Маргарет тетчер. Політика «Тетчеризму»
Біографія
Політика Тетчеризму
Сутність політики полягала
Результатати “тетчеризму” :
негативні наслідки:
939.22K
Categories: policypolicy biographybiography

Маргарет Тетчер. Політика «Тетчеризму»

1. Маргарет тетчер. Політика «Тетчеризму»

МАРГАРЕТ ТЕТЧЕР.
ПОЛІТИКА «ТЕТЧЕРИЗМУ»

2. Біографія

БІОГРАФІЯ
Маргарет Тетчер, мабу ть, найвідоміша жінка-політик у світі.
Вона народилася в Англії 13 жовтня 1925 року в набожній
родині. Батько був дрібним підприємцем. Він намагався
дати своїй дочці все, чого не було в нього самого, тому він
завжди вчив її бу ти зразковою особистістю і порядною
людиною.

3.

У п'ятирічному віці Маргарет Тетчер вже вміла грати на
фортепіано, в дев'ятирічному вона перемогла на літерат урному
конкурсі. Крім того, вона допомагала батькові по роботі в
магазині і таким чином освоїла ази підприємницької діяльності.

4.

Маргарет Тетчер закінчила коледж і університет в Оксфорді.
У 1951 році Тетчер вийшла заміж за бізнесмена Дениса
Тетчера. Саме його прізвище вона взяла собі після весілля.

5.

У 1950 році Маргарет Тетчер
спробувала балот уватися в
парламент, але безуспішно.
У 1970 році вона посіла пост
міністра оборони, а вже через 5
років очолила партію.
У 1979 році Тетчер стала прем'єр міністром Англії. Вона працювала
на цій посаді до 1990 року. Після
цього Маргарет Тетчер стала
членом палати лордів.

6. Політика Тетчеризму

ПОЛІТИКА ТЕТЧЕРИЗМУ
Тетчеризм — політика консервативного правління Великої
Британії на чолі з Маргарет Тетчер (1979—1990), що
супроводжувалась приватизацією національних
підприємств, монетаризмом у фінансово-економічній сфері,
зменшенням фінансування освіти й охорони здоров'я.
Політика тетчеризму тісно пов'язана з соціальноекономічними понят тями та категоріями неолібералізму та
"шокової терапії".

7. Сутність політики полягала

СУ ТНІСТЬ ПОЛІТИКИ ПОЛЯГА ЛА
:
в підтримці вільного підприємництва і особистої ініціативи;
податковій реформі (відмова від прогресивних ставок
оподаткування приватних осіб та підприємців, податкові
пільги для підприємництва, скорочення прямого
оподаткування і розширення непрямих податків);
скороченні бюджетних витрат (скорочення державного
апарат у, ліквідація галузевих міністерств; скорочення
соціальних програм);
антиінфляційній політиці (обмеження грошової маси в обігу,
підвищення ставки банківського процент у; скасування
обмежень на експорт капіталу);
приватизації державних галузей і підприємств (вугільна,
автомобільна, металургійна, газова і нафтова,
авіакосмічна, телекомунікаційна, залізничний та повітряний
транспорт тощо);
правовому регулюванні проведення страйків..

8. Результатати “тетчеризму” :

РЕЗУЛЬТАТАТИ “ТЕТЧЕРИЗМУ” :
зниження інфляції з 18 до 6 відсотків;
позитивна динаміка темпів економічного зростання (темпи
промислового виробництво – з 1 до 4-6 відсотків тощо);
збільшення питомої долі британського промислового
виробництва у промисловому виробництві капіталістичних
країн з 4 до 6 відсотків;
збільшення золотовалютних резервів з $ 4,3 млрд. до $ 16
млрд.;
скорочення безробіт тя з 11 до 8 відсотків;
помітне зростання доходів і жит тєвого рівня населення;
високий авторитет М. Тетчер та підтримку виборців.

9. негативні наслідки:

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ:
скоротились обсяги житлового будівництва,
деякі стат ті витрат місцевого бюджет у стали стат тями
витрат державного.
економія на місцевих витратах на соціальну сферу
потребувала збільшення державних витрат.
English     Русский Rules