Особливості будови рослини
Корінь та його функції
Типи коренів
Коренева система – сукупність усіх коренів рослини
Будова пагона
Видозміни пагона
Особливості бруньок
340.00K
Category: biologybiology

Будова рослини

1. Особливості будови рослини

Органи росли
Вегетативні
Репродуктивні
Спорангії
корінь
(спорові рослини)
Квітка
пагін
(покритонасінні
рослини)
Листок
Стебло
Брунька
Плід
Насіння

2. Корінь та його функції

Корінь
підземний орган, який виник у
рослин як пристосування до
життя на суходолі
Функції
кореня
поглинання і
перенесення
води і розчинення у ній
мінеральних
солей
Виділення в
грунт
продуктів
обміну
речовин
Вегетативне
розмноження
Закріплення
рослин
у грунті
Запасання
поживних
речовин

3. Типи коренів

Корені
Головні
Бічні
Додаткові
Видозмінені
Коренеплід
Розвивається із
зародкового
корінця
Відгалуджуються
від головного та
Виникають на
додаткових
стеблах, листках
коренів
Кореневі бульби
Корені - присоски
Дихальні корені
Корені - причіпки

4. Коренева система – сукупність усіх коренів рослини

Типи кореневих
систем
Мичкувата
Складається із додаткових
коренів
(більшість однодольних рослин)
Стрижнева
Добре розвинений головний корінь
(більшість дводольних рослин)

5. Будова пагона

Пагін
Вегетативний орган, що виник у рослини
як пристосування до життя в повітряному
середовищі суходолу
Стебло
вісь пагона
Брунька
Листки

6. Видозміни пагона

Видозміни пагона
Підземні
Надземні
Кореневище
Колючки
Бульба
Вусики
Цибулина
Вуса

7.

Визначає положення
рослини у просторі
Транспортування
води, мінеральних
та органічних
речовин
Зв’язок між усіма
частинами рослини
Функції
стебла
Запасання поживних
речовин, води
Вегетативне
розмноження
Фотосинтез

8.

Види стебел
Трав’янисті
(трави, молоді пагони)
Чіпкі
Виткі
Дерев’янисті
(дерева, кущі)
Прямостійні
Повзучі
Прямостійні

9.

Транспірація
(випаровування води)
Фотосинтез
Функції
листка
Газообмін
Вегетативне
розмноження

10.

Листки
за зовнішньою будовою
Прості
Черешкові
Сидячі
Складні
Трійчасті
Пальчастоскладні
Перистокладні
Парноперестоскладні
Непарноперестоскладні

11.

Жилкування
листків
Дугове
Сітчасте
Паралельне
Листкорозміщення
Почергове
Супротивне
Кільчасте, або
мутовчасте

12. Особливості бруньок

Бруньки
За внутрішньою будовою
Вегетативні
За розташуванням на стеблі
Генеративні
Вегетативно –
генеративні
Бічні
Верхівкові
Додаткові
Пазушні
Сплячі
English     Русский Rules