Аналіз конкурентної позиції продукції на ринку освітніх послуг на прикладі спеціальності «Економіка підприємства» ХНУБА
АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ
АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ
АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ
АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ
АНАЛІЗ СПОЖИВАЧІВ
АНАЛІЗ СПОЖИВАЧІВ
АНАЛІЗ СПОЖИВАЧІВ
АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ
АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ
АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ
АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
953.73K
Category: educationeducation

Аналіз конкурентної позиції продукції на ринку освітніх послуг на прикладі спеціальності «Економіка підприємства» ХНУБА

1. Аналіз конкурентної позиції продукції на ринку освітніх послуг на прикладі спеціальності «Економіка підприємства» ХНУБА

Виконала: студентка гр. ЕП-31
Андріянова О.А.

2. АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ

• В ХНУБА невисока в порівнянні з іншими
вищими навчальними закладами вартість
навчання на економічних спеціальностях

3. АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ

• Є власні магістратура та аспірантура, що
дозволяє випускникам підвищити свій
кваліфікаційний рівень

4. АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ

• П'ятиденний навчальний тиждень в першу
зміну

5. АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ

• Зручне розташування університету в центрі
міста

6.

Випускник, що отримав диплом за спеціальністю «Економіка підприємства» вмітиме:
• складати кошториси і контролювати їх виконання;
• аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємств;
• оформляти матеріали для укладення договорів, перевіряти дотримання термінів
виконання договірних зобов'язань;
• контролювати своєчасне і правильне обчислення та перерахування податків і зборів
до бюджетів різних рівнів;
• оцінювати вартість бізнесу і окремих його активів (нерухомості, землі, виробничих
машин, транспортних засобів, нематеріальною, інтелектуальної власності);
• готувати, систематизувати і узагальнювати інформацію про майно, зобов'язання та
господарські операції підприємства;
• виявляти проблеми економічного характеру, пропонувати способи їх вирішення;
• організовувати виробничі процеси на підприємствах;
• розробляти структуру підприємства, посадові інструкції персоналу;
• розраховувати норми праці на підприємстві;
• розробляти поточні плани підприємства і його підрозділів, а також бізнес-проекти
окремих проектів, наприклад по впровадженню нової продукції;
• формувати маркетингову політику підприємства;
• розраховувати собівартість продукції і послуг підприємства;
• встановлювати ціни на продукцію і послуги, тарифи на роботи підприємства;
• визначати витрати виробництва та вживати заходів щодо їх зниження
• досліджувати споживчий попит на товари і послуги підприємства;
• планувати доходи і витрати підприємства.

7.

1 000
6 234
4 145
5 269
3 324
4 109
215
152
2 000
2 087
1 727
1 116
993
1 032
3 000
2 409
2 017
1 329
825
1 094
217
133
4 000
2 520
1 942
1 322
892
1 026
249
214
5 000
4 743
6 000
2 410
2 198
1 449
962
997
230
174
7 000
6 178
7 684
8 073
8 000
4 677
5 528
Кількість оригіналів
9 000
8 345
Розподіл поданих оригіналів за напрямами підготовки
у галузі «Економіка та підприємництво»
0
2012
2013
2014
2015
фінанси і кредит
економіка підприємства
облік і аудит
маркетинг
міжнародна економіка
економічна кібернетика
управління персоналом та економіка праці
товарознавство і торговельне підприємництво
економічна теорія
прикладна статистика
Роки

8.

Критерії вибору ВНЗ
ХНУБА
КНУ
ЛНУ
ХНУ
ХНЕУ
Денна:
8500
Денна:
28000 −
32000
Денна:
8204 –
17208
Денна:
9570 −
16230
Денна:
9000 –
10000
Заочна: 4500
Заочна: 20000
Рівень акредитації:
IV
IV
ІІІ-IV
IV
IV
Аспірантура,
докторантура
+
+
+
+
+
Наявність
гуртожитку
+
+
+
+
+
Розташування
В центрі міста
В центрі міста
В центрі міста
В центрі міста
В центрі міста
Технічне
забезпечення
+/-
+
+
+
+
Рейтинг
університетів "ТОП200 Україна"
93 місце
1/2 місце
9 місце
3 місце
55 місце
Ціна навчання, грн
Заочна: 5743 – Заочна: 3990 –
7494
5720
Заочна: 5500

9. АНАЛІЗ СПОЖИВАЧІВ

На ринку професійної освіти взаємодіють наступні
типи суб'єктів:
• споживачі − студенти, слухачі, що безпосередньо
отримують освітні послуги;
• батьки як покупці, які оплачують освітні послуги і
впливають на вибір навчального закладу;
• роботодавці, які зацікавлені в оновленні кадрів
організацій
і
в
підвищенні
кваліфікації
співробітників, які здійснюють оплату навчання
своїх співробітників, а також слугують базою для
проходження виробничої практики студентами;
• держава − замовник і споживач, зацікавлений у
формуванні кваліфікованої робочої сили.

