Ознаки політичного режиму:
Види політичних режимів:
Тоталітарний політичний режим
Демократичний політичний режим
Риси демократичного режиму:
4.38M
Category: policypolicy

Політичні режими

1.

2.

• Політичний режим
являє собою
сукупність методів,
прийомів, засобів
здійснення
політичної влади. Він
характеризує
середовище й умови
політичного життя
суспільства, іншими
словами − визначений
політичний клімат,
що існує в тій чи
іншій країні в
конкретний період її
історичного
розвитку.

3. Ознаки політичного режиму:

• 1. Політичний режим свідчить про те, як,
якими методами в країні здійснюється
політична влада.
• 2. Суть політичного режиму полягає в тому, що
цей підсумковий політичний стан (політична
ситуація) у даній країні виникає як результат
функціонування всіх елементів (інститутів) її
політичної системи.
• 3. Демократія служить головним критерієм
оцінки політичного режиму.

4.

Політичний режим
демократичний
тоталітарний
авторитарний

5. Види політичних режимів:

• Авторитарний політичний режим не без
підстав підрозділяється на твердий і
помірний. Верховна державна влада тут
належить еліті або диктатору і його
оточенню. Влада здійснюється твердими
методами насильства, часто неправового.
Твердий авторитарний режим не рахується з
основними правами і свободами громадян,
придушує політичну опозицію, забороняє
діяльність опозиційних партій.

6.

Авторитарні режими можуть бути класифіковані як:
•абсолютистські монархії, в яких верховна, виконавча, законодавча та
судова влада повністю належить одній особі (Саудівська
Аравія, Об'єднані Арабські Емірати тощо);
•військово-бюрократичні диктатури, встановлені внаслідок військових
переворотів (в різні часи: Аргентина, Бразилія, Греція, Чилі тощо);
•вождистські тоталітарні — спираються на авторитет сильного лідера,
можуть мати підтримку народу і передумовою становлення яких може
виступати певна загроза для держави
(Німеччина часів Гітлера, СРСР часів Сталіна);
•неототалітарні режими — владу контролює одна партія, інших партій
або не існує, або вони мають декоративний характер (Корейська
Народна Демократична Республіка).
•персональні тиранії — влада належить диктаторові та спирається на
підтримку поліцейського апарату (в різні часи
Гаїті, Нікарагуа, Сомалі, Уганда).

7.

Кім Чен Ин
Верховний
лідер КНДР.
Гітлер А.
Рехканцлер
Німеччини
1933-1945
Халіфа бін Заїд аль
Нахайян
президент Об'єднаних
Арабських Еміратів (Один
з найбагатших людей
світу за даними
журналу Forbes.
Абдалла ібн Абдель Азіз
ас-Сауд король Саудівської

8.

• Тоталітарний політичний режим був
характерним, насамперед, для колишніх
соціалістичних держав. Верховна влада при
ньому, зазвичай, належить диктатору і його
найближчому оточенню. Здійснюється влада
методами масового насильства в умовах
беззаконня і сваволі. Тоталітаризму властиві
однопартійна система і масована брехлива
пропаганда. Відповідно до цієї пропаганди
насильство застосовується тільки проти ворогів
народу, а насправді цим ворогом стає сам
народ.

9. Тоталітарний політичний режим

Тоталітаризм — система державно-політичної влади, яка
регламентує усі суспільні та приватні сфери життя людинигромадянина і не визнає автономії від держави таких
недержавних сфер людської діяльності
як економіка і господарство, культура, виховання, релігія.
Беніто Муссоліні
фашистський диктатор Італії
з 1922 по 1943 роки
Йосип Сталін
Колишній Голова
Ради Міністрів СРСР

10.

• Найреакційнішим є фашистський
політичний режим. Термін "фашизм"
італійського походження і перекладається
як зв’язування, об’єднання. Це відкрита
терористична диктатура реакційних сил, що
заперечує всяку демократію і законність.
Для фашизму характерні крайній шовінізм і
расизм, розв’язання загарбницьких війн
для поневолення нижчих націй і народів.

11. Демократичний політичний режим

• Поняття "демократія" (від гр.
demos − народ і kratos − влада)
означає народовладдя, владу
народу.
• Однак ситуація, за якої весь
народ здійснював би політичне
володарювання, тобто
безпосередня демократія, − це
лише ідеал.
• Реальна демократія є владою
людей, обраних народом. Вона
називається представницькою
демократією.

12.

Демократія — політичний режим, за якого
єдиним легітимним джерелом влади в державі
визнається її народ. При цьому управління
державою здійснюється народом,
безпосередньо (пряма демократія), або
опосередковано через обраних представників
(представницька демократія).

13. Риси демократичного режиму:

• 1. Джерелом влади в демократичній державі є народ.
• 2. Політична влада має в умовах демократії легітимний
характер і здійснюється відповідно до прийнятих законів.
• 3. Для демократичного режиму характерний поділ влади.
• 4. Демократичний режим характеризується правом народу
впливати на прийняття політичних рішень.
• 5. Важливою характеристикою демократичного політичного
режиму є політичний плюралізм.(передбачає різні позиції, погляди,
що відображають розмаїтість інтересів у суспільстві. Іншими
словами — багатопартійність.)
• 6. Демократичний політичний режим характеризується високим
ступенем реалізації прав людини.
English     Русский Rules