгейін жоғарлату
Карьерлік дамудың эффективтілік моделдерін
жетілдіру
Студенттердің
әлеуметтік жағдайын
дамыту
Студенттерді халықаралық студенттік
ісшаралараға қатыстыру
Студенттер қоғамдық жүйесін дамыту
Ең үздік халықаралық
тәжірибені енгізу,
соның ішінде:
Назарбаев
Университетімен
серіктес болу
Шет елдік алдыңғы
қатардағы
медициналық
мектептермен
стратегиялық
серіктестік жүргізу.
Медициналық ЖОО-ын
дүниежүзілік рейтингке
енгізу
Әлемдік медициналық
қоғамда ҚР ғылымипедогогикалық
кадрларын алдыңғы
қатарға шығару
ҚР медициналық ЖОО
ішінен ең үздігін
қалыптастыру
Білім беру интеграциясы,
ғылымғ тәжірибе
негізінде КРЗ дайындық
сапасын жоғарлату

17. Медициналық оқу орнының модернизациясы: Шетелдік ЖОО стратегиялық серіктестік

Медициналық оқу орнының модернизациясы :
Ш е т е л д і к ЖО О с т р а т е г и я л ы қ с е р і к т е с т і к
Ағымдағы жағдай
Назарбаев
университет
17
Жоспарлы модель
Денсаулық сақтау
және социальді даму
министрлігі
ЖОО автономды ұйым
ретінде дамуы үшін
шетелдік ЖОО серіктестік
құру
Назарбаев
университет
Ме т одикалық
қолдау,
оқу
Денсаулық сақтау
және социальді даму
министрлігі
Мо нито ринг,
Ауд ит
Те х н и к а л ы қ
қолдау мен
серіктестікті
таңдау
ЖОО дамуы
ДССД
саясатымен
байланысты
Шетелдік
ЖОО
Бір бірімен
байланысы жоқ
ғылыми жобалар
мен
стажировкаларды
ң әсері
Медициналық
ЖОО
Алдыңғы
қатарлы
шетел ЖОО
Ұзақ уақытты
серіктестік
Медициналы
қ ЖОО
Стратегиялық серіктестікті дамыту
Серіктесті таңдау:
1. ТОР 500 бүкіләлемдік рейтингтен
2. Дәрігерлік кадрларды барлық
рейтингтерін дайындау
3. Университеттік клиникалардың болуы
4. Университеттік
бағдарламаларды
аккредиттау
5. Академиялық мобильділік
С е р і к те с т і к т і ң н е гі з гі ба ғыт т а р ы :
1 . Б а с ш ы л ы қ қ ы з м е т і н б а с қ а ру м е н а қ ш а л а й
қ а м т а м а с ы зд а н д ы р у
2. ППС мен ЖОО қызметкерлерін оқыту
3 . О қ ы т ы л у б а ғ д а рл а м ы н д а м ы т у
4. ҚР мед ЖОО ғылыми жобаларын дамыту
5. Студенттердің әлеуметтік дамуы
Дамыту механизмдері:
Консалтинг (2016-2017 жж.)
М е н то рл і к (2017-2018жж.)
Бірлескен басшылық
(2018-2019 жж.)
Сенімді басшылық (
2020 жылдан бері )

18. «Ұлттық фармацевтикалық саясатты енгізу және дамыту» проектісі Жоспарды дамыту

«Ұлттық фармацевтикалық саясатты енгізу және дамыту » проектісі
Жоспарды дамыту
1. ДЗ жетімділігін
қамтамасыз ету
Оқытылуды дамыту
2. ДЗ қамтамасыздануы
мен қауіпсіздігі
2018 ж бастап GXP
халықаралық стандарттау
Сатып алу жүйесін
дамыту
Фармацевтикалық
жобаларды ДДҰ
сертификаттау
ДЗ мемлекеттік тіркелуі
мен GMP стандартын
қамтамасыздандыру
Фармацевтикалық
мемлекеттік бақылау
жүйесін дамыту
18
3. ДЗ рационалді
қолдануын қамтамасыз ету
ДЗ іріктеу және КМТК көрсету
Қазақстан ұлттық
фармацевтикалық
формулярын құру
ДЗ рационалді қолдануын
дамыту және ДЗ этикалық
нормативтерін дамыту
2

19. Фармацевтикалық тәжірбиені енгізу арқылы сапаны бақылаудан сапаны қамтамасыз ету жүйесіне өту

