1.28M
Categories: educationeducation advertisingadvertising

Напрям підготовки “Міжнародна економіка”

1.

Напрям
підготовки
“Міжнародна
економіка”

2.

ТИ СУЧАСНИЙ, АКТИВНИЙ,
ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ?
ХОЧЕШ ПРАЦЮВАТИ
В МІЖНАРОДНІЙ КОМПАНІЇ?

3.

Тоді твій вибір
МІЖНАРОДНА
ЕКОНОМІКА
у ЖДТУ

4.

Наша головна мета — надавати
економічну освіту високого рівня у
сфері міжнародної економіки, яка
дозволить нашим випускникам мати
цікаву і добре оплачувану роботу.

5.

Переваги навчання
студента-міжнародника
З першого курсу студенти поглиблено
вивчають дві іноземні мови англійську та
польську) поглиблено, а також інші мови
факультативно

6.

Під час навчання студенти мають можливість
брати участь в міжнародних студентських
конференціях
і
олімпіадах,
проходити
стажування в провідних європейських
університетах та мовних школах за
кордоном, брати участь в міжнародних
освітніх проектах

7.

Після закінчення навчання фахівець з
міжнародної економіки може працювати
спеціалістом та керівником:
– спеціалізованих фінансово-кредитних
установ (банків, інвестиційних фондів¸ бірж);
– підприємств (які здійснюють експортноімпортну діяльність, залучають іноземні
інвестиції, мають іноземних бізнес-партнерів);
– представництв та філій іноземних компаній;
– органів державної влади.

8.

Специфіка майбутньої діяльності фахівця
в сфері міжнародної економіки базується на
вивченні фундаментальної економічної теорії
та передбачає формування практичних
навичок прийняття управлінських рішень для
підприємств і організацій, які залучені до
світогосподарських процесів.

9.

Медія та
Бухгалтерський
Управління
комунікації; 7,70
облік; 7,15
проектами та
Наукова-дослідна
програмами; 8,03
діяльність; 6,50
Адміністративна
діяльність; 5,01
Технічна
підтримка; 5,01
Операційна
діяльність; 10,21
Маркетинг; 11,23
Фінансова
діяльність;
12,99
Інші; 19,54
Інформаційні
технології; 4,87
Продаж; 16,66
Розвиток бізнесу;
4,64
Сфери діяльності фахівця з міжнародної економіки, %
(за даними зареєстрованих фахівців у бізнес-мережі LinkedIn)

10.

Deloitte
Ukraine; 8,70
Softserve; 9,66
EPAM Systems;
First Ukrainian
6,28
Unternational
Bank; 6,28
KPMG
Ukraine;
8,21
Інші; 21,74
Nestle; 10,63
Luxoft; 5,80
UkrSibbank;
5,80
Raiffeisen Bank
Aval; 5,31
Deloitte; 4,83
Pricewaterhouse
Coopers; 11,59
Ernst & Young;
16,91
Компанії, у яких працюють фахівці з міжнародної економіки
в Україні, % (за даними зареєстрованих фахівців у бізнесмережі LinkedIn)

11.

Ваші майбутні конкурентні переваги:
1
• Знання у сфері міжнародної економіки
2
• Розуміння норм міжнародного
економічного права
3
• Навики складання та економічного
супроводу міжнародних комерційних угод
4
• Володіння іноземними мовами
професійного спрямування

12.

Вивчення професійних іноземних мов дає
можливість випускникам факультету обліку і
фінансів отримувати другу вищу освіту за
кордоном (Республіка Польща)

13.

Для цього ми навчимо Вас:
1
2
3
4
5
• Планувати міжнародну діяльність, оцінювати її ефективність у
міжнародному економічному просторі
• Визначати стратегії ресурсного забезпечення міжнародної економічної
діяльності підприємства, обґрунтовувати її перспективні напрями
• Встановлювати, підтримувати та розвивати ділові відносини з
торгівельними партнерами, міжнародними організаціями, органами влади
• Розробляти інвестиційні проекти та оцінювати їх ефективність
• Вільно спілкуватися двома іноземними мовами у професійній діяльності та
повсякденному житті

14.

Гордість
факультету обліку і фінансів НАШІ ВИПУСКНИКИ

15.

Поплавська Анна, менеджер з розвитку
ТОВ «Протон Груп»
Будучи студентом, достатньо легко недооцінити
важливість володіння іноземними мовами і
витрачати на їх вивчення мало часу. Однак після
закінчення вузу, при пошуку роботи натикаєшся на
одну із вимог як великих, так і середніх компаній:
«знання іноземної мови». Англійська мова – класика у даному випадку. І
тут, так би мовити, приходить прозріння та розуміння втраченого часу. При
цьому недостатньо задекларувати, що ви її знаєте, але й вміти та не боятися
спілкуватися на будь-які теми.
На сьогоднішній день маючи значний досвід у використанні
англійської мови у робочих цілях можу із впевненістю сказати,
що чим більше почерпнеш в період навчання, тим легше буде
знайти роботу і зарекомендувати себе як перспективного
спеціаліста, який може і здатний розвивати не тільки себе, але
й компанію. Знання іноземної мови, а тим паче професійної,
робить людину конкурентною на ринку праці.

16.

