СОЦІОЛОГІЯ
що таке соціологія?
соціологія вивчає:
місце соціології серед інших наук
знання якими володіє соціолог
уміння якими володіє соціолог
працевлаштування соціологів
працевлаштування соціологів
працевлаштування соціологів
вступна кампанія
Дякуємо за Увагу!
106.45K
Category: sociologysociology

Що таке соціологія?

1. СОЦІОЛОГІЯ

2. що таке соціологія?

ЩО ТАКЕ СОЦІОЛОГІЯ?
Соціологія (від лат. – суспільство та гр. – наука) – дослівно – це
‟наука про суспільство”. Цей термін був запроваджений у
середині Х1Х ст. французьким соціологом Огюстом Контом і
спершу позначав поняття ‟суспільствознавство”.
Соціологя – наука про соціальну реальність, системи, що її
складають, закономірності її функціонування та розвитку,
соціальні інститути, відносини і спільноти.

3. соціологія вивчає:

СОЦІОЛОГІЯ ВИВЧАЄ:
Сьогодні соціологія – молода наука, яка вивчає найбільш
складний, мінливий об’єкт – людське суспільство, його
структуру, закони розвитку, поведінку людини. Це та наука, яка
формує та утверджує погляд на громадянське суспільство, як
взаємопов’язану цілісність, яка постійно перебуває у стані
мінливості та розвитку. Саме ця наука з’ясовує місце та функції
кожного соціального явища і процесу, дає людям потрібні
орієнтири, допомагає зрозуміти обставини життя, що їх
оточують у безмежному процесі людських відносин.
Соціологи продовжують сперечатися про те: що таке
суспільство,
яке
воно,
чому
постійно
змінюється,
ускладнюється, набуває нових форм.

4. місце соціології серед інших наук

МІСЦЕ СОЦІОЛОГІЇ СЕРЕД ІНШИХ
НАУК
У системі суспільних та гуманітарних наук соціологія займає
особливе місце серед інших дисциплін.

5. знання якими володіє соціолог

ЗНАННЯ ЯКИМИ ВОЛОДІЄ
СОЦІОЛОГ
Статистика і соціальна теорія;
Знання комп’ютерних
програм;
Правознавство;
Економіка;
Політологія;
Історія;
Психологія;
Соціологія і соціальна робота;
Аналітичне та критичне
мислення;
Комунікативні навички;
Навики написання зв’язних
текстів.

6. уміння якими володіє соціолог

УМІННЯ ЯКИМИ ВОЛОДІЄ
СОЦІОЛОГ
Уміння шукати інформацію;
Самостійно ставити та розв’язувати задачі;
Здійснювати діагностику та аналітику соціальної сфери;
Розробляти і реалізовувати соціальні проекти;
Розробляти і реалізовувати рекламні й
PR-компанії в
соціальних сферах;
Здійснювати посередницьку й консультаційну діяльність;
Проводити соціологічні і психологічні дослідження в соціальній
сфері;
Вести наукові дослідження.

7. працевлаштування соціологів

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
СОЦІОЛОГІВ
Менеджер дослідницького проекту;
Менеджер по набору із навчання персоналу;
Піар-менеджер;
Державний службовець в органах влади та місцевого
самоврядування;
Експерт соціальних служб;
Консультант в мистецьких та культурних центрах, політичних
партіях та недержавних громадських організаціях.
Бакалавр соціології

8. працевлаштування соціологів

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
СОЦІОЛОГІВ
Консультант з маркетингу;
Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою;
Спеціаліст державної служби;
Соціолог-кримінолог;
Викладач професійно-технічного закладу;
+ посади бакалавра.
Спеціаліст соціології

9. працевлаштування соціологів

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
СОЦІОЛОГІВ
Науковий співробітник;
Керівник соціологічних досліджень;
Керівник маркетингових досліджень;
Науковий співробітник в сфері соціального захисту населення;
Викладач професійно-технічного та вищого навчального
закладу;
Старший піар-менеджер мистецьких та культурних центрів;
ЗМІ та видавничий бізнес;
+ посади бакалавра, спеціаліста.
Магістр соціології

10. вступна кампанія

ВСТУПНА КАМПАНІЯ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Адреса: 79602 м. Львів, вул. Січових стрільців, 14
Телефон: 239-43-30, 272-20-68
Е-mail: [email protected]
Для вступу до Львівського національного університету імені Івана
Франка, історичний факультет, спеціальність – соціологія,
потрібно здати ЗНО по предметах:
Українська мова та література;
Історія України;
Англійська мова або математика.

11. Дякуємо за Увагу!

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules