СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ
Свалявський район на карті Закарпатської області
Геологічна будова
Тектонічна будова
Рельєф
Джерела мінеральних вод
Карта грунтів
Динаміка чисельності постійного населення Свалявського району за період 2005-2015 рр.
Природний рух населення Свалявського району за період 2007-2015 рр.
Динаміка населення Свалявського району за статтю протягом 2007-2015 рр.
Динаміка вікової структури населення Свалявського району за період 2007-2015 рр.
Динаміка зовнішньої міграції населення Свалявського району за період 2007-2015 рр.
Динаміка внутрішньої міграції (в межах області) населення Свалявського району за період 2007-2015 рр.
Структура зайнятості населення Свалявського району у сферах діяльності (у %)
Національний склад населення Свалявського району на січень 2016 р.
Релігійний склад населення Свалявського району (у %)
Структура промислового виробництва Свалявського району по галузях промисловості за 2015 рік (у%)
Загальна структура мережі доріг району (у %)
Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку Свалявського району (тис. дол. США)
Частка прямих іноземних інвестицій до загального обсягу по Свалявському району за видами економічної діяльності
Динаміка зовнішньо-торгівельного обороту в Свалявському районі за період з 2012 по 2014 рр.
Соціально-економічні проблеми Свалявського району:
ВИСНОВКИ
7.84M
Categories: economicseconomics sociologysociology

Соціально-економічні проблеми Свалявського району

1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ

СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ
Виконала:
Студентка Vкурсу
Лакатош Ангеліна

2.

Об’єктом дослідження є Свалявський район Закарпатської
області, як одиниця адміністративно-територіального
устрою держави.
Предмет дослідження – соціально-економічні проблеми
Свалявського району.
Мета роботи – дослідити соціально-економічні проблеми
Свалявського району, причини їх виникнення та наслідки
Завдання роботи:
охарактеризувати фізико-географічні особливості району;
проаналізувати стан демографічної ситуації, як важливого
чинника функціонування соціально-економічної сфери
району;
розглянути сучасний стан господарського комплексу району;
дослідити соціальну сферу району;
виділити соціально-економічні проблеми, які виникли на
території району.

3. Свалявський район на карті Закарпатської області

Площа району – 673 км², що
складає 5,3 % від площі області

4.

5. Геологічна будова

6. Тектонічна будова

7. Рельєф

8.

Клімат

9.

10. Джерела мінеральних вод

11. Карта грунтів

12. Динаміка чисельності постійного населення Свалявського району за період 2005-2015 рр.

60000
54060 53711 53546 53686 53949 54008
50000 53915 53586 53599 53835 54050
40000
37201 37102 36956 36958 37086 37139
37141 37002 36960 37024 37166
Кількість в тис.осіб
30000
20000
16859 16609 16590 16728 16863 16869
16774 16584 16639 16811 16884
10000
0
Роки
загальна кількість
міське
сільське

13. Природний рух населення Свалявського району за період 2007-2015 рр.

900
800
700
600
500
Кількість в особах
400
кількість народжених
кількість померлих
природний приріст
300
200
100
0
-100
Роки

14. Динаміка населення Свалявського району за статтю протягом 2007-2015 рр.

27400
27200
Кількість в тис.осіб 27000
26800
27187
27157
2711427121
27104
27104
26600
26993
26954
26931
26400
26607
26593
26615
26645
26683
26678
26762
26936
26887
26200
Роки
чоловіки
жінки

15. Динаміка вікової структури населення Свалявського району за період 2007-2015 рр.

70 64.6 64.7 64.5 63.9
63.2 62.3 61.5
60.2 61.1
60
50
40
кількість осіб у %
30
20.3
19.7
19.519.6
19.3
1917.819.3
18.8
18.6
18.6
18.4
18.4
18.1
17.5
17.4
16.9
16.8
20
10
0
Роки
0-14 років
15-59 років
60 років і старше

16. Динаміка зовнішньої міграції населення Свалявського району за період 2007-2015 рр.

