Казақстан Республикасының мемлекеттік стандарты
МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ СТАНДАРТ
Халықаралық стандарт
Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттау жүйесінің нормативік құжаттар
Метрология жүйесінің нормативтік құжаттар:
Сертификаттау жүйесінің нормативтік құжаттар:
892.44K
Category: lawlaw

Мал шаруашылығы өнімдерін техникалық реттеу саласында нормативтік құжаттар

1.

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ӨНІМДЕРІН
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ
САЛАСЫНДА
НОРМАТИВТІК
ҚҰЖАТТАР

2.

НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТ
- алуан түрлі іс-әрекеттің немесе
олардың нәтижелерінің ережелерін,
басқару қағидаларын немесе
сипаттамаларын тағайындайтын
құжат

3.

СТАНДАРТ
- уәкілетті орган көздеген тәртіппен
бекітілген, көп мәрте және ерікті
пайдалану мақсатында техникалық
реттеу объектілеріне ережелерді,
жалпы
принциптер
мен
сипаттамаларды белгілейтін құжат

4.

СТАНДАРТТАУ
- нақты қойылып отырған және ықтимал
міндеттерге қатысты көпшілікке ортақ,
көп мәрте және ерікті пайдалану үшін
ережелер белгілеу арқылы өнімге,
көрсетілетін қызметке және процестерге
қойылатын талаптарды ретке келтірудің
оңтайлы деңгейіне қол жеткізуге
бағытталған қызмет

5.

Қазақстан Республикасы территориясында әрекет
ететін стандарттау бойынша нормативті құжаттарға
төмендегілер жатады:
1. Ұлттық стандарттар /ҚРСТ/, ел мемлекеттерінің
стандарттау бойынша ережелері;
2.Мемлекетаралық стандарттары;
3.Халықаралық стандарттар;
4.Аймақтық стандарттар мен техникалық-экономикалық
ақпарат жіктегіштер (классификаторлар);
5. Өнеркәсіп /ұйым/ стандарттары;
6. ҚР стандарттау бойынша ұсыныстары.

6. Казақстан Республикасының мемлекеттік стандарты

ҚРСТ–
ҚР
Стандарттау,
метрология
және
сертификаттау жөніндегі уәкілетті орган бекіткен,
міндетті және (немесе) ұсыным жасалатын
талаптары бар және тұтынушылардың кең ауқымына
қолжетімді стандарт. Мемлекеттік орган ҚР
Мемстандарты және оның аумақтық бөлімшелері
(стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды
бекітуге – іске қосуға уәкілетті).

7. МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ СТАНДАРТ

ГОСТ - ТМД елдерінің «Стандарттау,
метрология
және
сертификаттау»
саласында келісілген саясат жүргізу
туралы» үкіметаралық келісімге сәйкес
ТМД елдері бірлесіп пайдаланатын
мемлекетаралық стандарттар.

8. Халықаралық стандарт

ISO–
стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым
әзірлейтін
және
қабылдайтын
халықаралық
стандарттар.
Қазақ
және
орыс
тілдеріне
аударылғаннан және Мемстандарт қабылдағанан
(актуальданғанан) кейін ҚР СТ ИСО түріне ие
болады. Халықаралық, өңірлік және басқа елдердің
ұлттық стандарттары ҚР-да стандарттау жөніндегі
мемлекеттік орган оларды актуальдағаннан кейін
ғана
ынтымақтастық
туралы
халықаралық
келісімдердің негізінде қолданылуы мүмкін.

9.

Қазіргі уақытта Стандарттардың мемлекеттік қорын
47 056 нормативтік құжаттар құрайды, соның ішінде
республикада:
- мемлекеттік нормативтік құжаттар – 1332;
- техникалық-экономикалық ақпараттың мемлекеттік
жіктеушілері (ҚР МЖ) – 12;
- республикада есепке алу тіркеуінен өткен шетелдік
нормативтік құжаттар – 1457;
- сондай-ақ мемлекетаралық стандарттар (ГОСТ) – 20862;
- Ресей Федерациясы мемлекеттік стандарттары (ГОСТ Р)
– 3338;
- халықаралық стандарттар (ИСО) – 7277;
- шетел елдерінің 10 000 астам стандарттары.

10. Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттау жүйесінің нормативік құжаттар

ҚР СТ 1.0 Негізгі ережелер
ҚР СТ 1.1 Стандартизация и смежные виды деятельности. Терминдер мен
анықтамалары
ҚР СТ 1.2 Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу тәртібі
ҚР СТ 1.5 Қазақстан Республикасының Техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі.
Стандарттарды құру, баяндау, рәсімдеу және мазмұнына жалпы талаптар.
өңірлік және ұлттық нормативтік құжаттарды қолдану тәртібі.
ҚР СТ 1.12 Нормативтік мәтіндік құжаттар. Жалпы талаптар.
ҚР СТ 1.15 Стандарттау жөніндегі техникалық комитеттер. Құру, жұмыс істеу
тәртібі. Жалпы талаптар
ҚР СТ 1.16 Мемлекеттік қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру тәртібі. Негізгі
ережелер
ҚР СТ 1.17-2006 Сертификаттау жөніндегі аккредиттелген органдардың және сынақ
зертханаларының
жұмысына
мемлекеттік
бақылауды
жүргізу
әдістемсі
ҚР СТ 1.20-2006 Нормативтік құжаттардың міндетті талаптарының сақталуына
мемлекеттік қадағалау. Өнімді даярлау кезінде мемлекеттік қадағалауды жүргізу
әдістемесі

11. Метрология жүйесінің нормативтік құжаттар:

ҚР СТ 2.0 Негізгі ережелер
ҚР СТ 2.4 ҚР МӨЖ. Өлшеу құралдарын тексеру.
Ұйымдастыру және жүргізу тәртібі.
ҚР СТ 2.6 Өлшеу құралдарының типтерін бекіту
мақсатына арналған мемлекеттік сынаулардың
типтік бағдарламалары. әзірлеу, рәсімдеу, бекіту
және тіркеу тәртібі.
ҚР СТ 2.7 Өлшеу құралдары және аккредитациялау
объектілерінің
мемлекеттік
тізілімдемесін
жүргізудің тәртібі

12. Сертификаттау жүйесінің нормативтік құжаттар:

ҚР СТ 3.1 Өнімдер мен қызметтерді Сәйкестік белгісімен
таңбалаудың тәртібі
ҚР СТ 3.4 Өнімнің сәйкестігін растауды жүргізу тәртібі, Жалпы
талаптар
ҚР СТ 3.5 Қызметтерді сертификаттау. Негізгі ережелер
ҚР СТ 3.6 Қоғамдық тамақтану қызметін сертификаттау
ҚР СТ 3.24 Тағамға биологиялық белсенді қоспаларды
сертификаттаудың тәртібі
ҚР СТ 4.4 Азық-түлік және ауылшаруашылық өнеркәсібінің
өнімі. Негізгі ережелер
ҚР СТ 4.5 Шетелдік фирмаларды құжаттандыру жөніндегі
өнімді өндіріске қою.
ҚР СТ 5.3 Мемлекеттік тізілімдемені жүргізу тәртібі. Өнімді
штрихті кодтау жүйесі
English     Русский Rules