Тұтас құймалы темірбетон ғимараттарды тұрғызу технологиясы
Назарларыңызға рахмет!
2.32M
Category: industryindustry

Тұтас құймалы темірбетон ғимараттарды тұрғызу технологиясызу технологиясы

1. Тұтас құймалы темірбетон ғимараттарды тұрғызу технологиясы

Молдаш Серік

2.

Бетоннан және темірбетоннан жасалған
түзілістер жұмыс өндіру
тәсілі бойынша:
ширатылған және шираылмаған арматурасы бар
құрастырмалы, тұтас
құймалы
және құрастырмалытұтас құймалы болады.
Құрастырмалы түзілістер арнайы зауыдтарда
және полигондарда жасалады,сонан-соң
көлікпен салынатын объектіге жеткізіліп,
жинақтау механизмдерімен жобалық қалпына
орнатылады.

3.

4.

Құрастырмалы-тұтас құймалы
түзілістер зауытта жасалған
құрастырмалы элементтерден
және оларды бір бүтінге
біріктіретін тұтас құймалы
бөлігінен тұрады.
Тұтас құймалы түзілістер
алдын ала дайындалған қалыпқа
арматура мен бетон қоспасын
салу арқылы тікелей
тұрғызылатын объектіде
жасалады. Бүл жағдайда
құрылыс алаңына қалып,
арматура және бетон қоспасы
жеткізіледі.
Кей жағдайларда құрастырмалы темір-бетонмен
салыстырғанда тұтас құймалы бетон мен темір-бетон
қолдану тым ұтымды, әсіресе сейсмикалық аймақтарда,
энергетикалық және су шаруашылық құрылысында, биік
үймереттер мен ғимараттар тұрғызғанда.

5.

6.

Тұтас құймалы бетон және темір-бетоннан жасалған үймереггер
мен ғимараттарды түрғызудың кешенді технологиялық процесін
дайындау жөне қүрылыс процестері түрінде көрсетуге болады
Бұлардың біріншісі қурылыс алаңы маңынан тыс, зауыттарда
орындалады, ал екіншісі, қүрылыс процестері, белгілІ технологиялық
жүйемен аяқталған өндірістік циклін жасап тікелей объектілерде
өндіріледі, оиың нөтижесінде түтас күймалы бетон әлде темірбетон
түзілісі немесе ғимарат шығарылады (3.1-сурет),
Тұтас қүймалы бетон және темір-бетон жүмыстарын өндіру
кешенді процесі шапшаң-тасқынды әдісі бойынша жүмыстардын.
барлық процестерііі өзара үйлестіріп орын-даудан түрады және өзіне
келесі процестерді енгізеді: қалыпты тасымалдау және орнату,
сонынан оны ажырату; арматураны тасьшалдау және орналастыру;
бетон қоспа-сын тасымалдау, тесеу және тығыздау; түрғызу
процестерінде және қату процесінде бетон коспасыныц сапасын
бақылау.
Жетекші процесс бетон қоспасын төсеу болады, оғаи барлық қалған
процестер бағынады.

7.

8.

Жұмыс өндірісінің
таскынды әдісі жеке
алымдарға бөлінген
жұмыстардық
барлық кешенін
орындаудың кең
ырғағьш қамтамасыз
етеді. Сонымен әр
алымда темірбетон
жұмыстарылың
барлық кешенінің
тиісті қүрама
процестері
орындалады .
Жұмыс I алымда қалыпты орнатудан басталады, сонан-соң П
алымға көшеді, ал I арматурашыларға босатылады. Бір
алымнан жүмыс орындау шамасымен жүмысшылар келесі
алымға ауысады, ал босаған алымға басқа мамандық
жұмысшылары келеді.
English     Русский Rules