Діділовський Олександр, старший
податковий консультант
«ПрайсуотерхаусКуперс»
Робота у міжнародній компанії відкриває чудові перспективи професійного
та кар’єрного росту, а також можливості стажування за кордоном. Тому,
маючи за мету працевлаштування у такій компанії, необхідно наполегливо
працювати починаючи вже з першого курсу університету. Необхідно
постійно вдосконалювати знання з обліку, оподаткування та міжнародної
економіки, розвивати аналітичні здібності та, без сумніву, володіти
професійною англійською мовою.
Я впевнений, що Факультет обліку та фінансів ЖДТУ є
гарним місцем для початку успішної кар’єри. Адже у свій
час, будучи студентом ФОФ, я сам отримав необхідні знання
та навики, які допомогли мені досягти успіху.

17.

Онищук Тетяна, бухгалтер
компанія «ПАК-ТРЕЙД»
Вивчення іноземних мов на даному етапі розвитку
української економіки та прагнення нашої держави
не просто вийти на міжнародну арену, а й міцно там
закріпитися, є не просто можливістю, а необхідністю..
Мова відкриває безліч можливостей для людини, що нею володіє, тим паче,
коли все більше з'являється підприємств не лише з іноземними
інвестиціями, а я таких, що безпосередньо працюють в сфері
імпорту/експорту. Пошуки нових ринків збуту, а також постачальників стає
значно можливішим зі знанням іноземної мови. Зокрема, наше
підприємство співпрацює з рядом європейських компаній, як в Східній
Європі (Польща, Угорщина), так і в Старому Світі
(Великобританія, Бельгія) та ін. Щоб знайти більше спільних
інтересів, важливо розуміти один одного.
Тому слід підкреслити значну роль іноземних мов не тільки в
діяльності підприємств, а й у підвищенні
конкурентоспроможності здобувача на ринку праці

18.

Свіцельська Вікторія, магістрант
факультету управління, інформатики і
фінансів Вроцлавського економічного
університету (Республіка Польща)
Світ, який нас оточує, постійно змінюється і ставить перед нами щораз вищі
вимоги. Володіння іноземними мовами є обов’язковою умовою сучасного
світу. Європейська інтеграція відкриває нові ринки праці, але тільки люди,
які, крім хорошої освіти, володіють ще й високим рівнем знань іноземної
мови, можуть розраховувати на роботу за кордоном.
Викладачі факультету обліку і фінансів надають студентам ґрунтовні, високої
якості знання фахових іноземних мов, які відкривають перед
випускниками безмежні перспективи і можливості, серед яких:
навчання у закордонних ВНЗ, високооплачувана робота у
міжнародних фірмах, як в Україні, так і за кордоном. Тому варто
скористатися шансом вивчити фахові іноземні мови, прикласти
всіх зусиль для досягнення позитивного результату, тому що це,
дійсно, дозволить впевнено відчувати себе, як в професійному
середовищі, так і в житті в цілому.

19.

Вовк Роман, магістрант факультету
управління, інформатики і фінансів
Вроцлавського економічного університету
(Республіка Польща)
Знання іноземної мови є значною конкурентною перевагою у наш час.
Роботодавці звертають увагу на рівень володіння професійною мовою не
менше нім на навички та уміння працівника. Критично важливим є знання
фахової іноземної мови при влаштуванні на позиції у міжнародних
компаніях за кордоном та на Україні.
Плануючи навчання за кордоном варто враховувати і
розуміти заздалегідь, що для того щоб успішно навчатися,
знання мови потрібно буде продемонструвати. Якнайкраще
підтвердити рівень володіння іноземною мовою можна за
допомогою відповідного сертифікату. Саме тому, на мою
думку, вивчення іноземної мови від самого початку
професійного розвитку повинно сприйматися не як
можливість, а як необхідність.

20.

ОТРИМАЙ СУЧАСНУ ОСВІТУ
НА ШЛЯХУ
УКРАЇНИ ДО ЄС!
БУДЬ
ГОРДІСТЮ
СВОЄЇ
КРАЇНИ!

21.

Що необхідно для вступу?
Для вступу необхідно лише пройти зовнішнє
незалежне оцінювання за такими предметами:
1. Українська мова та література
(базовий рівень)
2. Іноземна мова
(базовий
рівень)
3.Історя, географія, математика,
фізика
Напрям підготовки “Міжнародна економіка”
Ліцензія Міністерства освіти і науки України
(серія АЕ № 636069)
http://www.ztu.edu.ua/ua/study/license.pdf

22.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Житомирського державного технологічного університету:
Адреса: вул. Черняхівського, 103, кабінет № 100
Телефон: +38 (0412) 24-14-27, +38 (067) 411-32-95 (приймальна комісія)
Сайт: http://admissions.blog.ztu.edu.ua/ (приймальна комісія)
Сторінка в «Вконтакте»: https://vk.com/ztueduua
Факультету обліку і фінансів:
Адреса: вул. Черняхівського, 103, кабінет № 332
Телефон: +38 (0412) 24-09-95
Сайт: http://www.ztu.edu.ua/ua/structure/iof
Сторінка в «Вконтакте»: https://vk.com/id192971750
Кафедри міжнародної економіки:
Адреса: вул. Черняхівського, 103, кабінет № 231а
Телефон: +38 (0412) 24-09-91
Сайт: http://www.ztu.edu.ua/ua/structure/iof/kme.php
Електронна пошта: [email protected]
Сторінка в «Вконтакте»: https://vk.com/id296601047
English     Русский Rules