№ 8 дәріс   Тақырып: Биология оқыту үрдісінде тәрбиелеу
Жоспар:
Пайдаланылған әдебиеттер:
65.80K
Category: biologybiology

Биология оқыту үрдісінде тәрбиелеу

1. № 8 дәріс   Тақырып: Биология оқыту үрдісінде тәрбиелеу

2. Жоспар:

Тәрбие
туралы түсінік.
Тәрбиенің мақсаты.
Тұлға тәрбиесі.
Тәрбиедегі адамгершілік бағыт.
Білімді сенімге айналдыру.
Биологиялық білім.

3.

Тәрбие
дегеніміз – жан-дүниені байлығы,
рухани байлық, ал тәрбиелеу –мақсатты
бағытталған жан-дүниені байыту үрдісі
(педагогикалық үрдіс).
Адамды қоршаған дүние – табиғат әлемі,
мәдениет әлемі оның жан дүниесінің байлығы,
осы «байлықты аяқ асты ету» көпшілік
пенденің қолынан келетін «өнер», ал оны бар
болмысыңмен сезіну, онымен қауышу –
жоғары дәрежедегі өнер, рухани құндылық.

4.

Тәрбиенің
мақсаты – әртүрлі арнайы
тәрбиелік шаралардың әсерімен оқушы
тұлғасында жағымды, тәрбиеші күткен
өзгерістерге жету. Ал тәрбиенің нәтижесі –
әлемге, қоғамға және өз-өзіне деген
қатынастар жүйесіндегі адамның тұлғалық
өзгерістері.

5.

Мектептегі білім беру қазіргі қоғамның
жағдайына байланысты өмір мен еңбекке
дайын, жан-жақты дамыған тұлға
тәрбиелеуге бағытталған. Осы мақсатқа
сәйкес биологияны оқыту үрдісінде басқа да
пәндердегідей дүниетанымдық,
адамгершілік, еңбек, дене, гигиеналық,
этникалық, патриоттық және экологиялық
тәрбие өз мәнінде, заман талабына сай
берілуі тиіс.

6.

Қазіргі жағдайда мектептегі білім беру мен
тәрбие адамгершілік бағытқа көп көңіл бөлуге
тиіс, яғни жеке тұлғаның өзіне деген
сенімділігі, дербестігі, өзін-өзі дамыту мен
тәрбиелеу және адамгершілік үлгілердің ұстаз
бен оқушы арасында сенімділік жағдайда
болуы. Адамгершілік идеялар мазмұнындағы
тәрбиенің
міндеті,
оқушының
жеке
тұлғасының қалыптасуына, оларға өз қажеттілектері мен мүдделерін сезінуге көмектесу.

7.

Оқытумен байланысты тәрбие жұмысы өте
күрделі және жан-жақты ойлануды талап етеді. Ол
тәрбиелік маңызы бар ақпаратпен шектеліп қала
алмайды. Тәрбиелеу – тәрбиелік сипаттағы білімді
есте сақтаудан ғана емес, ол соңғы нәтижесінде
дүниетаным қалыптастыратын, білімді сенімге
айналдырудан тұрады. Сенім қоршаған дүниеге
деген,
адамдарға
деген
қатынастарынан,
мүдделерінен,
қылықтарынан,
мақсаттарынан
көрінеді.

8.

Тәрбиелеу үрдісі тек қана сабақтарда
ғана жоспарлы жүргізілетін жұмысты
талап етіп қоймай, танымжорықтарда,
сабақтан тыс, сыныптан тыс
жұмыстарда да белгілі жүйені талап
етеді.

9.

Биологиялық білім – өсіп келе жатқан ұрпаққа
тіршілікті, өмірді аса үлкен, зор құндылық деп
түсінуді қалыптастырады. Биологияны оқу –
биосфераны қорғау адамзаттың тіршілік етуі ғана
емес, бүкіл тіршіліктің дамуы және сақталуы үшін
аса қажет жағдай екенін сезінуге әсерін тигізеді.

10. Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Н.М.Верзилин «Общая методика преподавания
биологии» М,1972ж.
2. В.М.Корсунская «Уроки общей биологии»
М,1970г
3. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. «Общая методика
преподования биологии»

11.

Назарларыңызға
рахмет!!!
English     Русский Rules