20162017ж.
ж
Лабораторлық зерттеулерді
болдырмау ЛС ICH мемлекет
аймақтарында GMP
шарттарында жасалған.
Арнайыланған экспертизаны
оптимизациялау
Декларирлеу арқылы
қауіпсіздікті бағалауды
оптимизациялау(ICH аймағы
мемлекеттері,GMP PK)
Біріңғай эксперттік есеп
2018ж
Фармацевтикалық
тәжірбиені енгізу
арқылы сапаны
қамтамасыз етуге көшу
Экспертиза жүргілілуіне көз жеткізу
Жыл сайын нарықтан алып отыру
Фармаконадзор ұйымдастыру
Автоматизацияланған идентификацияны енгізу
Субъекттерді стандартқа сай келуін қадағалау
2019ж
Лабораторлық
экспертизаны
болдырмау
Қауіпсіздік және сапаны
бағалауды болдырмау
Нарықтан алу жүйесін
құру

20. «Инфрақұрылым және мемлекеттік –жеке серіктестікті дамыту»жобасы

Мақсаты:
ГЧП негізінде медициналық денсулық сақтау
инфрақұрылымын ары қарай дамытуды қамтамасыз ету.
Тапсырмалар:
1. Инфрақұрылым дамуына инвестициялау қажеттілігі анализі
мен байланысты оптимизациялау.
2. Шетелдік және мемлекеттік инвестрлерді шақыру
3. ГЧП-ның түрлерін іске асыру
• концессия(құрылыс және капитальды ремонт)
• ДУ –ға өткізу және денсаулық сақтау ұйымдарын
жекешелендіру.
• Медициналық техниканы алу үшін контракттарға отыру
• лизинг
• Артықшылықтары
БСМП
• 5 әлеуметтік маңызды инфекциялық емес
аурулар(миокард инфаркті,жедел ми қан
айналым бұзылысы :инсульт)қатерлі
түзілістер ,травма,жүктілік т.б
• ІТ ФСМС
• Санитарлық авиация
____Клиника
Денсаулық сақтау
инфрақұрылымы
______Жабдықтар________
_ІТ технологиялар
____Тағы басқа_________
Қаржыландыру
Бұған дейін
Жоспарланып отыр
Мемлекеттік
қаржыландыру
Жеке меншік
инвестициялар
ОСМС тарифі
+
Қайтарым
механизмі
Ақылы қызмет
ГЧП бойынша
мемлекеттік қолдау

21. 2016-2009 жылдарға арналған ГҮП инфрақұрылым іс-шараларын дамыту

21
2016-2009 жылдарға арналған ГҮП инфрақұрылым іс -шараларын дамыту
I
Инфрақұрылым инвестициялық дамытуды оңтайландыру қажеттілігіннен бастап талдау керек
Іс шаралар
Оңт айландыру ды жо спарлау (интеграция,орталықтандыру
және орталықтандырусыз).
Дербес аймақтық өңірлерде перспективалық өзектілікті жоспарлап
дамыту
2017
2017-2018
II
Жауапты орындаушылар
М ИО,
Денсаулық сақтаудың бірыңғай инфрақұрылымының дамытуды
әзірлеу және бекіту
М З С Р РК келісу
М З С Р РК
Инвестициялық инфрақұрылымды жеке дамыту
Нәтижесі
Денсаулық сақтауды оңтайландырып
ұйымдастыру
Денсаулық сақтаудың инфрақұрылымын
дамытуды бірыңғай жоспарлау
(жоспарлау-шебері) бойынша
Денсаулық сақтау саласының
инвестициялық негізін
жоспарлау
НПА жетілдіру:
1. Тар ифті саясат (инвестициялық компонентке қосу)
2 . О З Р С д е н с а у л ы қ с а қ т а у и н ф р а қ ұ р ы л ы м ы н е г і з і н д е с т а н д а р т т а у (архитектуралық және техногенд і )
3. Заңнамалық кедергілер ді анықтау,олар ды жою,жүзеге асыру жобасымен тығыз байланысты
Жобаны дайындау:
1. Жо баның өлшемдер ін әзір л еп таң дау
2. Инвестициялық саланың тартымдылық жобасын қалыптастыру
3. До кумент т і к жобасын әзір л еу
4. Жеке инвестормен жұмыс жасауда,бастамада қолдау көрсету
5. Жобаны дайындауға қаржыландырып көмектесу
Жағдайд ы жү зеге асыр уды қ ү р у :
1. ГҮП жылжытуды жоспарлау үшін қолжетімді аспаптармен ұзақ мерзімді қаржыландыруды дамыту және көмектесу
2. PR жылжытуды жоспарлау
3. ГҮП жоспарлау мониторингімен қамтамасыз ету
НПП және НПЗ
бірлестікте