350
300
250
200
Кількість осіб
150
245
216
157
136 138
154 166
227
127
100
50
0
212 169 160 159 149 146 143 302 282
-50
-100
Роки
К-сть прибулих
К-сть вибулих
Сальдо міграції

17. Динаміка внутрішньої міграції (в межах області) населення Свалявського району за період 2007-2015 рр.

350
300
250
200
150
Кількість осіб
248
204
227
225
245
202 212 193
284
К-сть прибулих
К-сть вибулих
Сальдо міграції
100
50
0
-50
256 2008
293 2009
237 2010
318 2011
263 2012
263 2013
234 2014
224 2015
201
2007
-100
-150
Роки

18. Структура зайнятості населення Свалявського району у сферах діяльності (у %)

9% 3%
35%
53%
промисловість
Сільське і лісове
господарства
бюджетна сфера
інші сфери діяльності

19. Національний склад населення Свалявського району на січень 2016 р.

1% 2% 1% 1% 1% 0%
95%
українці
росіяни
цигани
угорці
німці
словаки
білоруси

20. Релігійний склад населення Свалявського району (у %)

6%
5% 1% 1%
51%
36%
православні
греко-католики
католики
протестанти
атеїсти
сповідники інших релігій

21. Структура промислового виробництва Свалявського району по галузях промисловості за 2015 рік (у%)

3% 1% 5% 0%
харчова промисловість
8%
50%
31%
виробництво деревини
та виробів з деревини
легка промисловість
видавнича справа
виробництво
електричного та
електронного
устаткування
виробництво меблів
хімічне виробництво

22.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Загальна земельна площа регіону становить
67301 га, з яких 73,8% - це землі лісового фонду.
Станом на 20.04.2016 року агропромисловий
комплекс району формують суб’єкти
сільськогосподарського виробництва, зокрема 15
фермерських господарств, які займаються
вирощуванням сільсько - господарських культур
та утримують худобу.
У структурі сільськогосподарського
виробництва тваринництво складає 45,3%,
рослинництво – 54,7%.

23.

СФЕРА ПОСЛУГ
Представлена
такими
галузями
спеціалізації:
житлово-комунальне
господарство, торгівля і громадське
харчування, побутове обслуговування,
пасажирський транспорт, зв’язок по
обслуговуванню населення та ін.

24. Загальна структура мережі доріг району (у %)

57.7
54
64.1
121.8
загальнодержавного
значення
місцевого значення
територіального значення
районного

25. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку Свалявського району (тис. дол. США)

25000
19218
20000
20625
20965
21451
18086
16322
13950
15000
11564
тис.$
10000
7013
9163
5000
0
2006
2007
2008
2009
2010
Роки
2011
2012
2013
2014
2015

26. Частка прямих іноземних інвестицій до загального обсягу по Свалявському району за видами економічної діяльності

11%
4% 1%
85%
обробна промисловість
сільське господарство та
пов'язані з ним послуги
оптова і роздрібна торгівля
готелі і ресторани

27. Динаміка зовнішньо-торгівельного обороту в Свалявському районі за період з 2012 по 2014 рр.

млн.грн.
35
28.7
30
31.6
30.9
29.3
25
20
18.3
експорт
Ряд 3
сальдо
16
15
10
5
2.3
-2.2
0
-5
2012
2013
Роки
-2.3
2014

28. Соціально-економічні проблеми Свалявського району:

від’ємні показники природного та механічного
приросту населення;
низький рівень доходів населення;
низький рівень медичного обслуговування і
соціального захисту;
низький рівень розвитку промисловості та
агропромислового комплексу;
високий ступінь зношеності основних фондів
промисловості;
дрібнотоварність сільськогосподарського
виробництва;
залежність виробництва від давальницької
сировини.

29. ВИСНОВКИ

охарактеризовано фізико-географічні
особливості Свалявського району;
проаналізовано стан демографічної
ситуації, як важливого чинника
функціонування соціально-економічної
сфери району;
розглянуто сучасний стан господарського
комплексу району;
досліджено соціальну сферу району;
виділено соціально-економічні проблеми,
які виникли на території району.

30.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules