УМОВИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В 2019 РОЦІ (НАКАЗ МОН УКРАЇНИ 11 ЖОВТНЯ 2018 № 1096)
РОЗДІЛ VII. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ОСНОВНІ ЗМІНИ ТА НОВАЦІЇ ПРИ ВСТУПІ У 2019 РОЦІ
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
3.34M
Category: educationeducation

Кроки вступу до Запорізького Національного Унівкрситету

1.

2.

Перелік конкурсних предметів за кожною
спеціальністю - на сайті Приймальної комісії
web.znu.edu.ua/pk
Мінімальний бал для подання документів з
кожного конкурсного предмета - 100.
ТІЛЬКИ для тих, хто вступає на освітні
програми «Спорт» та «Фізичне виховання».

3.

В атестаті та сертифікаті ЗНО мають співпадати
Прізвище, ім’я, по-батькові ЯК В ПАСПОРТІ
Якщо Ви знайшли помилку в атестаті –
звертайтесь до школи або департаменту освіти.
Якщо Ви знайшли помилку в сертифікаті ЗНО –
звертайтесь до регіонального ЦОЯО.

4. УМОВИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В 2019 РОЦІ (НАКАЗ МОН УКРАЇНИ 11 ЖОВТНЯ 2018 № 1096)

5.

ДОДАТОК 4
до УМОВ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
України в 2019 році

6.

7. РОЗДІЛ VII. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі
повної загальної середньої освіти вступають на
перший курс для здобуття ступеня бакалавра,
зараховуються бали сертифіката (ів) зовнішнього
незалежного
оцінювання
(результати
вступних
іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних
предметів.
Перелік конкурсних предметів, творчих заліків
та творчих конкурсів для вступу на навчання для
здобуття ступеня бакалавра на відкриті та
фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на
основі повної загальної середньої освіти визначено в
ДОДАТКУ 4 УМОВ ПРИЙОМУ.

8.

ДЛЯ НЕБЮДЖЕТНИХ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ, ТВОРЧИХ ЗАЛІКІВ
ТА ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗАКЛАДОМ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ( далі ЗВО), але
перший - українська мова і література
другий – обирається з математики, історії України,
іноземної мови або біології за вибором ЗВО
третій – обирається з переліку загальноосвітніх
предметів, з яких проводиться зовнішнє
незалежне оцінювання (ЗВО може передбачити
право вступника на вибір з двох предметів), або
проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений
для цієї спеціальності).

9.

В 2019 році вступники можуть подавати на
місця державного замовлення до 7 заяв
на 4 спеціальності.
Тобто, Ви можете обрати 1 спеціальність, і подати на
неї заяви до 7 ЗВО
АБО
Обрати 4 спеціальності, і подати на них заяви у 1-2
ЗВО.
ЗВО №1
1. 073 Менеджмент
2. 231 Соціальна робота
3. 061 Журналістика
ЗВО №2
4. 081 Право
5. 231 Соціальна робота
6.
7.
ЗВО №3
081 Право
231 Соціальна робота
На контракт кількість заяв та
ЗВО (закладів вищої освіти) не обмежена.

10.

Пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є найвищою
пріоритетністю) їх розгляду при адресному розміщенні бюджетних місць).
Це ступінь важливості цієї заяви для Вас в цьому ЗВО.
(тільки для вступу на місця державного замовлення)
Пріоритет «1» – найбільш бажана спеціальність у ЗВО.
Пріоритет «7» - найменш бажана спеціальність ЗВО.
ЗВО №1
Назва спеціальності
ЗВО №2
Пріоритет
Назва спеціальності
ЗВО №3
Пріоритет
Назва спеціальності
Пріоритет
081 Право
1
081 Право
6
081 Право
4
073 Менеджмент
2
231 Соціальна робота
7
231 Соціальна робота
5
061 Журналістика
3

11.

Подача документів здійснюється ТІЛЬКИ в електронній
формі як на денну, так і на заочну форму навчання.
Виключення:
особи, які мають захворювання, що є перешкодою для здачі ЗНО;
діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
особи, які мають помилки в документах;
особи, які мають посвідку на постійне проживання або є іноземцями.
(Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів
вищої освіти України в 2019 році, розділ VI «Порядок
прийому заяв та документів для участі у конкурсному
відборі до закладів вищої освіти»)

12.

