Пам’ять. Фізіологічні механізми та види пам’яті
Пам’ять
Пам’ять
Пам’ять
Пам’ять
Фізіологічні механізми пам’яті
Фізіологічні механізми пам’яті
Фізіологічні механізми пам’яті
Фізіологічні механізми пам’яті
Фізіологічні механізми пам’яті
Фізіологічні механізми пам’яті
Фізіологічні механізми пам’яті
Види пам’яті за механізмами збереження інформації
Види пам’яті
Види пам’яті
Види пам’яті
Види пам’яті
Види пам’яті
Види пам’яті
Види пам’яті
Види пам’яті
Механізми відтворення
Механізми відтворення
Види пам’яті за інформацією
Види пам’яті за інформацією
Види пам’яті за інформацією
Види пам’яті за інформацією
Види пам’яті за інформацією
Види пам’яті за інформацією
Запам’ятовування
Види пам’яті за інформацією
Види пам’яті за інформацією
Види пам’яті за інформацією
Види пам’яті за інформацією
Види пам’яті за інформацією
Види пам’яті за інформацією
Види пам’яті за інформацією
4.12M
Category: psychologypsychology

Пам’ять. Фізіологічні механізми та види пам’яті

1. Пам’ять. Фізіологічні механізми та види пам’яті

2. Пам’ять

Пам’ять забезпечує нагромадження та відтворення попереднього досвіду

3. Пам’ять

Щось важливе не зникає, а відкладається у пам’яті

4. Пам’ять

Пам’ять – це здатність психіки запам’ятовувати, зберігати і відтворювати
одержану інформація

5. Пам’ять

Обсяг пам’яті – 3 х 108 біт інформації, а у великому словнику – 105

6. Фізіологічні механізми пам’яті

Давні греки шанували богиню пам’яті Мнемозину і вважали, що
інформація закарбовується у речовині мозку

7. Фізіологічні механізми пам’яті

Механізми пам’яті досі до кінця не вивчені

8. Фізіологічні механізми пам’яті

І.Павлов вважав, що в основі запам’ятовування лежать
умовні рефлекси (тимчасові нервові зв’язки)

9. Фізіологічні механізми пам’яті

Запам’ятовування – збудження певних ділянок кори
й утворення нових нервових зв’язків

10. Фізіологічні механізми пам’яті

Зберігання інформації – утворення умовних рефлексів (асоціацій,
зчеплення нових зв’язків зі старими вогнищами збудження)

11. Фізіологічні механізми пам’яті

Відтворення – утворення тимчасових зв’язків із центрами аналізаторів

12. Фізіологічні механізми пам’яті

Забування – гальмування нервових зв’язків

13. Види пам’яті за механізмами збереження інформації

Сенсорна (оперативна) пам’ять – результат проходження
інформації від рецепторів до кори чутливими нейронами

14. Види пам’яті

Сенсорна пам’ять зберігається частки секунди, за цей
час здійснюється аналіз і синтез

15. Види пам’яті

Короткочасні подразники не усвідомлюються,
але можуть впливати на підсвідомість

16. Види пам’яті

Молодші класи – 4-5 слів
Середні класи – 7-8 слів
Старші класи – 9-12 слів
Короткочасна пам’ять зберігає інформацію кілька секунд

17. Види пам’яті

Інформація у короткочасній пам’яті постійно повторюється за
рахунок внутрішньої мови (циркуляція нервових імпульсів)

18. Види пам’яті

Нова інформація витісняє стару із короткочасної пам’яті

19. Види пам’яті

Довготривала пам’ять майже необмежена за обсягом і
зберігається багато років

20. Види пам’яті

На довготривалій пам’яті ґрунтується набуття і
закріплення знань, умінь, навичок

21. Види пам’яті

Довготривала пам’ять змінює структуру нейронів мозку
(синапси, медіатори, нейропептиди)

22. Механізми відтворення

Теж вивчені недостатньо

23. Механізми відтворення

Легше відтворювати те, що запам’ятовувалося у певній системі

24. Види пам’яті за інформацією

Рухова пам’ять. Ігри

25. Види пам’яті за інформацією

Рухова пам’ять. Спорт

26. Види пам’яті за інформацією

Рухова пам’ять. Праця

27. Види пам’яті за інформацією

Рухова пам’ять дозволяє засвоїти мовлення і письмо

28. Види пам’яті за інформацією

Образна пам’ять пов’язана з формуванням чуттєвих образів

29. Види пам’яті за інформацією

Зорова

30. Запам’ятовування

31. Види пам’яті за інформацією

Слухова

32. Види пам’яті за інформацією

Нюхова

33. Види пам’яті за інформацією

В образній пам’яті бере участь І і ІІ сигнальні системи

34. Види пам’яті за інформацією

Емоційна пам’ять. Богдан Ступка в ролі Тараса Бульби

35. Види пам’яті за інформацією

Змістова (словесно-логічна) пам’ять має подразником слово

36. Види пам’яті за інформацією

Словесно-логічна пам’ять – основа навчання та наукової діяльності

37.

Я: треба записати, поки
не забув
МОЗОК: треба забути,
поки не записав

38. Види пам’яті за інформацією

English     Русский Rules