№ 7 дәріс   Тақырып: Биология оқыту үрдісінде тәрбиелеу Ептіліктердің және білімдердің қалыптастыру
Жоспар:
Пайдаланылған әдебиеттер:
63.15K
Category: biologybiology

Биология оқыту үрдісінде тәрбиелеу Ептіліктердің және білімдердің қалыптастыру

1. № 7 дәріс   Тақырып: Биология оқыту үрдісінде тәрбиелеу Ептіліктердің және білімдердің қалыптастыру

2. Жоспар:

Тәрбие проблемасы.
Мектептегі білім беру.
Тәрбие жұмыстары.
Биологиялық оқытудағы тәрбие.
Тәрбие және таным.

3.

Тәрбие педагогиканың және биологияны
оқыту әдістемесінің проблемасы ретінде
қазіргі таңда аса өзекті болып табылады,
өйткені біздің қоғамымыздың идеологиясында,
қоғамдық өмірінде және білім беру жүйесінде
құндылықтар
басымдылығының
елеулі
алмасуы болды.

4.

Мектептегі білім беру қазіргі қоғамның
жағдайына байланысты өмір мен еңбекке дайын,
жан-жақты
дамыған
тұлға
тәрбиелеуге
бағытталған. Осы мақсатқа сәйкес биологияны
оқыту үрдісінде басқа да пәндегілердей
дүниетанымдық, адамгершілік, еңбек, дене,
гигиеналық,
этикалық,
патриоттық
және
экологиялық тәрбие өз мәнінде, заман талабына
сай берілуі тиіс.

5.

Оқытумен байланысты тәрбие жұмысы өте
күрделі және жан-жақты ойлануды талап етеді. Ол
тәрбиелік маңызы бар ақпаратпен шектеліп қала
алмайды. Тәрбиелеу – тәрбилік сипаттағы білімді
есте сақтаудан ғана емес, ол соңғы нәтижесінде
дүниетаным қалыптасытратын, білімді сенімге
айналдырудан тұрады.

6.

Биологияны
оқытуда
тәрбиенің
барлық
элементтері бір-бірімен тығыз байланысты.
Мысалы, дүниетанымды тәрбиелеу экологиялық
тәрбиемен, қоршағанорта мен тіршілік әлеміне
деген
құндылық
қатынас
тәрбиелеумен;
адамгершілік тәрбиесі – этикалық тәрбиемен; дене
тәрбиесінің – гигиеналықжәне салауаттылықпен,
ал
салауаттылық

имандылықпен,
адамгершілікпен, руханилықпен және патриоттық
тәрбиемен тығыз байланысты.

7.

Барлық тәрбие тұтасымен алғанда және
оның әрбір элементі оқушылардың таным
әрекетімен байланысты екенін атап айтуға
болады. Тәрбиенің және танымның барлық
элементтерінің осындай өзара байланысты
биологияны оқытуда тәрбиенің табысты
болуын қамтамасыз етеді.
«Биология» пәнінің тәрбиелік қызметі
орта мектептердегі жалпы оқыту жүйесінде
жүзеге асырылады.

8. Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Н.М.Верзилин «Общая методика преподавания
биологии» М,1972ж.
2. В.М.Корсунская «Уроки общей биологии»
М,1970г
3. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. «Общая методика
преподования биологии»

9.

Назарларыңызға
рахмет!!!
English     Русский Rules