Створюєте електронний кабінет вступника: вдома або
в консультативному пункті ЗНУ (навчальний корпус
№ 2, Приймальна комісія).
-
Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
адресу електронної пошти, до якої має доступ;
номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО;
серію та номер атестата про ПЗСО;
середній бал додатка до вказаного атестата за 12- бальною
шкалою з округленням до десятих частин бала.
Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію)
додатка до документа про повну загальну середню освіту та
фотокартки.

13.

Подача заяв на вступ для тих, хто має складати
творчі конкурси (Графічний дизайн, Театральне
мистецтво, Фізичне виховання, Спорт),
вступні іспити.
Подача заяв на вступ для тих, хто не складає творчі
конкурси, а вступає тільки на основі сертифікатів
ЗНО.

14.

11.07 – 22.07.2019
Проведення творчих конкурсів (додаткова сесія) для
вступу тільки на місця за кошти фізичних та\або
юридичних осіб.
Відповідно до Умов прийому в 2019 році у творчих конкурсах
мають право брати участь особи, які здобули документ про
повну загальну середню освіту, або завершують її здобуття до
10 липня 2019 року, що підтверджується довідкою
відповідного закладу освіти.

15.

Рекомендація до зарахування на денну форму навчання (державне
замовлення і контракт), заочну форму навчання - державне замовлення.
В електронному кабінеті з’явиться статус «Рекомендовано».

16.

-
атестат та додаток до нього;
сертифікат ЗНО та роздруковані оцінки;
паспорт (при наявності ID-картки необхідно надати копію витягу з
Єдиного державного демографічного реєстру щодо місця проживання
або довідки про реєстрацію місця проживання);
4 фото 3х4 (як на документи);
військовий квиток або посвідчення про приписку (для хлопців);
інші документи.
01.08.2019
НЕ ПІЗНІШЕ 12.00
НЕ ПІЗНІШЕ 30.09. 2019
за державним замовленням
денна та заочна форма
ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА\АБО
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
денна та заочна форма

17.

На що звертати увагу вступнику, який розраховує отримати
місце державного замовлення?
Конкурсний бал. На одну і ту ж спеціальність в різних ЗВО
вступник може мати різний конкурсний бал, в залежності
від вагових коефіцієнтів, встановлених ЗВО.
Пріоритетність. Вона є показником
спеціальності в цьому ЗВО для вступника.
важливості
цієї
Прохідний бал за спеціальністю. Окрім конкурсу по ЗВО,
вступник бере участь в конкурсі за спеціальністю по всій
країні. Тобто необхідно звертати увагу не лише на те, чи
проходить вступник за балами на державне замовлення до
вказаного ЗВО.

18.

19. ОСНОВНІ ЗМІНИ ТА НОВАЦІЇ ПРИ ВСТУПІ У 2019 РОЦІ

Сертифікати ЗНО 2018 та 2019 років з усіх предметів.
Подати також можна буде сертифікати ЗНО за 2017 рік, однак
окрім оцінок з іноземних мов – англійської, французької,
німецької та іспанської.
***
Загальне скорочення термінів вступної кампанії на 3 дні
порівняно з 2018.
***
Можливість реєстрації електронних кабінетів до 30 серпня,
для подання заяви вступниками
на заочну форму навчання на контракт.
***
Творчі конкурси відповідно до Умов прийому
01 липня 2019 - 10 липня 2019 для тих, хто бажає вступити
на бюджетні місця
Додаткова сесія творчих конкурсів
11 липня 2019 - 22 липня 2019,
лише на контрактні місця.
Заклади вищої освіти попередньо узгоджують графік проведення
творчих конкурсів з МОН України.

20.

Першочергове зарахування тих вступників у медичні та
педагогічні ЗВО, що будуть працювати в селах. Спеціальності
галузей знань «Освіта/Педагогіка» і «Охорона здоров’я».
Ці вступники повинні укласти угоду про відпрацювання не менш
як 3 (три) роки в селі або селищі міського типу.
***
Мінімальний конкурсний бал для вступу на спеціальності галузей
знань «Право», «Публічне управління та адміністрування»
та «Міжнародні відносини» - 130.
***
Фіксований перелік конкурсних предметів для вступу на основі
ПЗСО на перший курс бакалавра. Розширено застосування
сертифікатів ЗНО з математики.
***
Поширені пільги для учасників бойових дій не тільки на учасників
АТО/ООС.
***
Для вступу на бакалавра на основі молодшого спеціаліста за
спеціальністю «Економіка» та спеціальностями галузі знань
«Управління та адміністрування» треба буде подавати
сертифікат ЗНО з української мови та літератури.
English     Русский Rules