Винаходи Галілео Галілея
план
Галілео Галілей
Гідростатичні ваги
Термометр Галілея
мікроскоп
Вага найменшого в світі мікроскопу становить 1,1 грама. Крихітні розміри цього пристрою дозволяють імплантувати його в голову
Найпотужніший мікроскоп світу
Дякую за увагу!
2.23M
Category: historyhistory

Винаходи Галілео Галілея

1. Винаходи Галілео Галілея

ВИНАХОДИ ГА ЛІЛЕО
ГА ЛІЛЕЯ
Виконала студентка ОКМЗ ДМУ
Групи М-13 Таранченко Альона

2. план

ПЛАН
Біографія
Винаходи
Факти

3. Галілео Галілей

ГАЛІЛЕО ГАЛІЛЕЙ
народився 15 лютого 1564 року в Пізі.
Вже в юності він захопився вивченням
різних наук. І згодом став
основоположником експериментальної
фізики, філософом, математиком і
астрономом. Галілей закінчив Пізанський
університет. В 1586 році вчений видав
свою першу працю «Маленькі
гідростатичні ваги». У 1590 році закінчив
роботу над книгою «Про рух», в якій він
буквально розгромив вчення Арістотеля.
У 1592 році почав викладати механіку,
астрономію і математику в університеті
Падуї

4.

Галілео Галілей - італійський учений, філолог,
механік, критик, поет, астроном і фізик. Він зробив
істотний вплив на розвиток науки свого часу.
Основою пізнання вважав досвід і люто боровся
проти схоластичних навчань. Зараз всім відомі його
досягнення: Галілей винайшов гідростатичні ваги,
термоскоп і вдосконалив підзорну трубу. Вчений є
засновником експериментальної фізики.

5. Гідростатичні ваги

ГІДРОСТАТИЧНІ ВАГИ
У 1586 році молодий учений
опублікував першу наукову
роботу практичного
характеру. Галілей
сконструював спеціальні
гідростатичні ваги і детально
описав їх у своїй праці.
Гідростатичні ваги
дозволяють при зважуванні
визначати щільність
дорогоцінних каменів і
металів.

6. Термометр Галілея

ТЕРМОМЕТР ГАЛІЛЕЯ
В 1592 винайшов термометр.
Прилад у вигляді запаяного
скляного циліндра,
наповненого рідиною, у якій
плавають скляні сферичні буйки
(поплавці). До кожного такого
поплавця прикріплено знизу
золотиста або срібляста табличка
з нанесеним на ній
значенням температури. У
залежності від розміру
термометра кількість поплавців
усередині буває від 3-х до 11-ти.

7. мікроскоп

МІКРОСКОП
Ідея створення мікроскопу
з’явилася у Галілея після
того, як до нього дійшли
чутки про голландських
винахідників, які створюють
пристрої, що дозволяють
розглядати крихітні
предмети у збільшеному
вигляді. Швидко зрозумівши,
що до чого, вчений створив
свій власний мікроскоп.
(У 1609 р.)

8. Вага найменшого в світі мікроскопу становить 1,1 грама. Крихітні розміри цього пристрою дозволяють імплантувати його в голову

ФАКТИ
ВАГА Н АЙ М Е Н ШО ГО В С В І Т І М І К РО С К О П У
С ТА Н О В И Т Ь 1 , 1 Г РА М А . К Р И Х І Т Н І Р О З М І Р И
Ц Ь О Г О П Р И С Т Р О Ю Д О З В О Л Я Ю Т Ь І М П Л А Н Т У ВАТ И
Й О Г О В Г О Л О В У М И Ш І , Щ О В Р Е З У Л ЬТ АТ І Д А Є
ВЧ Е Н И М М О ЖЛ И В І С Т Ь В І Д С Т Е Ж У ВАТ И К Л І Т И Н Н У
АК Т И В Н І СТ Ь Ц И Х Т ВАР И Н У В І Л Ь Н О М У
ПЕРЕМІЩЕННІ.

9. Найпотужніший мікроскоп світу

НАЙПОТУЖНІШИЙ
МІКРОСКОП СВІТУ
Було створено у Японії. Його
характеристики дозволяють
відстежити хімічні зв’язки між
атомами. Висота цього
збільшуваного пристрою
перевищує сім метрів, а працює
він на основі хвиль електронного
випромінювання. Ці хвилі
отримують прискорення від
постійного струму, величина
напруги якого складає мільйон
вольт

10. Дякую за увагу!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules