Батьківські збори Тема
СЬОГОДЕННЯ
Методичне об’єднання вчителів англійської мови
Напрями роботи
Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі — формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується
Інноваційні технології
Навчальні посібники
Технічні засоби навчання
Урок - ігра
Інтерактивний урок
Проектна технологія
Дитячі творчі проекти
Наші традиції
Конкурс казок
Конкурс “Let’s sing”
Шкільні олімпіади
Всеукраїнські олімпіади з англійської мови «Грінвіч» та «Олімпус»
Співпраця з Українсько-Британським центром
Young Learners English Exams
Кредо школи
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
13.45M
Categories: englishenglish educationeducation

Освітній округ «Шлях до успіху». Розвиток міжнародних відносин. Подорож до Англії

1.

Харківська
спеціалізована школа
І ступеня №ЗЗ
Методичне
об’єднання вчителів
англійської мови

2.

Комунальний заклад
«Харківська спеціалізована школа
І ступеня № ЗЗ
Харківської міської ради
Харківської області»

3. Батьківські збори Тема

Освітній округ
«Шлях до успіху».
Розвиток міжнародних відносин.
Подорож до Англії.

4. СЬОГОДЕННЯ

Освітній округ
«The way to Success» / « Шлях до успіху»
добровільне об’єднання таких суб’єктів:
1.Харківський національний університет ім. В.М.Каразіна
2. Україно-Британський коледж
3. Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3
Харківської міської ради Харківської області».
4. Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа І ступеня №33
Харківської міської ради Харківської області».
5. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 124
Харківської міської ради».
Напрями профілізації навчання: іноземна філологія, поглиблене вивчення
іноземних мов, забезпечення всебічного розвитку особистості.

5. Методичне об’єднання вчителів англійської мови

Склад – 10 творчих самовідданих працездатних вчителів,
серед яких
1 – вчитель методист;
3 – вчителя вищої категорії,
2 – вчителя І категорії,
2 – вчителя ІІ категорії;
3 – вчителя спеціаліста.
Наше кредо
«Жити, щоб творити»
Наша мета виховати всебічно розвинуту
особистість, розвинути основні
навички та вміння щодо навчання
іноземної мови, прищепити любов
до англійської мови та інтерес до
процесу познання навколишнього світу

6. Напрями роботи

Методична
робота
Навчальний
процес
Виховна
робота
Наукова
робота
Проведення
позакласних
заходів з
англійської мови
Підготовка дітей
до участі в
олімпіадах
Підготовка до
іспитів YLET
Cambridge Exam
Starters Movers
Засідання
методичного
обєднання
Адаптація до
вимог нового
Держстандарту
освіти
Школа молодого
спеціаліста
Використання
інноваційних
технологій
Проведення
конкурсів на
кращий проект
місяця
Районні та міські
семінари для
вчителів
англійської мови
Впровадження
відеоуроків,
уроків
домашнього
читання
Участь в
екологічних
проектах
Участь вчителів
у конкурсах та
виставках
Участь у роботі
шкільного
Євроклубу

7. Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі — формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується

Затвердження Державного стандарту
початкової загальної освіти
(Постанова КМУ №462 від 20.04.11 року)
Державний стандарт впроваджується з 1 вересня 2012 року.
Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі —
формування в учнів
комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним,
мовленнєвим і соціо-культурним досвідом, узгодженим з
віковими можливостями молодших школярів.

8. Інноваційні технології

Інформаційно
-комп’ютерні
технології
Ігрові
технології
Проектна
робота
Інноваційні
технології
Інтерактив
ний
урок
Педагогіка
підтримки та
співробітнмцтва
с
Особистісно
-орієнтоване
навчання

9.

Підвищена
емоційність
Імпульсивність,
реактивність
Мимовільність
уваги
Психофізичні
особливості
молодших школярів
Превалювання
наочнообразного
мислення
Здатність до копіювання
та наслідування у діях
Короткочасна
пам’ять

10. Навчальні посібники

11. Технічні засоби навчання

12. Урок - ігра

Гра багатогранна,
вона розвиває,виховує,
розважає, соціалізує.
Але одна з головних її
задач – навчання.
Гра постає основною
формою відтворення
реальних життєвих
ситуацій, сприяє
виробленню необхідних
людських рис, якостей,
навичок, звичок,
розвитку здібностей.

13. Інтерактивний урок

Цілі і завдання
інтерактивного навчання
- використання
отриманих умінь,
навичок та способів
діяльності на
позашкільне життя;
- формування глибокої
внутрішньої мотивації;
- розширення
пізнавальних
можливостей учнів,
зокрема у здобуванні,
аналізі та застосуванні
інформації з різних
джерел.

14.

15. Проектна технологія

Проектне навчання в початковій школі – це один із
варіантів продуктивного навчання, метою якого є реальне
використання , розвиток та збагачення власного досвіду учнів
та їх уявлення про світ.
Для початкової школи правомірно виділяти такі типи
проектів і відповідно кінцевий результат:
- Інформаційно-пошукові (“My toys”, “My pet”, “My day”, “My
hobby”, “My family-tree”, “My Holidays”, etc.)
- Художні (“Birthday card”, “Christmas postcard”, “Seasons and
weather”, “Happy Teacher’s Day”, “Easter eggs”, etc.)
- Рольово-ігрові (“Shopping”, “At the doctor”, “Interview”,
“Meeting”, “Birthday party”, etc.)
- Театральні (“The Fisherman and his Wife”, “Goldilocks and
three Bears”, “The Town Mouse and the Country Mouse”, “The
Turnip”, etc.)

16. Дитячі творчі проекти

Mother’s Day
St. Valentine’s Day
Professions
Halloween

17. Наші традиції

Олімпіади з англійської мови в рамках
міжпредметної олімпіади в початковій школі.
Конкурси знавців англійської мови в рамках
предметної тижні
Конкурс кращих проектів по закінченню
вивчення теми.
Проведення свят англомовних країн та
України
Фестиваль казок “English Fairy Tales”
Конкурс пісень “Let’s sing”

18. Конкурс казок

Jack and the
beanstalk
Gingerbread man
Goldilocks and
three bears

19. Конкурс “Let’s sing”

20. Шкільні олімпіади

21. Всеукраїнські олімпіади з англійської мови «Грінвіч» та «Олімпус»

Рік
Грінвіч
Кількість Пере
учасникі можці
в
Олімпус
Кількість Пере
учасників можці
2011
65
17
2012
105
33
36
2
2013
140
31
53
7

22. Співпраця з Українсько-Британським центром

Співпраця з УкраїнськоБританським центром
Мета співпраці - підготовка учнів початкової школи до кваліфікаційних іспитів
Кембріджського університету «Young Learners English Exams» - "Starters" (для
учнів 8-9 років) і "Movers" (для учнів 10-11 років).
В минулому навчальному році 13 учнів 2-х класів і 21 учнів 4-х класів успішно
склали іспити “Starters” та “Movers”, чим підтвердили високий рівень знання
англійської мови за міжнародним стандартом.
Ще одним напрямом співпраці є підготовка майбутніх першокласників до
навчання у ХСШ №33.

23. Young Learners English Exams

Starters
Movers
2011
11
16
2012
21
11
2013
20
13

24.

Сумісно з Українсько-Британським Центром на базі ХСШ
№33 проводяться районні семінари, тренінги для вчителів
англійської мови, які викладають іноземні мови в початковій
школі за новим Держстандартом.

25. Кредо школи

26. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
м. Харків, вул. Іскринська, 28.
Тел.: (057)7324787
e-mail: [email protected]
English     Русский Rules