Північна корея
Політичний режим
Цензура
Список використаної лiт-ри
567.56K
Category: policypolicy

Північна Корея

1. Північна корея

2. Політичний режим

Політичний режим — тип, характер влади в країні;
сукупність засобів і методів здійснення політичної влади,
яка відображає характер взаємовідносин громадян і
держави.
Політичний режим визначається способом і характером
формування представницьких установ, органів влади,
співвідношенням законодавчої, виконавчої і судової
влади, центральних і місцевих органів, становищем,
роллю та умовами діяльності громадських організацій,
рухів, партій, правовим статусом особи, ступенем
розвитку демократичних свобод.

3.

Коре́йська
Наро́дноДемократи́чна
Респу́бліка — країна в
Східній Азії. Розташована у
північній
частині
Корейського
півострова.
Межує на півночі з Китаєм та
Росією,
а
на
півдні
Південною Кореєю. На сході
омивається
Японським
морем, на заході — Жовтим
морем. Столиця — Пхеньян.

4.

Політика
Корейської
Народно-Демократичної
Республіки відбувається
в
рамках
офіційної
державної
філософії
чучхе, концепції, створеної
Хван Чан-Йопом, а потім
віднесеної до Кім Ір Сена.
На
практиці
Північна
Корея
функціонує
у
вигляді
однопартійної
системи під контролем
тоталітарної
сімейної
диктатури,
що
іноді
характеризується
як
абсолютна монархія з Кім
Ір Сена і його спадкоємців.

5.

За Конституцією 1998 р.
колишній президент КНДР
Кім Ір Сен є «Вічним
Президентом», тому його
пост ніхто не вправі
займати.
Конституція
покладає
більшість
функцій,
що
зазвичай
належать главі держави,
на
Верховне
Народні
Збори. Після смерті Кім Ір
Сена в 1994 р., головою
уряду став його син, Кім
Чен Ір.

6.

Після смерті Кім Чен Іра до влади прийшов його
молодший син Кім Чен Ин.
В даний час починається формування культу Кім Чен
Ина. Наприклад, було дано розпорядження всім
чоловікам КНДР носити таку зачіску, яку носить їх вождь.

7.

Умовою встановлення тоталітарного режиму є закрите
суспільство, тобто таке суспільство, у якому зв’язки із
зовнішнім світом підконтрольні державі, інформація про
зовнішній світ проходить крізь призму державної пропаганди, а
інформація про внутрішнє становище приховується та
фальсифікується. Таким чином, за тоталітарного режиму
суспільство ізолюється у часі (фальсифікація історії,
переривання культурних традицій) та у просторі (інформаційна
ізоляція суспільства від зовнішнього світу і влади від
громадян).

8.

Усі публікації, статті та радіопередачі в КНДР візуються із
самого початку, щоб не припустити критики політичної
системи чи урядової політики. ЗМІ велено діяти виключно
як засобам для поширення політики, вказівок партії й
уряду. Крім того, радіоприймачі виробництва Північної
Кореи приймають тільки державні станції і радіопрограми.
Навіть радіоприймачі іноземного виробництва спочатку
проходять реєстрацію в Службі безпеки, де піддаються
регуляції і настроюються тільки на одну хвилю –
Центральної радіомовної станції Північної Кореї.
Спецслужби перевіряють шкали усіх радіоприймачів
країни раз на три місяці, і якщо пломба порушена, то
вважається, що власник приймає радіопередачі Південної
Кореї та інших "імперіалістичних" держав. Тоді він може
бути покараний, як "ідеологічний правопорушник".
Виняток становлять тільки радіоприймачі дипломатів
інших країн. При цьому уздовж державних кордонів КНДР
встановлені "глушилки".

9. Цензура

10.

За непідтвердженими поки
даними, Кім Чен Ин наказав
стратити міністра оборони
просто за те, що він заснув на
засіданні. Причому спосіб
страти був обраний вельми
витончений: міністра
розстріляли з зенітного
комплексу. Іншого міністра Кім
Чен Ин власноруч спалив з
вогнемета. Крім цього, за
наказом молодого корейського
вождя був страчений його
дядько разом з усією родиною,
включаючи малолітніх дітей.

11.

Отже, ми можемо в загальних рисах охарактеризувати
основні ознаки тоталітаризму, властиві
північнокорейському режиму:
обов'язкова для всіх ідеологія;
культ особистості;
цензура;
однопартійна система;
планова економіка;
розвинена пропаганда;
виняткова роль держави у всіх суспільних справах;
потужний репресивний апарат примусу.

12.

Незважаючи на уривчасті відомості про ситуацію в КНДР,
можна зробити висновок що її режим являє собою
приклад класичного тоталітаризму із відсутністю всіх
громадянських прав і свобод, зокрема свободи
вираження поглядів

13. Список використаної лiт-ри

http://faqukr.ru/novini-ta-suspilstvo/146465-politichnij-rezhimpivnichnoi-korei-oznaki.html
http://www.slideshare.net/ssuser00cc66/1-34118028\
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D
0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0
%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
English     Русский Rules