10. АНАЛІЗ СПОЖИВАЧІВ

• У 2015 році найбільша кількість студентів
надійшла до ВНЗ у віці 17 років (39,4%),
тобто відразу ж після закінчення середнього
навчального закладу. Студенти, які вступили
до ВНЗ у віці від 15 до 19 років, становлять
70% загальної сукупності.
• 38% студентів надійшли до ВНЗ після
перерви у навчанні в середній школі або
іншому навчальному закладі.

11. АНАЛІЗ СПОЖИВАЧІВ

Чоловіки
42%
Сільська
місцевість
24%
Міська
місцевість
76%
Жінки
58%
4%
26%
58%
12%
Закінчили
загальноосвітню
школу
Закінчили
спецшколу
Мають середньоспеціальну
освіту
Мають вищу
освіту

12. АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Товарна політика навчального закладу
включає в себе:
• розробку нових продуктів (відкриття нових
спеціальностей);
• модифікацію освітніх послуг;
• надання додаткових послуг та супутніх до
основної послуги;
• рішення про зняття освітніх послуг, що не
користуються попитом з виробництва.

13. АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ

• Основна причина за якою споживач віддає перевагу
економічним спеціальностям в ХНУБА – низька ціна.
• Для привернення уваги навчальний заклад, використовує
рекламу у періодичних видання, просуває себе за
допомогою реклами на телеекранах у метро та
контактує зі школами дійсних студентів, щоб
привернути увагу випускників.
• ВНЗ намагається відповідати ринковим умовам і в цьому
році відкрив нову спеціальність «Публічне
управління».
• Навчальна програма відповідає державним
стандартам.
• Для привернення уваги, кафедрі економіки потрібно
поліпшити імідж: наприклад, розробити власний
логотип і вдосконалити сайт кафедри.

14. АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

Вартість навчання за економічним спрямуванням у 2016 р.
Спеціальність
(денна форма)
ХНУБА
КНУ
ЛНУ
ХНУ
ХНЕУ
Економіка
8500
25000
-
9570
9500
Економічна
кібернетика
-
28000
-
9570
9500
Міжнародна
економіка
-
32000
17208
16230
9500
Маркетинг
-
-
8204
9570
9000
Фінанси і кредит /
банківська справа
8500
-
11805
14960
9500
Облік і аудит /
оподаткування /
-
-
10705
9570
9500
Менеджмент
8500
-
10705
14960
9000
Підприємництво
8500
28000
10705
9570
9500
Публічне
управління
8500
-
-
9570
-

15. АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

Оплату навчання здійснюють
Батьки
4%
Студенти
34%
58%
1%
3%
Підприємства
Бюджетне
фінансування
Кредит за навчання

16. АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ


Підстави для надання пільг:
знижки для студентів з малозабезпечених сімей
або багатодітних сімей;
знижки при передоплаті за весь період
навчання;
знижки в залежності від рейтингів студента,
що можуть включати: успіхи в навчанні, наукові
досягнення, внесок в різні проекти вузу, спортивні
досягнення.
Також можна надати платникам на вибір оплату
контракту щорічно, щосеместрово, щомісячно.

17. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ

Для досягнення якісного набору студентів ВНЗ має
вирішити такі завдання:
1. завчасно сформувати базу даних по абітурієнтам;
2. підвищити лояльність абітурієнтів до ВНЗ;
3. спрофілювати потік за факультетами / кафедрами /
спеціальностями;
4. відібрати студентів і збалансувати між факультетами
/ кафедрами.

18.

Рекламні аргументи у відношенні кінцевого
споживача освітніх послуг :
Економічні:
рівень
майбутньої
ЗП;
рівень
стипендії;
безкоштовність або пільговий порядок придбання різних послуг.
Соціальні: майбутній високий професійний і соціальний статус;
суспільне визнання; престижність навчального закладу.
Перспективи міжнародних зв'язків: можливості спілкування
з іноземними студентами і викладачами; навчання та проходження
практики за кордоном; міжнародне визнання диплома освітнього
закладу.
Організація освітнього процесу: індивідуальний підхід до
учнів; можливості особистого вибору програм, що вивчаються; рівень
кадрового, навчально-методичного, бібліотечного, програмного,
технічного, комунікаційного забезпечення.
Відповідності вимогам стилю життя: самостійність,
незалежність;
цікаве
оточення;
можливості
культурного
і
професійного зростання, самовираження в науці і творчості.

19. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ


Засоби реклами:
Засоби масової інформації - друк, радіо,
досить рідко - телебачення (через високу
вартість ефірного часу). Набирає обертів реклама
в соціальних мережах.
Спеціальні довідники для вступників до вищих
навчальних закладів.
Дні відкритих дверей у ВНЗ.
Власні рекламно-інформаційні видання
неперіодичного
характеру
(проспекти,
буклети, календарі).

20.

Для підвищення лояльності та зацікавленості
до ВНЗ, рекламні видання слід доповнювати
наступними інформаційними блоками:
1. Викладацький склад.
2. Партнери ВНЗ.
3. Історія ВНЗ, наявність легенди.
4. Матеріальна база, інфраструктура.
5. Студентське життя.
6. Допомога в працевлаштуванні.
7. Можливість проходження виробничої
практики.

21. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

English     Русский Rules