Будова рослини
Рослина - це
Види органів
Корінь - це
Пагін - це
Стебло - це
Листок - це
Брунька - це
Спарангії (спорові рослини)
Квітка - це
Плід - це
Насінина - це
4.44M
Category: biologybiology

Будова рослини

1. Будова рослини

Виконавець : Котляренко Ярина

2. Рослина - це

Цілісний організм, якому,
як і будь-якій іншій живій
істоті, притаманне
живлення, дихання, обмін
речовин, ріст, розвиток і
розмноження.

3. Види органів

Вегетативні органи-які
виконують основні життєві
функції,та вегетативне
розмноження(відтворення
цілого організму з
його вегетативних частин) А
репродуктивні виконують
функцію розмноження (воно
може бути статевим та
нестатевим)

4. Корінь - це

підземний вегетативний
орган рослини з
необмеженим ростом, який
забезпечує
закріплення рослин у грунті,
поглинання і
транспорт води та
розчинених у ній
мінеральних та поживних
речовин

5. Пагін - це

вегетативний орган
рослини, що являє
собою систему,
елементами якої є
стебло, листок,
брунька, квітка й плід

6. Стебло - це

Осьова частина
пагона,вегетативний
орган рослини, який
несе листки бруньки,
квіти, плоди і насіння,
має необмежений
верхівковий ріст

7. Листок - це

бічний
вегетативний орган
рослини, що
розвивається на
стеблі

8. Брунька - це

зачатковий пагін з
дуже вкороченими
міжвузлями.

9. Спарангії (спорові рослини)

Це рослини які
розмножуються спорами;
Їх розрізняють нижчі
(наприклад водорості та
інші) і вищі( наприклад
папороть та мохи)

10. Квітка - це

це генеративний орган
рослини, який забезпечує
статеве розмноження
квіткових рослин

11. Плід - це

частина рослини,
(орган покритонасінних
рослин) який
розвиваеться із квітки при
достиганні насінин

12. Насінина - це

Вкритий покривомшкіркою зародок
рослини із необхідним
для його розвитку
запасом речовин
English     Русский Rules