22. «Денсаулық сақтау саласын ақпараттандыру» жобасы

«Денсаулық сақтау саласын ақпараттандыру » жобасы
Денсаулық сақтау саласын ақпараттандыру моделі
22
Науқастардың өз денсаулығы туралы ақпаратқа қол жеткізуі
Денсаулықтың электрондық паспорты
Медициналық қызметтерді
қаржыландыруды қамтамасыз ету
Басқарушылықты,шешімдерді
қабылдау
МЗСР РК ақпарттық
жүйесі
ФСМС ақпараттық жүйесі
Медициналық персоналдардың жұмысын
автоматизация түрінде ұйымдастыру
Платформа
интероперабельности
Науқастың жеке
кабинеті
Науқастың денсаулық жағдайын
қашықтықтан мәліметтер алу
Госпитальдық ақпараттық жүйесі
Смарт медицинасы

23. Госпитальдық ақпараттық жүйе

1.
2.
3.
4.
Тапсырмалар:
Медициналық ұйымдардағы(клиникалықтыда қосқанда) барлық процестерді
автомазициялау.
Медициналық мәліметтерді қағассыз технологиялар түрінде енгізу.
Медициналық көмектің сапасын арттыру және медициналық қателерді болдырмау.
Медициналық көмек көрсететіндер тарапынан шағымды азайту.
2016 жыл
1) 10 медициналық
мекемелерде пилоттық
жобаны іске асыру ВБ
жүйесі бойынша
интероперабельді
платформалармен
тестілеуді
интеграциялау.
2) МЖК негізінде
ГИЖдің жобаларды
іске асыру.
2017 жыл
1) ГИЖдегі негізгі
шығындарды есептеу
механизмін енгізу.
2)ТЖ
сертификациясында
НПА қабылдау
3) ГИЖ сертификаттау
механизмін енгізу.
2018 жыл
1)МЖКні стимульдеу
арқылы медициналық
ұйымдарды қамтуды
арттыру.
2019 жыл
1) ГИЖ қабылдаған
ұйымдарды қағассыз
медициналық
мәліметтерді енгізу
жүйесіне сатылы түрде
өту.

24. Күтілетін нәтижелер

Халық үшін
• Азаматтардың және жалпы қоғамның денсаулығын нығайту, өмір сүру ұзақтығын арттыру.
• Медициналық көмектің қолжетімділігін, толықтығын және сапасын арттыру.
• Халық мұқтаждығын қанағаттандыру мақсатында денсаулық сақтау жүйесінде сұранысты жоғарылату.
• Амбулаторлы дәрілік қамтамасыз етуді тегін беру аясын кеңейту.
• Денсаулық сақтауда заңсыз төлемдер деңгейін азайту.
• Заманауи және қауіпсіз медициналық технологияларға және дәрілерге деген қолжетімділік.
Мемлекет үшін
• Медициналық көмектің универсальды/жалпыға бірдей қамтуы.
• Азаматтардың денсаулығын нығайтуға және жауапкершілігін арттыуға қызығушылық.
• Көрсетілетін көмек пен кеткен шығынды тепе теңдікте ұстайтын тұрақты денсаулық сақтау жүйесі.
• Денсаулық сақтау жүйесіне тәжірибелік басқаруды және жеке инвестицияны тарту.
• Ресурстарды қолдану эффективтілігін арттыру.
Жұмыс беруші үшін
• Еңбектік ресурстардың сапасын арттыру.
• Денсаулық сақтауды дамытуға деген жауапкершілік .
• Денсаулық сақтау секторын инвестициялау мүмкіндегі.
Медицина саласы үшін
• Керекті нәтиже алу үшін тұрақты қаржыландыру.
• Еңбекті төлеу жүйесінде ілгері қадам: бәсекеге қабілетті төлемақы алу мүмкіндігі.
• Негізгі құралды уақытылы жаңартып отыру және заманауи технологияларды қолдану.
• Ақпараттық технологияларды дамыту.

25.

Назарларыңызға рахмет!
English     Русский Rules